UiO-forskere sentrale i jakten på Alzheimer-koden

Nevrologiprofessor Tormod Fladby ved UiO og Akershus universitetssykehus leder ett av de store europeiske forskingsprosjektene om Alzheimers sykdom. mens forsker og overlege Mathias Toft ved UiO og Oslo universitetssykehus er partner i et annet. Prosjektene er en del av den største globale satsingen for å løse gåten bak sykdommer som Parkinson og Alzheimer.

Norske forskningsmiljøer er med i tre av prosjektene som har fått finansiering i den felleseuropeiske satsingen på Alzheimer, Parkinson, demens og andre nevrodegenerative sykdommer (JPND), melder Forskningsrådet. I tillegg til UiO-forskerne Tormod Fladby og Mathias Toft, er Knut Engedal partner i dette krafttaket i forskning på disse sykdommene. Engedal er fag- og forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Medisinprofessor Tormod Fladby og kollegene skal samarbeide med forskere i Norge, Danmark, England, Tsjekkia, Sverige og Island.

Prosjektet retter seg mot Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og andre demensformer med langtrukket forløp. Forskerne skal matche ulike genvarianter (genotyper) med sykdomsuttrykk (fenotyper) hos pasienter før de har fått etablert demens og/eller bevegelsesforstyrrelser.

Individuell variasjon

– Vi skal kartlegge genkombinasjoner som disponerer for sykdom. Vi skal også undersøke hvordan sykdomsrisiko med ulikt genetisk utgangspunkt, kommer til uttrykk i hjernen, ved for eksempel skade av hjernebark, forbindelser mellom barkområder, blodgjennomstrømming og immunologiske endringer, forklarer Fladby, melder Forskningsrådet.

Når demens og/eller bevegelsesforstyrrelse etablert, er det mange fellestrekk blant pasienter innen sykdomsgruppene, ifølge forskeren.

– Tidligere i forløpet tror vi imidlertid sykdomstegn og -mekanismer vil være ulike avhengig av genetisk disposisjon hos hver enkelt pasient. Dermed må også tiltak individualiseres for å lykkes med intervensjon før hjerneskade er etablert, understreker han.

Skal identifisere sykdomsfaktorer

Overlege og UiO-forsker Mathias Toft er partner i det tredje prosjektet som har fått finansiering, og som koordineres fra Tyskland. Formålet med studien er å identifisere genetiske faktorer og miljøfaktorer som øker risikoen for å få Parkinsons sykdom.

Avanserte genetiske undersøkelser skal gjøres på prøver fra flere tusen pasienter med Parkinson fra mange ulike land. Genmutasjoner som blir funnet, studeres videre i stamceller laget fra pasienter med sykdommen. Dermed blir det mulig å studere effekten av de ulike mutasjonene i et cellesystem.

– Vi skal blant annet bidra med gensekvensering og analysere data med en metode som vi delvis har utviklet her i vår gruppe ved Oslo universitetssykehus. Sammen med Jan Aaslys forskergruppe ved St. Olavs hospital skal vi også bidra med et stort antall pasientprøver, både til de genetiske studiene og til stamcellestudier, forteller Toft.

– Kan utsette innleggelse på sykehjem

Det andre prosjektet som Knut Engedal er partner i, skal blant annet beregne kostnader for oppfølging av demenspasientene og munne ut i en felleseuropeisk modell for hvordan man kan gi best mulig omsorg til pasientene.

– Håpet er at både pasienter og pårørende skal få det bedre, og at man kanskje kan utsette innleggelse på sykehjem, sier Engedal.

I Forskningsrådet uttrykkes det stor glede over disse prosjektene.

– Det er gledelig at lille Norge klarer å hevde seg i denne konkurransen. Det viser at norske forskere har viktig kompetanse og erfaring som kan bidra til å møte den store utfordringen vi står overfor, sier Mari Nes, avdelingsleder ved Avdeling for Helse i Forskningsrådet.

Les mer om den europeiske forskningsatsingen på Alzheimer og Parkinson (JPND)

Emneord: Forskning, Forskningspolitikk, Medisin
Publisert 4. sep. 2013 13:28 - Sist endret 4. sep. 2013 14:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere