Unison misnøye med dyrt pasientjournalsystem

– Jeg forstår ikke hvorfor UiO har valgt dette pasientjournalsystemet, sier instruktørtannlege.

– Systemet oppfattes nok ikke som brukervennlig, vedgår instituttleder.

UNISON MISNØYE: – Jeg har til gode og møte en person som snakker pent om Salud, det gjelder både instruktørtannleger, forskere og studenter, sier instruktørtannlege ved Det odontologiske fakultet Ivar Andersen-Gott.

– Jeg sluttet å undervise på klinikken på Det odontologiske fakultet på grunn av pasientjournalsystemet Salud, forteller tannlege Knut-Erik Jakobsen.

Som tannlege benytter han i likhet med de fleste norske tannleger journalsystemet Opus Dental. Dette er også systemet som benyttes ved klinikkene i tilknytningen til tannlegeutdanningene ved universitetene i Tromsø og Bergen og på Island.

Jakobsen beskriver pasientjournalsystemet Salud som uoversiktlig og brukerfiendtlig.

– For meg var det en lettelse å ta i bruk Opus Dental, sier han, og forsikrer at det ikke er aktuelt for ham å begynne å arbeide ved fakultetet igjen før det har kvittet seg med Salud.

• Les i Uniforum:  Odontologi kunne spart millioner ved ¨velge et annet pasientjournalsystem

Uforståelig valg

Bakgrunnen for at Det odontologiske fakultet i 2002 valgte Salud er, ifølge fakultetsledelsen at ingen andre leverandører tilfredsstilte kravene som ble stilt.

– Opus Dental eksisterte også den gang, men ble brukt på mindre privatpraktiserende tannklinikker, Salud ville gi oss mer kontroll og større mulighet til å bruke data til forskning, informerer instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi Jan Eirik Ellingsen.

– Etter hva jeg har hørt, er det minimalt med forskning som er kommet ut av Salud, er den tidligere instruktørtannlegens kommentar til dette.

Han får støtte av instruktørtannlege Ivar Andersen-Gott.

Andersen-Gott har arbeidet som tannlege siden 1973 og som instruktørtannlege på Institutt for klinisk odontologi siden 1998. Som tannlege var han tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger. Han forteller at han begynte med et enkelt DOS-basert system i 1990, før han gikk over til pasientjournalsystemet Opus Dental.

Andersen-Gott beskriver Opus Dental som et greit program med noen svakheter, som at det kan være litt klønete å legge inn tekstmaler.

Et greit program, er derimot ikke en beskrivelse han vil bruke på Salud.

– Jeg forstår ikke hvorfor UiO har valgt dette pasientjournalsystemet, sukker han.

Uoversiktlig

– Sammenlignet med andre programmer er Salud uoversiktlig og klønete, hevder han og forteller at det er vanskelig og tidkrevende å få oversikt over hva studentene har gjort. Andersen-Gott er også misfornøyd med prosedyrene for registrering og godkjenning i Salud, som han beskriver som tungvinte og arbeidskrevende.

Instruktøren har vanskelig for å forstå argumentet om at Salud gir bedre mulighet for å holde oversikt og kontroll på økonomien enn andre datasystemer. 

– Instituttet får store inntekter gjennom refusjoner fra folketrygden, påpeker han og forklarer at kravene om refusjon sendes inn via Helfo.

– Her er det viktig å holde tunga rett i munnen og lett å gjøre feil, sier Andersen Gott og berømmer Opus Dental for å være langt enklere å bruke ved krav om refusjoner enn Salud. 

UiB har den samme forskningen

At Salud er bedre egnet som forskerverktøy, stiller han seg også tvilende til.

– Universitetet i Bergen har færre tannlegestudenter enn Universitetet i Oslo, men fakultetet i Bergen har mye av den samme forskningen.

– Hva syns studentene om Salud?

– Førsteårsstudentene kjenner ikke til noe annet, men studentene som har vært ute i praksis kommer tilbake og forteller om hvor deilig det er å jobbe i Opus.

– Kjenner du til noen som er positive til Salud?

– Nei, jeg har gjennom alle disse årene til gode å høre én person snakke pent om Salud, svarer Andersen-Gott og presiserer at det gjelder både instruktørtannleger, forskere og studenter.

– De aller fleste er enige i at dette er et system som er klønete å bruke, sier han.

VIL HOLDE IGJEN PENGER: – Vi skal ha et møte med Two-Ten Health i juni. Dersom forbedringer ikke er gjennomført, forholder vi oss til at kontrakten åpner for å holde igjen utbetalinger, sier instituttleder Jan Eirik Ellingsen. (Foto: Martin Toft)
 

Et pasientdatasystem

Forskere Uniforum har vært i kontakt med, utrykker den samme misnøyen som instruktørtannlegen, men ønsker ikke å stå fram i Uniforum.

Instituttleder Jan Eirik Ellingsen svarer diplomatisk på spørsmålet om Salud har vært et nyttig forskningsverktøy for universitetet.

– Salud er i utgangspunktet et pasientdatasystem til bruk i en utdanningsinstitusjon med studentklinikk.  Pasientdata samlet fra våre årlige 50 000 pasientbesøk gir forskerne mange muligheter for videre analyser. Dette har vært benyttet især til master og spesialistoppgaver, sier Ellingsen og legger til at instituttet har etablert en ny forskningsklinikk for utføring av pasientnær klinisk forskning hvor data vil bli lagret i pasientdatasystemet.

– Er de ansatte ved instituttet fornøyd med systemet?

– Det oppfattes nok ikke av de ansatte som et brukervennlig system, men det skal komme en tabletversjon som skal være mer intuitiv og enklere å bruke, opplyser Ellingsen.

Han viser til at instituttet har nedsatt en brukergruppe med representanter fra klinikken og fakultetets IT-avdeling. Selv var han nylig i et møte med Two-Ten-Health hvor kravene om forbedring var et tema.

Ikke oppdatert

I en mail til Pål Barkvoll som Uniforum har fått tilgang til, skriver instituttlederen at han tidligere har fått forståelsen av at tabletversjonen av Salud skal være klar i juni, men at tilbakemeldingen på møtet med Two-Ten Health var at den nye versjonen sannsynligvis ikke vil være klar før i 2020. Ellingsen påpeker at UiO i henhold til avtalen med Two-Ten Health, til enhver tid skal være oppdatert med siste versjon av programmet, men at dette ikke er tilfelle. Blant annet er Universitetet i Leeds er et av universitetene som ligger foran UiO.

– Du fikk på møtet med Two-Ten Health i mars bekreftet at UiO ikke er oppdatert med siste versjon av Salud. Ble du skuffet over dette?

– Ja, det ble jeg. Vi er en av de første tannlegeutdanningene som tok i bruk Salud. Vi burde nok ha vært først på banen, men vi har fått forsikring om at alle forbedringene som er utviklet for Leeds, og er interessante for oss, vil bli implementert her.

– Kan dette handle om at Two-Ten Health prioriterer det store engelske markedet framfor et mindre norsk marked?

– Det er det vanskelig å spekulere om, men vi har en avtale som stiller en del krav og de kommer vi til å følge opp.

Vil holde igjen penger

– I mailen skriver du også at du vil holde igjen 25 % av årsavgiften dersom avtalen ikke oppfylles. Hvilken avtale er det snakk om?

– Vi har annual agreements hvor det settes opp hvilke forbedringer og endringer som skal utføres neste år, svarer instituttlederen og forteller at den nåværende annual agreement utløper i juli.

– Vi skal ha et nytt møte med Two-Ten Health i juni. Dersom disse forbedringene ikke er gjennomført, forholder vi oss til kontrakten som de fleste kontrakter av denne type, åpner for å holde igjen utbetalinger, presiserer han.

– Uniforum har regnet ut at Two-Ten Health har fakturert Det odontologiske fakultet for 16. millioner kroner de siste 10 årene. Dersom UiO i stedet hadde valgt Opus Dental, ville det tilsvarende tallet vært mellom 1,5 og 1,9 millioner kroner Er kvalitetsforskjellene mellom de to systemene så stor at det likevel kan forsvares å bruke Salud?

– På generelt grunnlag vil jeg si at det er vanskelig å kommentere løsrevede tall, fordi det ikke kommer klart frem hva som egentlig sammenlignes.

– Pål Barkvoll skrev i 2015 under en avtale med Two-Ten-Health om åtte nye år med Salud. Var du med på denne beslutningen?

– Jeg har gått gjennom loggen fra 2015 og ser at kontraktutkastet har vært innom mitt kontor i august. Jeg kom med innspill til kontrakten før den ble signert, opplyser Ellingsen.

FORNØYD: Jeg ser Salud som et utmerket verktøy, sier dekan Pål Barkvoll. Bildet er fra nettsiden til selskapet Two-Ten Health som utvikler og leverer Salud.

Brukervennligheten kunne vært bedre

Dekan Pål Barkvoll vil ikke gi Uniforum navnet på noen forskere som er positive til pasientjournalsystemet Salud.

Som svar på dette spørsmålet skriver han i en mail til Unforum: «Vi har svært mange dyktige medarbeidere i mange stillingskategorier som bruker Salud på en utmerket måte. Salud leverer på det fakultetet i sin tid bestilte. Ja, brukervennligheten kunne vært bedre. Jeg ser imidlertid Salud som et utmerket verktøy som bidrar til blant annet å sikre kvalitet, økonomi og avvik i forhold til manglende journalføring, omgjøringer, refusjoner fra folketrygden og ikke minst pasientsikkerhet.»

– I følge ansatte ved klinikken, er Salud mer kronglete å bruke ved innsending av krav om refusjoner fra trygdekassen via Helfo enn Opus Dental, noe som fører til at det blir gjort mange feil. Hva er din kommentar til dette?

– Jeg undres litt over at Uniforum ønsker å målbære interessene til et firma som har tilnærmet monopol i det norske private tannlegemarkedet. At det skulle bli gjort flere feil i Salud når det gjelder Helfo-refusjoner sammenlignet med Opus er det ikke grunnlag for å hevde, svarer Barkvoll.

–Tannlegeutdanningen ved Karolinska institutet i Sverige, rangert som verdens beste, har i mange år brukt Opus Dental som er en mye rimeligere løsning enn Salud. Karolinska Institutet går i år over til T4, som kan tilby en enda lavere pris enn Opus Dental. Har Karolinska Institutet andre behov enn UiO?

– Karolinska Institutets klinikk er eid av Folktandvården, påpeker Barkvoll.

– UiO vurderte også T4 i sin tid, men fant at dette ikke tilfredsstilte alle våre krav. Flere verdensledende universiteter bruker Salud, understreker Barkvoll og nevner King’s College, Guy’s Hospital, Johns Hopkins Hospital og universitetet Complutense i Madrid.  Salud er opprinnelig et universitetsgenerert og brukerstyrt system som ble utviklet ved Trinity College og Dublin Dental Hospital i Irland.

– Ble ledelsen og de ansatte på Institutt for klinisk odontologi involvert før du i 2015 besluttet å skrive en ny åtteårskontrakt med Salud?

– Prosessen gikk gjennom alle de ordinære kanalene ved fakultetet. Dette ble også lagt fram i virksomhetsrapporten for fakultetets styre og tatt til etterretning, svarer Barkvoll og minner om at Salud involverer mer enn Institutt for klinisk odontologi. Både fakultetets IT-seksjon og økonomiseksjonen er sentrale aktører.

• Les meir i Uniforum:

UiO: Dekan braut ikkje habilitetsreglane, men fylgde ikkje regelverket for innkjøp

Odontologiforsker beskylder dekanen for lovbrudd

Britisk datakonsulent: – Det fantes ikke noe alternativ til University Health Network

 

Emneord: Odontologi Av Grethe Tidemann
Publisert 4. apr. 2019 16:18 - Sist endra 20. okt. 2021 21:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere