20 millionar kroner til India-samarbeid

Regjeringa løyver 20 millionar kroner årleg i ti år til eit utvida forskingssamarbeid mellom Noreg og India. Det kunngjorde utanriksminister Jonas Gahr Støre då han lanserte regjeringa sin India-strategi fredag 28. august.  

INDIA: Noreg og India skal utvida samarbeidet. Eit arbeid for å få ned talet på mødrer  som døyr i fødsel er allereie i gang. Fotografiet viser kvinner på festival  i Rajistan i India.

Foto: Tripowski/flickr

I tillegg skal det investerast 500 millionar kroner over fem år i eit helsesamarbeid som har som mål å få ned talet på mødrer som døyr under fødselen. 

UiOs prorektor Inga Bostad var svært glad for at den nye India-strategien også fører til meir pengar til forsking.

– UiO har kunnskapen på dei områda som denne strategien trekkjer opp. Også i dag skjer det kunnskapsflyt begge vegar. Innanfor fag som religion, språk, arkeologi, menneskerettar, geofag og glasiologi vil UiO kunna bidra. Innanfor samarbeidet om helse- og informasjonsteknologi er me allereie i høgste grad med, sa Bostad under lanseringsmøtet. 

Enklare for spesialistar

Det skal også bli lettare for indiske fagpersonar å få jobba i Noreg.

– Ambassaden i New Dehli får no kompetanse til å gi arbeidsløyve som faglært eller spesialist – i tilfelle der det ikkje er tvil om at vilkåra er oppfylte. Det vil kunna redusera sakshandsamingstida med fleire veker. Dette er viktig for næringslivssamarbeidet, meinte Støre.

 


 

Emneord: India, Internasjonalisering Av Martin Toft
Publisert 1. sep. 2009 13:11 - Sist endra 1. sep. 2009 14:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere