Dropper felles administrasjon på OD og MED

Styringsgruppa har vurdert mulige gevinster av en sammenslåing av administrasjonene på Det odontologiske fakultet og Det medisinske fakultet. Nå fraråder de universitetsledelsen å slå dem sammen.

– Som leder av arbeidsgruppen ser vi oss fornøyde med at vi har klart å gjennomføre  en utstrakt grad av involvering og medvirkning, sier Eva Helene Mjelde. Her er hun sammen med universitetsdirektør Arne Benjaminsen på et informasjonsmøte på Det medisinske fakultet før jul.

Foto: Ola Gamst Sæther

Prosjektleder i universitetsdirektørens stab, Eva Helene Mjelde, har ledet en arbeidsgruppe som i februar organisert en innspillsrunde på Det odontologiske fakultet og Det medisinske fakultet, for å vurdere nytten av å slå sammen administrasjonene på fakultetene.

Les om bakgrunnen i Uniforum: Odontologi og medisin kan få felles administrasjon

En oppsummering av disse innspillene er sendt til en styringsgruppe, som på bakgrunn av informasjonen ikke anbefaler sammenslåing.

– Arbeidsgruppen har innhentet innspill fra en rekke ansatte. Enkelte  peker på fordeler ved å etablere større administrative fagmiljø eller på potensiale for tettere samarbeidsflater, mens langt de fleste peker på utfordringer med modellen, forteller Mjelde. 

Les mer i Uniforum: Mange spørsmål på infomøter om felles administrasjon på Odontologi og Medisin

Blir vanskelig uten fullstendig sammenslåing

Forutsetningen for arbeidet til arbeidsgruppa var at det fremdeles skal være nåværende fakultetsstruktur, med to fakultetsstyrer, to dekanater og separate budsjetter for de to fakultetene. Det er det viktigste ankepunktet mot en sammenslåing. 

– Uten felles faglig ledelse og budsjett vurderes det som vanskeligere å nå de målsetningene man har satt for en felles administrasjon, sier Mjelde.

Usikkerheten er i stor grad knyttet til at arbeidshverdagen i en felles administrasjon vil bli unødig komplisert.

– Det er en bekymring for at det skal være en uryddig organisasjonsmodell, som også vil være utfordrende for dem som skal jobbe i en felles administrasjon der man skal forholde seg til to dekanater og to styrer som kan ønske ulike prioriteringer, og hver for seg ha behov for kapasitet, utdyper hun.

Med det som utgangspunkt har styringsgruppen bestemt seg for å ikke anbefale en ren administrativ sammenslåing. 

– Styringsgruppen har anbefalt å vektlegge dette hovedbudskapet, og mener at en felles administrasjon ikke vil nå de målsetningene man ønsker, med de forutsetningene som er satt, sier Mjelde. 

Tidlig i utredningsarbeidet ble det uttrykt bekymring fra blant annet Norsk Tjenestemannslag om at utredningen var et skritt på veien til fullstendig sammenslåing av fakultetene, slik man har organisert det ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø.  Det er per dags dato ikke kjent at det foreligger planer om en vurdering av en sammenslåing av fakultetene.

 


 

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 14. mai 2020 13:26 - Sist endra 14. mai 2020 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere