Forskningsdekanen på OD er ikke «ønsket» som dekan

Forskningsdekan Linda Hildegard Bergersen på OD bør helst ikke bli dekan, ifølge fakultetsstyrets ønskede kvalifikasjoner. Det har Bergersen stor forståelse for.

VIL IKKE BLI DEKAN: – Hadde jeg gått inn i dekanatet som forskningsdekan, med tanke om å senere bli dekan, ville jeg nok blitt skuffet av fakultetsstyrets signaler. Men det var ikke planen min, sier Linda Hildegard Bergersen. (arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Til høsten er det dekanvalg på Det odontologiske fakultet. Fakultetsstyret ble på sitt forrige møte enige om at de ønsker at den kommende dekanen er tannlege.

Enkelte i styret ville helst også stilt krav om tannlegekompetanse, men siden dette ville ekskludert flere av fakultetets vitenskapelige ansatte fra å stille, hadde et slikt krav brutt med UiOs valgreglement.

Blant dem som ikke har fakultetsstyrets ønskede kompetanse, er fakultetets nåværende forskningsdekan Linda Hildegard Bergersen.

Dekanvalg på OD-fakultetet
* Til høsten blir det dekanvalg på Det odontologiske fakultet.
* Valget ligger an til å skje i oktober, men tidspunktet må endelig godkjennes av rektor.
* Sittende dekan, tannlege og professor Pål Barkvoll, er snart ferdig med to perioder, og kan ikke gjenvelges.
* Fakultetet skal også velge medlemmer til nytt fakultetsstyre og instituttstyrer, samt tilsette instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi. Alle gjeldende fra 01.01.21.
Les mer om valget på fakultetets nettside

– Tannlegene i førersetet

Bergersen er professor i fysiologi, og ikke tannlege. At hun dermed er mindre ønsket som dekan av fakultetsstyret, har hun stor forståelse for:

­– Jeg er ikke overrasket over den innstillingen. Det er forståelig at et fakultet som først og fremst driver profesjonsutdanning av tannleger, ønsker en dekan som er tannlege. Det er noe med det å ta vare på profesjonsstoltheten. Tannlegene i førersetet, sier hun til Uniforum.

At tannlegeutdanningen på UiO holder til ved et eget fakultet, er noe helt unikt, peker hun på:

– «Alle» andre steder i verden enn Oslo har tannlege- og medisinutdanningen på samme fakultet.

– Du er selv forskningsdekan. Går det greit i den stillingen å ikke være tannlege?

– Det går fint. Det er ikke forskning som står i høysetet på OD-fakultetet, konstaterer Bergersen, og viser til at rollen som visedekan for forskning bare utgjør 25 prosent av UiO-stillingen hennes.

Ingen planer om å stille

Forskningsdekanen har uansett ingen planer om å stille opp i dekanvalget:

– Hadde jeg gått inn i dekanatet som forskningsdekan, med tanke om å senere bli dekan, ville jeg nok blitt skuffet av fakultetsstyrets signaler. Men det var ikke planen min, sier hun.

– Jeg er hjerneforsker, og gleder meg til å fortsette forskningen på hvordan og hvorfor fysisk aktivitet forhindrer påslag av Alzheimer’s sykdom. I tillegg ønsker jeg et senter for bærekraftig alderdom ved UiO. Dette er en tverrfaglig satsning som krever hundre prosent innsats, forteller Bergersen, og røper at søknaden om status som senter for fremragende forskning (SFF) allerede er under arbeid.

Ikke begynt å lete

I forbindelse med valget er det nedsatt en valgkomité som blant annet har som oppgave å aktivt søke etter egnede kandidater. Foreløpig er komiteen ikke kommet i gang med arbeidet, forteller komitéleder professor Jostein Grytten til Uniforum.

Dermed har Grytten heller ikke mye å si om hvordan komiteen vil forholde seg til fakultetsstyrets ønske om at dekanen skal være tannlege.

– Det er litt tidlig å si enda. Men vi vil forholde oss til universitetets regler for valg, sier Grytten.

På forrige ukes møte i fakultetsstyret sluttet styret seg til valgkomiteens forslag om å flytte dekanvalget fra august til oktober. Denne beslutningen må endelig godkjennes av rektor.

Begrunnelsen for å flytte på valget, var at Covid19-situasjonen gjorde valgkomiteens arbeid vanskelig.

– Hjemmekontorsituasjonen gjorde arbeidet komplisert. Det er heller ikke noe maktpåliggende å ha valget i august, når ny dekan ikke skal tiltre før 1. januar 2021, poengterer Grytten.

– En del av fakultetets autonomi

I følge leder Marit Halvorsen i UiOs sentrale valgstyre, er det ikke noe formelt i veien for at stillingsbeskrivelsen for OD-fakultetets dekan presiserer at det er ønskelig at dekanen er tannlege.

Det selv om UiOs valgreglement § 7 slår fast at «Valgbarhet til verv som dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder er faste vitenskapelig tilsatte ved fakultetet/instituttet og eksterne kandidater.»

– Hovedregelen er at fakultetet har stor frihet til å definere krav, så lenge ​kravene har saklig sammenheng med stillingens innhold og de holder seg innenfor valgreglementet. Det er en del av fakultetets autonomi, sier Halvorsen til Uniforum.

«Mer aktuelt ved ansettelse enn ved valg»

I svaret OD-fakultetet fikk fra personalavdelingen, går det fram at det å kreve tannlegeautorisasjon fra dekanen, vil være «mer aktuelt» ved tilsetting enn ved valg.

Her er personalavdelingens svar til OD-fakultetet:

– «Til spørsmålet om kompetansekrav for dekan mener vi at man ikke kan nekte vitenskapelig ansatte som er valgbare etter UiOs valgreglement å stille til valg. Det er mulig å ha en veiledende beskrivelse av vervet som sier f.eks. at dekanen bør ha god innsikt i tannlegeutdanningen/tannlegefaget eller at det er en fordel å være tannlege, men velgerne vil ikke være bundet av dette. Et absolutt kompetansekrav av denne typen vil være mer aktuelt ved ansettelse enn ved valg.»

Av Helene Lindqvist
Publisert 20. mai 2020 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere