Omstridt journalsystem splitter dekankandidatene på OD

Dekankandidat Tiril Willumsen høstet stor applaus på hjemmebane for løftet om å bytte ut pasientjournalsystemet Salud. Motkandidaten kunne ikke love det samme.

MUNNBIND OG AVSTAND: Presentasjonen av de to dekanlagene gikk smittevernforsvarlig for seg i Geitmyrsveien.

Foto: Ola Gamst Sæther

Etter snart åtte år med Pål Barkvoll som dekan, skal studenter og ansatte på Det odontologiske fakultet velge hans etterfølger. Det blir et reelt valg denne gang, og valget står mellom professor Tiril Willumsen ved Institutt for klinisk odontologi og instituttleder Hans-Christian Åsheim ved Institutt for oral biologi.

Onsdag møttes de to dekanlagene til to såkalte presentasjonsmøter. Ett på hvert av fakultetets to institutter. Uniforum besøkte møtet på Tiril Willumsens hjemmebane i Geitmyrsveien.

Fakultetet hadde invitert til møte og ikke debatt, og debatt mellom kandidatene ble det heller ikke før helt på tampen.

Dekanvalg på OD

* 7.–14 oktober skal det være dekanvalg på Det odontologiske fakultet.
* Den nye dekanen tiltrer vervet 1. januar 2021.
* To kandidater stiller til valg: professor Tiril Willumsen ved Institutt for klinisk odontologi og instituttleder Hans-Christian Åsheim ved Institutt for oral biologi.
* Willumsen har med seg Hans Jacob Rønold som prodekan for studier, Jan Eirik Ellingsen som visedekan for spesialistutdanningen og Janne Reseland som visedekan for forskning. Amer Sehic stiller som visedekan for studier – prekliniske fag.
* Åsheim har med seg Alix Young Vik som prodekan for studier (klinikk), Roger Simm som visedekan for studier (preklinikk), Janicke Liaaen Jensen som visedekan for forskning og Ulf Harald Riis som visedekan for spesialistutdanningen.

– Viktig å få kontroll på økonomien

Begge kandidatene var fulle av lovord om teamene de hadde satt sammen. Åsheim beskrev laget sitt som et fantastisk godt team:

– De er ansvarlige, motiverte, profesjonelle, kvalitetsorienterte og ikke minst kompetente på ledelse og fag, oppsummerte han.

Som stikkord for team Åsheim listet han opp dekankontinuitet, beredskapskontinuitet og tung odontologisk kompetanse. 

Åsheim viet ellers god plass til OD-fakultetets enorme økonomiske problemer. Som Uniforum skrev i juni, var fakultetets 2020-underskudd den gang anslått av UiO å kunne bli så høyt som 54 millioner kroner. Underskuddet bekymret universitetsstyret, og eksternt medlem Idar Kreutzer uttalte i junimøtet at «ting tyder på at det er et «mismanagement» på flere nivå

– Det er viktig å få kontroll på økonomien på fakultetet for å få tilbake handlingsrommet, konstaterte Åsheim. Han mente at han selv, med bakgrunn som instituttleder med økonomisk ansvar både ved UiO og tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, var rette person til å gjøre denne jobben.

Åsheim-lagets valgplattform

– Best å bestå som eget fakultet 

Dekankandidat Tiril Willumsen framhevet yrkesbakgrunnen som tannlege som et stort pluss.

– Jeg er tannlege og det mener vi at vår dekan skal være, åpnet hun presentasjonen.

Oppfatningen om at dekanen på Det odontologiske fakultet bør være tannlege, deler Willumsen-laget med fakultetsstyret. I mai vedtok de en formulering om at ny dekan «fortrinnsvis bør være tannlege». Flere i styret ville også gått enda lengre, og stilt krav om tannlegekompetanse. Men fordi kravet ville diskvalifisert flere av fakultetets vitenskapelige ansatte fra vervet, ville det brutt mot UiOs valgreglementet.

At tannlegene har sitt eget fakultet, er ingen selvfølge internasjonalt. På UiO ble det også nylig utredet om det var hensiktsmessig å slå sammen administrasjonene til OD og medisin. Blant Willumsens valgkampsaker, er ønsket om å bevare OD som et eget fakultet.

– Vi mener det er best å bestå som et eget fakultet med to institutter. Vi må utnytte potensialet for samhandling og samarbeid, snakke mer med hverandre og mindre til hverandre, sa hun.

Lagets mål er at OD skal være fyrtårnet i norsk odontologi.

– Vi tror på en kultur der alle blir sett og hørt og føler at de hører til, sa dekankandidaten.

Et annet valgløfte fra Willumsen-laget, var å «evaluere og implementere» et nytt pasientjournalsystem.  I dag benytter fakultetet systemet Salud, som slik Uniforum har beskrevet i flere saker, er et nokså omstridt system. Selve anskaffelsen av systemet har også vært gjenstand for et varsel.

Willumsen-lagets valgplattform

«Stuck» med Salud

Da det ble åpnet for spørsmål fra salen, fulgte en av tilhørerne opp Willumsen-løftet om utskifting av Salud:

– Det er fantastisk å høre på dere, og det er mye likt i begge teamene. Men en ting som skiller dere, er diskusjonen om journalsystemet, sa tilhøreren, og ba lagene fortelle hvorfor det ene «ønsket å bevare dagens system» og det andre ville bytte det ut:

Janicke Liaaen Jensen fra Åsheim-laget var rask med å påpeke at de ikke hadde sagt at de ville bevare dagens system, men at de forholdt seg til den inngåtte kontrakten med Salud:

– Ingen på vårt team har sagt at vi vil bevare det vi har i dag. Men vi har ikke sagt at vi skal ha et nytt system rundt neste hjørne. Vi vil nemlig ha det beste systemet for vår aktivitet. Da må vi ha kravspesifikasjoner, vi må ha anbud. Vi må vite hva vi vil og hvor vi vil, sa hun og fortsatte:

– Uansett så har vi et journalsystem, Salud. Det er ikke optimalt, men det fungerer. Og vi har kontrakt med dem til 2023, så vi er litt «stuck». vi kan bruke tiden fram til 2023 for å finne den beste arvtakeren, men vi kan ikke få et nytt journalsystem til de fleste av dem som sitter her i dag, argumenterte Jensen.

Senere sa hun at systemet fungerte veldig bra på hennes enhet:

– Vi på kirurgen klarer veldig godt å bruke dette systemet. Vi klarer å hente inn Helfo-kronene, klarer å bruke det til forskning, og vi har mange spesialistoppgaver som går ut fra datamaterialet i Salud. Vi har 50 000 pasientbesøk årlig og har ekstremt mye kvalitetsviktig datamateriale i Salud som det vil bli en kjempeoppgave å flytte over til et nytt system, framhevet hun.

– Vi vil starte en screening umiddelbart

Jan Eirik Ellingsen tok ordet på det Willumsen-laget:

– Salud fungerer relativt bra på kanskje en avdeling, men ganske dårlig på mange andre avdelinger. Vi sliter med at instruktørene som kommer inn her har problemer med å bruke systemet, sa han, og forklarte videre at fordi systemet var så komplisert som det er, brukes det dessverre ikke sånn som det skal brukes.

– Derfor mener vi det er vår plikt å se hva som finnes der ute. Det skal vi gjøre, og vi vil starte en screening umiddelbart. Allerede i morgen, lovte Ellingsen.

Willumsen koblet pasientjournalsystemet til diskusjonen om arbeidslivsrelevans. Hun poengterte at alle kandidatene som går ut fra OD-fakultetet, må jobbe i et annet system på sin neste arbeidsplass.

– Det ville vært bedre å bruke dyrbare studietimer på å bli god på et system som de kan ha nytte av i resten av arbeidslivet sitt, enn på et system som kun brukes her, poengterte hun.

– Det stemmer ikke

Jensen fra Åsheim-laget ville vite hvordan Willumsen-laget forholdt seg til kontrakten som går ut i 2023?

Problemstillingen ble avvist av Ellingsen:

– Det stemmer ikke. Vi har en overordnet kontrakt som går til 2023, men det er en 4 + 2 + 2-kontrakt. Nå er vi inne i 2+2-årene, så denne avtalen – og dette har vi sjekket med jurister på Blindern  – den kan avbrytes i oktober neste år, sa han til jubel fra salen.

SPØRSMÅLSRUNDE TIL SIST: Fakultetet har et underskudd på flere titalls millioner kroner, men det var spørsmålet om utskifting av pasientjournalssystemet som fikk kandidatene til å debattere mot hverandre. Her er begge lagene samlet.

Les også i Uniforum: 

Emneord: Dekanvalg, Odontologi Av Helene Lindqvist
Publisert 17. sep. 2020 10:49 - Sist endra 9. okt. 2020 10:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere