Ingen beslutning om valgt eller ansatt medisindekan

Etter at flere universitetsstyremedlemmer hadde kritisert prosessen bak forslaget om å endre til ansatt dekan, ble hele beslutningen utsatt.

FORESLO ANSETTELSE: Sittende medisindekan Frode Vartdal presenterte forslaget om å endre til ansatt, ikke valgt, dekan.

Foto: Ola Sæther

Helt mot slutten av tirsdagens universitetsstyremøte skulle styret ta stilling til et forslag fra fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, men ingen av de to vedtaksalternativene ble stemt fram.

I stedet kom styret til enighet om at hele avstemningen utsettes for at saksbehandlingen av forslaget, og informasjon om støtten på instituttnivå, skal være best mulig.

Kritiske styremedlemmer

Fakultetsstyret vil gjøre Det medisinske fakultet til det første ved UiO som får en ansatt, ikke valgt, dekan. Sittende dekan Frode Vartdal innledet om forslaget overfor universitetsstyret. Tilfanget av kompetente søkere også utenfor fakultetet og det generelt lave valgengasjementet er hovedargumentene for å endre ordning.

Men Vartdal måtte i den påfølgende diskusjonen tåle kritikk for hvordan støtten hos institutter, ansatte og studenter hadde blitt sondert.

– I dag har dekanen for medisin en klar melding til oss, og jeg respekterer den. Men i løpet av helga har jeg fått en lang rekke henvendelser fra andre stemmer på fakultetet som beretter at de er litt sjokkerte og ikke har hørt om dette før nå. Hvis man ser på prosessen, er det kun ett instituttråd som har gjort et fullt vedtak, og de er for valgt dekan. Når det gjelder de andre to instituttrådene har det ene gjort en ganske utilfredsstillende meningsundersøkelse mens det andre har et slags flertall for valg. Når man ser på instituttene, finner man altså ingen entydig melding. De utgjør jo like mye fakultetets stemme som fakultetsstyret, sa varamedlem og filosofiprofessor Olav Gjelsvik.

Gjelsvik fikk støtte i sin tolkning av flere andre styremedlemmer, som alle også flagget at de prinsipielt var for valgt dekan. Konklusjonen fra flere var at ønsker fra fakultetene skal lyttes til, men at det her ville bli vanskelig å støtte forslaget slik prosessen hadde vært.

Kun eksternt styremedlem Idar Kreutzer tok en uttalt posisjon som prinsipielt for ansatt fakultetsledelse. Han advarte videre mot at universitetsstyret overkjørte det innstilte forslaget fra fakultetsstyret, som tross alt vedtok forslaget med 8 mot 1 stemme. Kreutzer tok til orde for at avstemningen i universitetsstyret ble utsatt.

– Slik som jeg hører debatten nå, foretrekker jeg at vi utsetter, sender forslaget tilbake til fakultetet og ber om en prosess som gjør at vedtaket i fakultetsstyret reflekterer hele fakultetet, sa rektor Svein Stølen, som også fortalte at han prinsipielt støtter valgt dekan.

– Trodde ikke det ville gå gjennom

– Vi tar tilbakemeldingene til etterretning, men jeg trodde sant og si ikke at det var noen stor sjanse for at forslaget ville gå gjennom i dag. Men kanskje var denne diskusjonen et puff i riktig retning, sa dekan Frode Vartdal da det ble klart at styret hadde bestemt seg for å utsette.

Overfor Uniforum etter styrediskusjonen ville Vartdal ikke si med sikkerhet når, eller om, forslaget igjen kommer til å fremmes.

Før helga gikk biologiprofessor og tidligere universitetsstyremedlem Kristian Gundersen så sterkt ut som å kalle forslaget et nytt angrep på universitetsdemokratiet. Også Gundersen mente saksbehandlingen av forslaget hadde store svakheter.

     • Les også: Disse sakene vil UiOs styre være med på å diskutere

Emneord: Universitetsstyret, Det medisinske fakultet Av Nils Martin Silvola
Publisert 5. des. 2017 17:22 - Sist endra 5. des. 2017 18:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere