- Stolt av 1.6 mrd mer til forskning

- Jeg er stolt av å kunne foreslå å bruke 20 milliarder kroner til forskning neste år. Det er en økning på 1.6 milliarder, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland på pressekonferansen i ettermiddag i forbindelse med fremleggingen av forslag til statsbudsjett for 2009.

TAR TAK: - Vi tar tak i de store utfordringene, sa statsråd Tora Aasland.
Foto: Martin Toft

Under slagordet "Vi tar tak i de store utfordringene" framholdt statsråden at satsingen møter velferdsstatens behov, legger grunnlag for økt verdiskaping og tar grep for å møte klimaproblemene.

Først på skrytelista sto økningen til unge forskere. Regjeringen ønsker å bevilge penger til 200 nye stipendiat- og postdoktorstillinger. 108 stipendiatstillinger og 34 postdoktorstillinger går over Aaslands budsjettforslag og 54 stillinger blir finansiert over Næringsdepartementets budsjett.

Flere kvinner

Universitetet i Oslo får 38 stipendiatstillinger og 12 postdoktorstillinger. Statsråden
holdt stolt fram at hun utfordret EU med å øremerke 15 % av stillingene til kvinner. For UiO vil det innebære at 6 av stipendiatene og 2 av postdoktorene er kvinner. En kvinneandel som for UiOs neppe vil oppleves som noen øremerking. På spørsmål fra Uniforum om ikke hun heller burde prioritert kvinneandelen i større grad til postdoktorene, svarte hun med å rose UiOs likestillingsarbeid, men forklarte den lave andelen til kvinnelige postdoktorer med at hun ikke torde utfordre EU mer enn hun gjorde. Hun kunne heller ikke love at de nye forskerstillingen ville bli fast stilling og dermed mer attraktive for unge forskere i etableringsfasen. Statsråden oppfordret til nært samarbeid med universitetene slik at stillingene kunne bli så faste som mulig.

Regionalt fond

Også i år blir det avsatt 6 milliarder til Forskningsfondet som nå er oppe i 72 milliarder kroner. Nytt av året er 6 milliarder til et nytt regionalt forskningsfond fordelt på 5 - 7 enheter. - Jeg har stor tro på et slik fond. Det skal bli nyttig i egen region, nasjonalt og internasjonalt, forklarte hun for å imøtegå kritikken av å spre forskningsmidlene i stedet for å spisse kompetansen i den skarpe internasjonale konkurransen. - Regjeringen vil ha mer kunnskap til flere for å styrke forskningsevnen, la hun til.

Studentboliger

Høyt opp på skrytelista sto også penger til 1000 nye studentboliger. Hun var glad for at studentene hadde vist så stor glede over forslaget og forklarte at hun hadde lyktes innad i regjeringen med en så stor bevilgning fordi studentene selv hadde prioritert så tydelig. Med tanke på nettopp Oslo viste hun til at det var viktig med samspill med kommunene for å få tomter til gode priser, så ikke boligene blir for dyre. Hun kunne ikke si noe om hvor mange av de tusen boligene som ville komme her i Oslo. - Det er ennå ikke foretatt noen fordeling av midlene til de nye studentboligene, sa hun.

To uker lengre fødselspermisjon og støtte til funksjonshemmede studenter, var alt hun kunne love studentene i denne omgang. Men sa at neste skritt helt klart vil være å øke studiestøtten.

Ansvarlig budsjett

Det vakte latter da hun svarte på den refererte kritikken fra Høyre om at dette ikke var en skikkelig satsing på forskning. - Er det noen som vet hva overbudspolitikk i opposisjon er, så er det jeg. Nå har jeg fått lære en ny lekse. Nemlig hva ansvarlig budsjettpolitikk er i posisjon, sa hun og lo godt med.

- Jeg har økt støtten til unge forskere framfor til basisbevilgningen for å vise veien framover, oppsummerte statsråden. - Regjeringens vei framover er rekruttering, utstyr og internasjonalisering. Med en slik prioritering vil vi løfte kunnskapssatsingen for fremtiden.

Emneord: Økonomi Av Bitte Vatvedt
Publisert 7. okt. 2008 17:47 - Sist endret 10. des. 2008 15:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere