Nytt senter og nytt studium ved UiO

Universitetet etablerer et eget "Senter for entreprenørskap", og i januar begynner de første studentene på den nye mastergraden i innovasjon og entreprenørskap.

ALLSIDIG SENTER: - Det nye "Senter for entreprenørskap" vil stå for en allsidig og betydelig virksomhet, lover Narve Trædal og Nils Damm Christophersen.
Foto: Ola Sæther

Det var for fem år siden at studieprogrammet Gründerskolen startet opp på initiativ fra professor Nils Damm Christophersen ved Institutt for informatikk. Siden da er over 300 studenter uteksaminert, og studiet er blitt et samarbeidstiltak mellom fire universiteter og mange høgskoler her i landet.

Miljøet ved Gründerskolen har lenge gått med ønsket om å utvide studiet til en internasjonal mastergrad i innovasjon og entreprenørskap.

- Jeg er svært glad for at vi nå kan tilby en toårig mastergrad. Vi ønsket opprinnelig å åpne mastergraden for studenter innen alle fagområder, men har i oppstartfasen gått bort fra det. Inntil videre er det studenter fra informatikk og molekylær biovitenskap som kan søke opptak til programmet. Mastergraden er et fireårig prøveprosjekt med evaluering. På sikt kan det tenkes at studiet vil utvides til å omfatte flere fagmiljøer, opplyser Christophersen, som er studiedekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Vil samarbeide med Birkeland

Det toårige masterprogrammet, der studieprogrammet Gründerskolen vil inngå som første semester, vil ha engelsk som undervisningsspråk. Programmet gir 120 studiepoeng. Studiet vil gå langt dypere inn i problemstillinger knyttet til etableringsvirksomhet enn det Gründerskolen gjør, og ikke minst vil studiet styrke kompetansen på formidling og kommersialisering av forskningsresultater.

- Vi ser for oss et nært samarbeid med det nystartede Birkeland innovasjon. Det er mulig å tenke seg at et team av masterstudenter kan bidra faglig rundt en idé. Jeg tror det er mulig å få god synergi med de aktivitetene vi allerede har ved UiO.

- Vi har registrert stor interesse for mastergradsstudiet. Opptaksrammen er 25 studenter. Til opptaket av det første kullet vil vi konsentrere oss om det norske markedet. Senere vil vi også rekruttere internasjonalt, forteller Christophersen.

- Entusiastisk stab

Enheten Gründerskolen er de siste månedene gått nøye etter i sømmene. En arbeidsgruppe konkluderer med at den organisatoriske og faglige forankringen er lite formålstjenlig. For å ivareta undervisningsaktiviteten best mulig, bør Gründerskolen omdannes til et senter organsiert under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, mener arbeidsgruppen. Det mener Universitetsstyret også, for den 12. oktober vedtok det å etablere "Senter i entreprenørskap".

Kontorsjef Narve Trædal er ny konstituert leder av senteret.
- Når dette masterstudiet nå starter opp, vil det nyetablerte senteret tilby en allsidig og betydelig virksomhet. Foruten studieprogrammet Gründerskolen og masterprogrammet har vi etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med Oslo kommune, et eget 5-poengs-emne for humanister og samfunnsvitere, og ansvaret for forretningsidé-konkurransen "Venture Cup", opplyser Trædal.

Han forteller at senteret har en liten, men entusiastisk stab, preget av den samme gründerånden som senteret skal formidle.
- Vår viktigste oppgave i tiden framover vil være å kombinere denne spiriten og aktiviteten med UiOs ordinære undervisnings- og forskningsaktiviteter på en optimal måte.

Emneord: Undervisning, Birkeland Innovasjon, Sentrene, Næringsliv Av Trine Nickelsen
Publisert 13. okt. 2004 12:10 - Sist endret 10. des. 2008 15:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere