Salud er fortsatt på banen

- Vi er trygge på at vi vil kunne tilby UiO en god løsning, forsikrer Paul Weatherly administrerede direktør i Titanium Solution, selskapet som har overtatt ansvaret for det omstridte pasientjournalsystemet til Det odontologiske fakultet.

VURDERER EGNET DATASYSTEM: Arbeidet med å lage en kravspesifikasjon skal ifølge planen avsluttes denne måneden.  Hvilket datasystem Det odontologiske fakultet skal bruke i forskning, undervisning og pasientbehandling de neste årene, vil bli bestemt i løpet av våren. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Å vurdere bruken av pasientjournalsystemet Salud var et av løftene dekanatet ved Det odontologiske fakultet kom med i valgkampen høsten 2020.

Les mer i Uniforum: * Unison misnøye med dyrt pasientjournalsystem

Førsteamanuensis Odd Carsten Koldsland, lederen for arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å vurdere ulike datasystemer, presiserte i et intervju med Uniforum i juni at det til tross for stor misnøye med systemet ikke er utelukket at fakultetet går videre med Salud.

– Vi kan velge å gå videre med Salud dersom det viser seg at det er dette systemet som best dekker våre behov, uttalte Koldsland.

– Vi har behov for mer enn et tradisjonelt pasientjournalsystem. Fakultetet trenger et system som også er egnet for lagring og administrasjon av forskningsdata og for undervisning og oppfølging av studenter, påpekte han i intervjuet.

Prodekan Hans Jacob Rønold trakk også fram behovet for et system som er tilpasset norske lover og regler og som kan integreres mot offentlige registre og helsedatasystemer.

Les mer i Uniforum: * Det vil ta tid å skifte ut Salud

Usikker på hva som nå vil skje

For Uniforum har det imidlertid vært vanskelig å finne noen ved Det odontologiske fakultet som vil stå fram å forsvare  Salud, systemet som ble tatt i bruk i 2002.   

Systemet som av mange er blitt framhevet som et alternativ til Salud, er det norske systemet Opus dental.  I norsk offentlig og privat tannhelsetjeneste er Opus dental i dag i en tilnærmet monopolsituasjon, og det er dette systemet som benyttes ved tannlegeutdanningene i Tromsø og Bergen.  

Nå kan bildet imidlertid være noe endret. 

Konstituert fakultetsdirektør Johannes Falk Paulsen informerte i september fagforeningene om at Det irske selskapet Two Ten Health som leverer Salud, er blitt kjøpt opp av det new-zealandske selskapet Titanium Solutions.

 I intervju med Uniforum denne måneden beskrev Falk Paulsen situasjonen som usikker.

–   Oppkjøpet av Two Ten Health kan tyde på at Titanium Solutions ønsker å nå nye markeder, men det er ikke åpenbart at selskapet vil gå videre med Salud. Men før vi vet noe mer, blir dette spekulasjoner, uttalte han i intervjuet.

Vil presentere en utvidet versjon av Salud

Adminstrerende direktør i Titanium Solutions Paul Weatherly forsikrer i en mail til Uniforum at selskapet betrakter UiO som en stor og viktig kunde. 

– Titaniums oppkjøp av Two-Ten Health betyr at vi vil kunne tilby verdensledende programvareløsninger, svarer Weatherly på spørmål om hvilke konsekvenser oppkjøpet av det irske selskapet får for UiO.

– Salud Dental vil fortsatt være flaggskipet i Europa, men kundene vil få tilbud om en betydelig utvidet versjon, understreker han.

Arbeidet med å gjøre Salud til et enda bedre produkt, startet ifølge Weatherly umiddelbart etter oppkjøpet av Two Ten Health.

Gir tilgang til verdens mest avanserte programvare

Paul Weatherly beskriver odontologiske læresteder og offentlig tannhelsetjeneste som Titanium Solutions viktigste målgrupper.

– Store leverandører av tannhelsetjenester og odontologiske utdanningsinstitusjoner stiller helt andre krav til systemløsninger enn private tannleger og tannhelseklinikker, påpeker han.

Paul Weatherly understreker at både Two Ten Health og Titanium Solutions har lang erfaring som leverandører av løsninger til odontologiske læresteder med ulike og komplekse krav til IT-løsninger.

– Titanium bidrar med sofistikerte og svært konfigurerbare løsninger, Sammenslåingen av de to selskapene gir UiO tilgang ikke bare til verdens mest avanserte programvare, men også til verdens mest erfarne team på dette området, hevder han.

Bred erfaring fra samarbeid med offentlige instanser

I sin mail til Uniforum trekker Weatherly fram flere eksempler på krav som er spesifikke for utdanningsinstitusjoner.

Pasientpasientjournalsystemet må f.eks. kunne brukes til å identifisere pasienter som matcher kravene i studentenes læreplaner. Systemet må kunne brukes både til å synligjøre hva studentene skal lære og til å kontrollere og dokumentere at studentene tilegner seg den kunnskapen og de ferdighetene de skal ha. 

Programvaren må også kunne brukes ved evalueringer og karaktersetting og til å samordne og planlegge timeplaner for studenter og instruktører med mer. 

Skyløsning vil gi reduserte kostnader

Weatherly adresserer også utfordringer knyttet til integrasjon med eksterne registre og offentlige helsedatasystemer. At Titanium solutions har lang og bred erfaring fra samarbeid med offentlige instanser og myndigheter, er også et fortrinn, mener han.

Høye kostnader er en av årsakene til at bruken av Salud er blitt kritisert ved Det odontologiske fakultet.

Les mer i Uniforum: * Odontologi kunne spart millioner ved å velge et annet pasientjournalsystem

Paul Weatherly svarer ikke direkte på Uniforums spørsmål om pris, men viser til at levering via en skyløsning vil kunne bidra til å redusere fakultetets totale IT-kostnader. Han trekker han også fram betydningen av gode IT-løsninger for å sikre god økonomistyring og effektiv innkreving av inntekter.

I mailen beskriver Weaterly i tillegg hvordan en ny mobilapp vil bidra til å gjøre prosesser enda enklere

– Vi er trygge på at vi ved hjelp av våre samlede ressurser og ekspertise vil kunne tilby Universitetet i Oslo en løsning som er verdt en seriøs vurdering, understreker administrerende direktør for Titanium Solutions og datterselskapet Two Ten Health.

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 26. okt. 2021 04:30 - Sist endra 26. okt. 2021 08:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere