September - Side 2

Publisert 5. sep. 2013 17:36

Musikaren og TV-kjendisen Thomas Seltzer klarte å fylla jubileumsteltet til SV-fakultetet med både studentar og tilsette då han inviterte til SV-kontoret i ettermiddag. Temaet "Adjø til Bourdieu?" blei raskt til "Gøy med Bourdieu"

Publisert 4. sep. 2013 15:54

– Høyre og FrPs mål om å fjerne fedrekvoten, er ikke i tråd med konservativ politikk i andre europeiske land, argumenterte professor Øystein Gullvåg Holter på et likestillingsseminar tirsdag. Planen harmonerer heller ikke med forskning på feltet.

Publisert 4. sep. 2013 13:28

Nevrologiprofessor Tormod Fladby ved UiO og Akershus universitetssykehus leder ett av de store europeiske forskingsprosjektene om Alzheimers sykdom. mens forsker og overlege Mathias Toft ved UiO og Oslo universitetssykehus er partner i et annet. Prosjektene er en del av den største globale satsingen for å løse gåten bak sykdommer som Parkinson og Alzheimer.

Publisert 4. sep. 2013 10:43

Oslo universitetssykehus får trolig ett av de tre partikkelsentrene for kreftbehandling som regjeringen har vedtatt skal opprettes i Norge. De to andre blir lagt til Haukeland sykehus i Bergen og trolig St. Olavs hospital i Trondheim. Det kunngjorde helseminister Jonas Gahr Støre i går.

Publisert 3. sep. 2013 16:14

Dei pensjonerte biologiprofessorane Morten Laane (t.v.) og Ivar Mysterud har fått eit klart krav frå leiinga på Institutt for biovitskap ved UiO om å dokumentera at dei fylgjer helseforskingslova i samband med forskinga på flått som berar av borrelia-bakterien. Det stadfestar instituttleiar Finn Eirik Johansen og dekan Morten Dæhlen overfor Uniforum.

Publisert 3. sep. 2013 14:59

Studentar som blir forfylgde fordi dei kjempar for menneskerettar og demokrati, skal no få vern på same måte som forfylgde akademikarar. Det er klart etter at to studentorganisasjonar saman med UiO i dag danna «Students at Risk».