Nybygg kan redde samlingene på Tøyen

Kunnskapsdepartementet har bedt Universitetet i Oslo framskynde arbeidet med å sikre samlingene på Naturhistorisk museum for ettertiden. På planen står et stort nytt samlingsbygg i Botanisk hage. Store mengder materiale står i fare for å bli ødelagt på grunn av mangelfulle lagringsforhold.

DISKRE PLASSERING: Et nytt samlingsbygg kan plasseres i nordenden av Botanisk hage mot Sars gate. Her kan store deler av bygningen legges under jorden, ifølge museumsdirektør Elen Roaldset.
Foto: Ola Sæther

Naturhistorisk museum på Tøyen (NHM) er Norges største naturhistoriske museum. Med om lag 7,5 millioner objekter forvalter museet rundt 65 prosent av det naturhistoriske materialet i norske museer.

Siden Elen Roaldset gikk inn i stillingen som museumsdirektør for åtte år siden, har hun kjempet for en mer tilfredsstillende oppbevaring av museets samlinger. Store mengder materiale står ifølge Roaldset i fare for å bli ødelagt.

Skjeletter sprekker og planter mugner

- Museets magasiner er overfylte, og ingen av dem møter kravene til luftfuktighet og temperatur. Vi har blant annet materiale i containere hvor temperaturen kan svinge mellom pluss 20 og minus 20 grader, forteller hun og peker på at variasjoner i temperaturer og luftfuktighet ødelegger biologisk materiale. Det gjør at fossiler og skjeletter sprekker og tørkede planter mugner. Museet har også en stor samling spritkonservert materiale som ikke er lagret i tråd med forskriftene for brannsikkerhet.
- Norge har sluttet seg til flere internasjonale konvensjoner om biologisk mangfold, men det er ikke nok å signere et papir. Disse avtalene forplikter oss også til å ta vare på det biologiske materialet på en forsvarlig måte, understreker Roaldset.

Samlingsbygg i nordenden av Botanisk hage

Nå er situasjonen i ferd med å lysne. I 2007 vedtok Universitetsstyret å sette forprosjektering av et nytt samlingsbygg på Tøyen på planen for 2009. Den tredje januar i år mottok universitetsledelsen et brev hvor Kunnskapsdepartementet ber universitetet legge fram et funksjons- og romprogram for et komplett og oppgradert anlegg for Naturhistorisk museum på Tøyen. Pogrammet skal innbefatte komplette magasiner med plass til 50 års utvidelse av samlingene. Det skal også omfatte arealer for forskning, formidling og undervisning, samt vise fordeling av funksjoner og arealer i eksisterende bygninger og nybygg.

Et nytt samlingsbygg i nordenden av Botanisk hage, mot Sars' gate kan løse plassbehovene.
- Ved å samle samlingene i et eget hus vil vi frigjøre lokaler i de eksisterende bygningene, blant annet til undervisningsrom og utstillingslokaler, forklarer Roaldset. Hun forteller at museet har måttet takke nei til flere tilbud om besøk av store vandreutstillinger på grunn av plassmangel, blant annet fra //Natural History Museum// i London.
Museet trenger også mer plass til å oppgradere og utvide de permanente samlingene.

Kaotisk tilstand

I brevet til Universitetet i Oslo tar departementet også høyde for flere arbeidsplasser. Dette er ifølge Roaldset helt nødvendig.
- I dag har vi ikke plass til å sortere materiale, og vi har derfor enorme mengder materiale som skal sorteres, etiketteres og registreres i databaser. Seksjonsleder //Jon Lønnve// har lagt ned et stort arbeid med å kvantifisere arbeidet som må gjøres, og det dreier seg om et etterslep på flere hundre årsverk.

Roaldset forteller at brevet fra Kunnskapsdepartementet har bidratt til en god stemning blant de ansatte på Tøyen.
- Vi ble svært glade da styret vedtok å sette et nytt samlingsbygg på planen for 2009. At Kunnskapsdepartementet nå ønsker å framskynde prosessen, er enda mer gledelig, fastslår hun.
- Nå forventer vi at planene for Naturhistorisk museum vil inngå i den kommende stortingsmeldingen om universitetsmuseene, legger hun til.

Emneord: Veksthus på Tøyen, Museene, Tøyen Av Grethe Tidemann
Publisert 4. feb. 2008 10:08 - Sist endret 10. des. 2008 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere