Rektor skal fortsatt velges

Det skal fortsatt være valg på rektor og prorektor ved UiO. Det vedtok Universitetsstyret på sitt møte 12. oktober.

VALG NÅ: - Kanskje er det riktig å tilsette rektor på sikt, men nå mener jeg at rektor bør velges, sa Hilde Haugsgjerd. (Foto: Dagsavisen)

Forslaget til ny Universitets- og høyskolelov overlater til Universitetsstyret selv å bestemme om rektor skal tilsettes av Styret selv eller velges av universitetssamfunnet. De siste årene har valg av rektor vært gjennomført som direkte valg. Alle universitetets tilsatte og studenter har hatt stemmerett.

- Må ha legitimitet

- Det er viktig at rektor har legitimitet i universitetssamfunnet. Legitimitet kan både en tilsatt og en valgt rektor ha. Og det er ikke slik at legitimitet er noe en får en gang for alle. Det er snarere noe en må gjøre seg fortjent til. Kanskje er det riktig å tilsette rektor på sikt, men nå mener jeg vi skal gå inn for å velge rektor, sa eksternt styremedlem Hilde Haugsgjerd og la til at hun ønsker en prosess på hvordan et valg skal gjennomføres.

- Sjokkert

Styremedlem Kristian Gundersen, representant for de vitenskapelig tilsatte, åpnet med å si at han ble sjokkert da han så at spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor var kommet på dagsorden.

- Å endre på dette nå ville være svært uheldig. En valgt rektor har legitimitet i universitetssamfunnet. Det vil ikke i samme grad gjelde en tilsatt rektor. Riktignok har deltakelsen ved de siste rektorvalgene vært lav, men jeg mener at valgene likevel har fungert bra, blant annet fordi de stemmeberettigede har hatt flere kandidater å velge blant.

Prorektor Anne Brit Kolstø kommenterte slik:
- Jeg tror at det å holde fast på valgt rektor betyr mye. Rektor har en symbolverdi i tillegg til å ha en styrende hånd. Det er viktig at hele universitetet er med på å velge, sa hun.

- Logisk brist

- Flere her uttrykker at de er overrasket over at saken i det hele tatt er kommet opp. Det er en selvfølge at en slik diskusjon må komme, påpekte eksternt styremedlem Egil Myklebust.

- Vi står overfor et grunnleggende problem: vi kan riskere å velge en rektor som står i et grunnleggende motsetningsforhold til Styret. Jeg mener at dette er verdt å diskutere. Vi kan rett og slett få et styringssystem som ikke henger sammen, advarte han.

- Om det blir slik lovforslaget sier, nemlig at rektor ikke skal være styreleder men bare daglig leder, må vi være klar over at vi tar med oss en logisk brist inn i systemet, poengterte Myklebust, som likevel ikke ville ta dissens på saken.

Styret vedtok å sette ned en gruppe som skal se på ulike følger av at styret nå går inn for valgt rektor. Til neste styremøte skal Universitetsdirektøren legge fram et forslag til hvordan valg av rektor skal foregå.

Ny lov
- Ny universitets- og høyskolelov skal være ferdig behandlet av Stortinget i februar 2005.
- Lovforslaget innebærer at rektor blir daglig leder for universitetets faglige og administrative virksomheter.
- Ny styringsmodell skal være på plass 1. august 2005.
Emneord: Universitetspolitikk, Rektorvalget Av Trine Nickelsen
Publisert 12. okt. 2004 17:55 - Sist endret 10. des. 2008 15:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere