Høgskolen i Bodø blir trolig universitet

Høgskolen i Bodø bør får status som universitet, anbefaler NOKUTs fagkomite, i følge NTB.

NYTT UNIVERSITET? NOKUTs fagkomité anbefaler at Høgskolen i Bodø blir universitet.

Foto: Høgskolen i Bodø

I rapporten som ble offentliggjort i går, konkluderer fagkomiteen til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) med at Høgskolen i Bodø tilfredsstiller samtlige kriterier for å kunne bli akkreditert som universitet.

Den sakkyndige komiteen har vært ledet av professor emerita Kirsti Koch Christensen fra Universitetet i Bergen. Det er høgskolen som selv har søkt om å få universitetsstatus.

Søknaden skal behandles endelig politisk i departement og regjering. Et «ja» fra NOKUT er en forutsetning, men ingen garanti for å bli universitet, skriver Avisa Nordland.

- Høgskoleledelsen gleder seg over den positive innstillingen fra komiteen og ser med spenning frem til den videre behandlingen av søknaden, først i NOKUTs styre til høsten og deretter i Kunnskapsdepartementet, sier rektor Pål Pedersen i en kommentar på nettstedet til Høgskolen i Bodø. Han setter pris på det grundige arbeidet NOKUTs fagkomité har gjort, og han poengterer at rapporten har gitt noen tilrådinger som vil danne et viktig grunnlag for arbeidet med å videreutvikle institusjonen i årene fremover.

- Gjennom mange år har studenter og ansatte ved Høgskolen i Bodø lagt ned et betydelig arbeid i forbindelse med universitetssatsningen. Som en følge av dette arbeidet tilbyr de faglige miljøene ved Høgskolen i Bodø i dag doktorgradsutdanning i bedriftsøkonomi, sosiologi, akvakultur og i studier av profesjonspraksis, sier Pål Pedersen.

For å bli universitet kreves det tilbud om minst fem mastergrader og fire doktorgrader.

Formelt er forskjellen på universitet og høgskoler at et universitet slipper å søke NOKUT om å etablere nye studietilbud på master- og doktorgradsnivå.

Det følger ingen ekstra statlig finansiering med universitetsstatusen, melder Avisa Nordland.

 

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 1. juli 2010 10:07 - Sist endret 1. juli 2010 10:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere