Mars - Side 2

Publisert 12. mars 2014 14:08

Universitetet i Oslo (UiO) retter seg etter Helsetilsynets pålegg om å stanse et forskningsprosjekt på borreliose.

Publisert 12. mars 2014 10:51

Nokut får hard medfart fra medisindekan Frode Vartdal og professor Kristin Heggen etter tildelingen av tre nye Sentre for fremragende utdanning. – Ingen andre har klaget på prosessen, innvender Nokut.

Publisert 10. mars 2014 17:32

Helsetilsynet gir no UiO formelt pålegg om å stansa forskingsprosjektet til dei pensjonerte professorane Ivar Mysterud og Morten Laane på Institutt for biovitskap. Dei har forska på flått som berar av borrelia-bakterien. UiO må også leggja ned forskingsbiobanken forskarane har oppretta.

Publisert 10. mars 2014 11:56

PST får oversendt visumsøknadene fra iranske studenter og forskere hvis disse søker seg til problematiske fagområder ved universitetene. Lista over slike fagområder er lang.

Publisert 7. mars 2014 17:26

– Språkrådets tilråding til Kulturdepartementet om framtida for både prosjektet Norsk Ordbok og språksamlingane har me ingen innvendingar til, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen .

Publisert 6. mars 2014 16:33

Supermerkevarene innen global akademia rager hals og hode over konkurrentene. Men det er viktige, globale trender å merke seg – og ikke bare at Norden knapt er å se blant de 100 mest renommerte universitetene i verden.

Publisert 5. mars 2014 15:59

Eit forskings- og dokumentasjonssenter med vitskaplege medarbeidarar er den beste løysinga for språksamlingane på universiteta. Det er rådet Språkrådet gir Kulturdepartementet.

Publisert 5. mars 2014 12:58

– Russlands intervensjon i Ukraina er den viktigaste testen EU har hatt i heile si levetid. Det sa Europaminister Vidar Helgesen på ARENA-forelesinga på UiO i går.

Publisert 4. mars 2014 10:44

Denne veka opna Grunnlovsveka på Universitetet i Oslo. Det blei markert i går måndag 3. mars ved at rektor Ole Petter Ottersen  la ein krans rundt hovudet på Eidsvollsmannen og universitetsprofessoren Georg Sverdrup i Georg Sverdrups hus.

Publisert 4. mars 2014 09:59

Flere år med store underskudd og en utfordrende bransje gjør at samskipnaden vurderer å selge Akademika, melder Bok & samfunn. Salg kan føre til dårligere utvalg av pensumlitteratur, mener redaktør.

Publisert 3. mars 2014 16:55

Norsk studentorganisasjon (NSO) og Den europeiske studentorganisasjonen (ESU) fordømmer det russiske angrepet på Ukraina og okkupasjonen av Krim-halvøya. De krever at Ukraina selv får stake ut sin egen fremtid.

Publisert 3. mars 2014 10:50

Prekære behov for nybygg og etterslep på vedlikehold ved slitne norske universiteter kan summeres til et svimlende antall milliarder kroner. Derfor følger rektorene nøye med på debatten om samlokalisering ved NTNU.