UiO gransker odontologi

Fra neste uke setter Universitetet i Oslo i gang en ekstern undersøkelse av arbeids- og læringsmiljøet ved Det odontologiske fakultet. Det er ett av flere tiltak UiO vil gjennomføre etter Dagbladets avsløring av minst 10 episoder med seksuell trakassering av ansatte og studenter/stipendiater, går det fram av ei pressemelding fra UiO.  

FORNØYD: Hovedverneombud Mette Børing er fornøyd med at kvinnelige stipendiater skal få tilbud om kvinnelig mentor. (Arkivfoto)

Etter medieopplagene om seksuell trakassering ved Det odontologiske fakultet kalte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe inn hovedverneombud Mette Børing til et hastemøte tidligere i dag. De ble enige om seks tiltak, som også har fått tilslutning fra universitetets hovedtillitsvalgte og Studentparlamentet.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått gjennomslag for kravet om at alle kvinnelige stipendiater skal få tilbud om en kvinnelig mentor, sier hovedverneombud Mette Børing til Uniforum. 

– Universitetsledelsen tar slike anklager alvorlig. Vi har nulltoleranse for trakassering, framhever universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.  – Vi er også veldig fornøyd med at vi sammen med Hovedverneombudet har fått støtte fra  både de hovedtillitsvalgte og Studentparlamentet for å få gjennomført disse tiltakene, sier Bjørneboe til Uniforum.
 

Dette er tiltakene:

1. Universitetet i Oslo igangsetter neste uke en ekstern undersøkelse av arbeids- og læringsmiljøet ved Det odontologiske fakultetet for å få en uhildet beskrivelse av situasjonen.

2. Universitetet vil samtidig styrke ressursene i forhold til oppfølging av arbeids- og læringsmiljøet på Det odontologiske fakultetet for å ivareta ansatte og studenter/stipendiater som føler seg rammet.

3. Universitetet i Oslo oppretter en egen telefonlinje for enkelthenvendelser vedrørende trakassering som kan benyttes av studenter og ansatte i hele organisasjonen. Denne telefonlinjen legges til HMS-seksjonen, i første omgang i et halvt år, og vil være taushetsbelagt. Universitetet ønsker på denne måten å styrke varslingsmulighetene, og samtidig sette søkelys på de varslingsrutiner som allerede eksisterer.

4. En sentral arbeidsgruppe ble i vår nedsatt for å jobbe med seksuell trakassering på Universitetet i Oslo i lys av de etiske retningslinjene som universitetet har hatt siden 1997. Dette etiske rammeverket regulerer forholdet mellom studenter/stipendiater og deres veiledere. Arbeidet med dette vil intensiveres.

5. Kvinnelige stipendiater skal få tilbud om en egen kvinnelig mentor, i den hensikt å gjøre det enklere å rapportere om vanskelige forhold.

6. Universitetet i Oslo vil foreta en gjennomgang av om regelverket knyttet til arbeidsmiljøet blir fulgt, herunder HMS-opplæring og oppfølging av IA-avtalen.
 

Universitetet i Oslo tar varslingen på største alvor, og har nulltoleranse overfor ansatte som utnytter skjeve maktforhold. Det er imidlertid en utfordring for dem som skal følge det opp, at anklagene er anonyme og udokumenterte, slik at man ikke kan gå konkret inn i den enkelte sa, påpeker UiO i ei pressemelding og i en e-post til ansatte og studenter, underskrevet av både rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Anklagene rammer og mistenkeliggjør et arbeids- og studiemiljø med flere hundre mennesker, og håpet er nå at disse tiltakene vil klargjøre og bedre situasjonen også for dem.Enkelte anklager, for eksempel om voldtekt, dreier seg også om saker som hører hjemme hos politiet, og ikke hos universitetsledelsen, understreker  UiO -ledelsen.
 

(Oppdatert kl. 17.22)

Emneord: Odontologi, Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 3. sep. 2009 15:15 - Sist endret 3. sep. 2009 17:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere