Tre høgskoler i Nordland kan bli én

Flertallet i et utvalg foreslår å slå sammen Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna. Utvalget mener det er nødvendig for å sikre utdanning og forskning i hele Nordland, skriver Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.  

– Dette er et viktig dokument for videre diskusjon om hvordan vi vil sikre fortsatt høy kvalitet i utdannings- og forskningssektoren i Nord-Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

På et arrangement i Bodø denne uka mottok statsråd Tora Aasland rapporten ”Ta hele Nordland i bruk!” fra rådmann Inger Østensjø, leder av Nordlandsutvalget. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utvalget siden august 2009 utredet samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland.

Utvalget mener at forslaget innebærer en styrking av utdannings- og forskningssektoren i hele Nord-Norge og er viktig for nordområdesatsingen. Utvalgets flertall, bestående av åtte av ni utvalgsmedlemmer, anbefaler at høyskolene i Nordland fusjoneres. Dette flertallet mener at fusjon er den eneste organiseringen som over tid vil sikre den nødvendige utviklingen av høyere utdanning i Nordland. Mindretallet foreslår primært at nordlandshøyskolene samarbeider i en løsere sammenslutning med felles styre.

– Jeg ser frem til å gå igjennom rapporten før veien videre stakes ut. Den prosessen skal selvsagt også de berørte institusjonene være med på, sier Aasland.
 

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk
Publisert 28. jan. 2010 16:58 - Sist endra 28. jan. 2010 17:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere