Usikker framtid for Akademika

Flere år med store underskudd og en utfordrende bransje gjør at samskipnaden vurderer å selge Akademika, melder Bok & samfunn. Salg kan føre til dårligere utvalg av pensumlitteratur, mener redaktør.

STORE UNDERSKUDD: Kirsti Hansen tiltrådte i januar stillingen som administrerende direktør i Akademika, som de siste årene har gått med store økonomiske underskudd.

Foto: Akademika/SiO

De siste årene har studentbokhandelkjeden Akademika slitt med store økonomiske underskudd. Styret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akeshus (SiO) vurderer nå ulike eierskapsmodeller for videre drift.

— Dette er noe vi vurderer fortløpende. Det henger sammen med endringer i bransjen, og selvfølgelig de økonomiske resultatene de siste årene, sier Magnus Nystrand, styreleder i SiO til bokbransjens eget blad, Bok & samfunn.

Han ønsker ikke å si noe konkret om hvilke eierskapsmodeller det er snakk om.

— Det er en vurdering vi gjør kontinuerlig, og det vil avhenge av situasjonen framover. Vi eier Akademika sammen med Studentsamskipnaden i Trondheim og er derfor også i dialog med dem om framtidsplanene, sier Nystrand.

Kutt i stillinger

I 2012 gikk Akademika med 53 millioner kroner i underskudd og var avhengig av en redningspakke fra Studentsamskipnadene i Oslo og Trondheim på 46 millioner. Underskuddet førte blant annet til at 25 stillinger ble kuttet.

— Tiltakene som ble satt i gang i 2012 gikk ut på å kutte i bemanningen og å spisse vareutvalget mer mot pensum, hvor vi ønsker å være størst og best, sier Kirsti Hansen, administrerende direktør i Akademika.

I januar i år ble ytterligere sju stillinger avviklet.

— Det henger sammen med at vi omorganiserer driften og flytter alle våre redaksjonelle tjenester til avdelingen i Trondheim. Det er alltid utfordrende å nedbemanne, men det er likevel nødvendig. De endringene som er gjort skal føre til at Akademika er posisjonert for en sunn økonomisk drift, sier Hansen.

Årsresultatet for 2013 blir klart først senere i mars, men Hansen mener det vil være bedre enn for de foregående årene.

Utfordrende bransje

Økt konkurranse på nett og flere internasjonale aktører på det norske markedet er faktorer som gjør bokhandlerdrift vanskelig, mener Per Olav Solberg som er tidligere redaktør i Bok & Samfunn og det litterære tidsskriftet Prosa.

— Nettet tar over mye av bokhandelen, også når det gjelder faglitteratur. Den fysiske bokhandelen går generelt en dyster fremtid i møte. For at Akademika skal overleve i en slik bransje bør de posisjonere seg på nytt. Spørsmålet er om de vil henge godt nok med i konkurransen mot andre nettbokhandler, sier Solberg til Khrono, nettavisa til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Han tror det vil være vanskelig å finne kjøpere dersom Studentsamkipnadene i Oslo og Trondheim skulle bestemme seg for å selge Akademika.

— Samskipnadene bruker  mye penger på en virksomhet som trolig også var ulønnsom i 2013, så jeg forstår at man vurderer å selge. Men jeg kan ikke se hvem som vil ønske å ta over i et så usikkert bokmarked, sier Solberg.

Styreleder Nystrand ønsker ikke å kommentere om de har interesserte kjøpere.

Tilgjengelig pensum

— Hvorfor trenger man en studentbokhandel?

— Selv om det er krevende å drive studentbokhandel i en bransje i stor endring, er det viktig å sikre at pensum er lett og raskt tilgjengelig. Vi er inne i en prosess hvor vi ser på alternativer til dagens selskaps- og eierskapsmodell, men inntil videre beholder vi Akademika, sier Nystrand.

Per Olav Solberg tror også campusbokhandlenes styrke er tilgjengelighet.

— Studenter ønsker servicen man får av personalet i bokhandelen og å få tak i pensum på en enkel måte. Men studenter er en prissensitiv gruppe og hvis Akademika skal overleve må de tørre å satse mer nett, sier Solberg.

Akademika driver i dag nettbokhandel, forlag og  25 bokhandler på ulike studiesteder. Kirsti Hansen (bildet under) forventer vekst i nettbutikken, men vil også beholde de

 

Akademika AS

Akademika er Norges ledende fagbokhandelkjede.

Kjeden eies 60 % av Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og 40 % av Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

Driver totalt 25 bokhandler i Oslo, Akershus, Trondheim ,Telemark, Buskerud, Bodø og Narvik, i tillegg til nettbutik.

Har de siste årene gått med store økonomiske underskudd, med 15,4 millioner i 2011 og 53 millioner i 2012.

Fikk i 2012 en redningspakke på 45 millioner fra SiO og SiT.

Det er 97 ansatte i konsernet (per 31.12.2013)

(Kilde: Akademika.no, SiT.no)

fysiske bokhandlene.

— Vi satser på nett, bokhandel og forlag, men vi må hele tiden tilpasse driften. Det er utfordrende bransje og vanskelig å si helt sikkert hvilken retning den vil ta, sier Hansen.

Kan få konsekvenser for fagbokforlagene

Akademika er en viktig aktør for distribusjon av faglitteratur. Solberg tror et salg av kjeden vil kunne virke negativt for faglitteraturforlagene.

— Universitetsforlaget selger for eksempel nesten halvparten av sin litteratur gjennom Akademika. Dersom Akademika blir solgt eller nedlagt, kan det få store konsekvenser for hele den akademiske delen av bokbransjen. Forlag vil trolig risikere mindre ved å satse mer på pensum og mindre på bredde, sier han.

— Hvorfor er det problematisk med mindre bredde i fagboklitteraturen?

— Det er synd hvis forlag risikerer mindre og gir ut færre fagbøker av høy kvalitet hvor markedet er begrenset. Likevel ser jeg nye muligheter for fagbokforfatterne. Selvpublisering er en trend som blir større og større, særlig innen e-bøker. Men det kan fort gå utover kvaliteten på utgivelsene siden tekstene ikke har vært gjennom en redigeringsprosess i et forlag, sier Solberg.

Emneord: Studentsaker, Universitetspolitikk, Studentforhold Av Ingvild Ytre-Arne Fjelltveit i Khrono
Publisert 4. mars 2014 09:59 - Sist endret 4. mars 2014 12:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere