Får stryk for treg behandling av Kvinnekonvensjonen

Norsk senter for menneskerettigheter stiller på ny spørsmål ved Regjeringens sendrektighet i forhold til å oppfylle løftet fra Soria Moria om å inkorporere FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven. Direktør Mads Andenæs har ennå ikke fått svar på de to brevene han har sendt til Justisdepartementet, skriver senteret i ei pressemelding.

ETTERLYSER SVAR: Direktør Mads Andenæs ved Norsk senter for menneskerettigheter etterlyser svar fra regjeringen om når Kvinnekonvensjonen skal inkorporeres i menneskerettsloven.
Foto: Martin Toft

Mads Andenæs, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, påpeker at FNs kvinnekomité i 2007 oppfordret norske myndigheter om å sørge for at inkorporeringen ble gjennomført.

- Vi har tidligere, i to brev, bedt Justisdepartementet redegjøre for status for arbeidet med kvinnekonvensjonen, fremholder Andenæs. Og vi har ikke fått svar.

- I en ny, og tredje henvendelse påpeker vi at det til dags dato ikke er påvist at en inkorporering vil gi nevneverdige økonomiske eller administrative komplikasjoner. Vi kan heller ikke se det er fremmet avgjørende konstitusjonelle eller juridiske innvendinger, understreker Mads Andenæs.

- Det er imidlertid en rekke betenkeligheter ved å unnlate å inkorporere konvensjonen i menneskerettsloven, og dermed gi den forrang på linje med flere andre sentrale konvensjoner. En slik unnlatelse har en uheldig signaleffekt hva angår kvinners rettigheter i Norge, ikke minst på bakgrunn av oppfordringen fra FNs kvinnekomité og Soria-Moria-erklæringen, fastslår Andenæs.

- Vi vil minne om at menneskerettigheter og deres internasjonale vern ikke bare er for utlandet. Blant de utilsiktede konsekvenser av unnlatelsen av å inkorporere er at vi svekker vår mulighet til å overbevise andre land hvor konvensjonen kunne hatt større praktisk betydning for kvinners rettigheter.

- Flere presseoppslag gir inntrykk av at saken for tiden er til vurdering i regjeringsapparatet. Vi ser det som særlig viktig at faglige argumenter om vernet av menneskerettighetene i Norge får forsvarlig behandling, sier han.

- Norske myndigheter har gitt senteret status som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, med ansvar for å bidra til bedret etterlevelse av menneskerettigheter i Norge. Vi må derfor anmode om at vi får den redegjørelse vi har bedt om tidligere, konkluderer Mads Andenæs.

Emneord: Internasjonalisering, Menneskerettar
Publisert 12. juni 2008 15:32 - Sist endret 10. des. 2008 14:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere