Det vil ta tid å skifte ut Salud

Det odontologiske fakultetet på UiO er i gang med å finne en arvtager til det omstridte pasientjournalsystemet Salud. En ny versjon av Salud er ikke utelukket.

SKEPTISK TIL SALUD: Selskapet Two Ten health har siden Salud ble implementert i 2002 ikke klart å levere det vi har bedt om, konstaterer prodekan Hans Jacob Rønold. (Arkivfoto: Ola Sæther)

Det odontologiske fakultetet innførte i 2002 pasientjournalsystemet Salud. Systemet har vært omstridt, og både anskaffelsen og forlengelsen av kontrakten i åtte år i 2015 med Two-Ten Health, selskapet som leverer Salud, er blitt kritisert. 

Motstanderne av systemet har betegnet det som kostbart og lite brukervennlig.  Påstandene er blitt imøtegått av tidligere dekan Pål Barkvoll som i intervju med Uniforum har hevdet at det ikke finnes et annet pasientjournalsystem på markedet som kan dekke fakultetets behov.

Les mer:

Unison misnøye med rådyrt pasientjournalsystem

 * Odontologi kunne spart millioner ved å velge et annet pasientjournalsystem

Pasientjournalsystemet ble også et tema i valgkampen mellom dekankandidatene Tiril Willumsen og Hans-Christian Åsheim høsten 2020.

Under valgkampen dukket det flere steder på fakultetet opp klistremerker med teksten «Stem Tiril Willumsen for å skrote Salud». Willumsen som vant valget med et overveldende flertall, har i et senere intervju med Uniforum beskrevet klistremerkene som et initiativ fra noen svært engasjerte lærere.

Stuck med salud

Systemet ble diskutert da dekankandidatene presenterte seg og sine valgkampsaker under et møte på Institutt for klinisk odontologi i september.

Jan Eirik Ellingsen, Willumsens kandidat til vervet som visedekan for spesialistutdanningen,  beskrev Salud som et komplisert system som med unntak av kanskje en avdeling, fungerer dårlig.

– Vi vil starte en screening umiddelbart. Allerede i morgen, lovte Ellingsen på møtet.

Janicke Liaaen Jensen, kandidat til vervet som visedekan for forskning på Åsheim-laget, presiserte at hennes lag ikke stilte til valg for å bevare Salud, men argumenterte for at det ikke vil være mulig å erstatte systemet før tidligst i 2023.

- Da må vi ha kravspesifikasjoner, vi må ha anbud. Vi må vite hva vi vil og hvor vi vil, sa hun, og pekte på at fakultetet uansett er «stuck» med Salud fram til kontrakten med leverandøren går ut i 2023.

Dette ble imøtegått av Ellingsen som hevdet å ha juridisk belegg for at kontrakten kan avbrytes allerede i oktober 2021, et utsagn som høstet stor jubel i salen.

Les mer: * Omstridt journalsystem splitter dekankandidatene på OD

Uklart når nytt system kan være på plass

Et scenario med innføring av et nytt system allerede til høsten er ikke aktuelt, vedgår konstituert fakultetsdirektør Johannes Falk Paulsen. Sammen med førsteamanuensis Odd Carsten Koldsland leder han en arbeidsgruppe som er i gang med å forberede en anbudsrunde.

– I første omgang innebærer det å utarbeide en kravspesifikasjon. Målsettingen er å lage en prosjektbeskrivelse og å utlyse en anbudskonkurranse i løpet av høsten, forteller Falk Paulsen.

Han vil ikke gi noen dato for implementering av et nytt system.

– Det viktigste er at vi finner det systemet som er best tilpasset våre behov. Det er også viktig å sette av tid til god og grundig opplæring, poengterer han.

– All erfaring grovt sett viser at implementering av nye systemer handler 10 prosent om teknologi og 90 prosent om organisasjon, legger han til.

Kan velge å gå videre med salud

At Salud blir byttet ut kan de to ikke garantere.

– I en anbudskonkurranse stiller Salud i utgangspunktet likt som alle andre. Det kommer snart en ny versjon av systemet som skal være enklere å bruke. Vi vil vurdere denne versjonen i forhold til kravspesifikasjonen, og vi kan velge å gå videre med Salud dersom det viser seg at det er dette systemet som best dekker våre behov, presiserer Koldsland.

Han har ansvaret for å samle inn informasjon fra de ulike fagavdelingene og strukturere dette i en kravspesifikasjon.

– Det er viktig at vi gjør dette ordentlig. Den endelige beslutning vil bli tatt både på basis av pris og drift, og vi har behov for mer enn et tradisjonelt pasientjournalsystem. Fakultetet trenger et system som også er egnet for lagring og administrasjon av forskningsdata og for undervisning og oppfølging av studenter. Vi ønsker å få med alle aspekter og vi vil jobbe grundig og målrettet, presiserer Koldsland.

Startet arbeidet i januar

I arbeidsgruppen som ledes av Johannes Falk Paulsen og Odd Carsten Koldsland, sitter også sjef for økonomiseksjonen Anne Kristin Ohm, IT-sjef Shanthan Navaratnam, professor Håvard Haugen og prodekan for studier og undervisning Hans Jacob Rønold.

Løftet på valgmøtet om å starte arbeidet med å finne et egnet datasystem umiddelbart, er blitt oppfylt, mener prodekanen.

– Vi begynte å legge opp et løp for dette allerede i januar, og arbeidsgruppen som ble oppnevnt, startet arbeidet med å kartlegge krav og behov i februar, påpeker han.

Det ble på et møte i forbindelse med dekanvalget antydet av et nytt system kunne bli implementert allerede høsten 2021. Ble velgerne villedet?

-Jeg ønsker en så rask framdrift som mulig, men jeg ser at dette nødvendigvis må ta litt tid, kommenterer Hans Jacob Rønold.

Han gir koronapandemien litt av skylden for at arbeidet med å få på plass en kravspesifikasjon og en prosjektbeskrivelse ikke vil være avsluttet før utpå høsten.

 – Enhetene er litt mer presset på tid nå enn i en normalsituasjon. Det er viktig at fakultetet bruker den tiden som trengs. Når valget er tatt, vil det også bli en periode med overlapp. Vi vil trenge tid til opplæring, og det tar tid å endre arbeidsrutiner og arbeidsprosesser, presiserer Rønold.

Ikke tilpasset norske forhold

Hva mener du er hovedproblemene med Salud slik det fungerer i dag?

Systemet er ikke tilpasset norske lover og regler. Vi opplever dessuten at instruktørtannleger ikke vil jobbe hos oss fordi de opplever systemet som tungvint. I dag går vi dessuten glipp av mye penger fordi Salud er utfordrende å bruke og fordi feil som gjøres ved krav om refusjoner fra Helfo, ikke blir fanget opp.

Det vi trenger, er et system som er fremtidsrettet, og som fungerer både til forskning, undervisning og klinikkvirksomhet, poengterer Rønold.

Når takstene i Helfo endres, må det automatisk komme en oppdatering i fakultetets system, mener han. 

Det er også viktig at vi får et system som er tilpasset norske lover og forskrifter, sier Rønold og presiserer at dette gjelder både krav til datasikkerhet og krav om registrering i et nasjonalt helsedatasystem.

Han trekker også fram pris som en viktig faktor.

– Fakultetet har de siste årene gått med underskudd, og vi bør tenke penger i alt vi gjør. Nåværende system er resurskrevende lokalt, konstaterer han.

Vil ikke utelukke noen

– Ser du for deg at Two Ten Health kan gå seirende ut av en anbudskonkurranse med en ny versjon av Salud?

– Two Ten health har siden Salud ble implementert i 2002 ikke klart å levere det vi har bedt om.  Men oppdraget arbeidsgruppen har fått er å kjøre denne prosessen så objektivt og transparent som mulig. Alle skal få komme til orde, og alle skal bli hørt i  prosessen. Vi skal ikke utelukke noe eller noen.

 

 

Emneord: Odontologi Av Grethe Tidemann
Publisert 2. juni 2021 08:19 - Sist endra 25. okt. 2021 23:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere