- Rydder opp i pensjonsdata

Både Universitetet i Oslo og Statens Pensjonskasse (SPK) er i gang med omfattende datakvalitetsprosjekter som skal sikre at alle får den statlige tilleggspensjonen de har krav på. En bevilgning på en halv million til ekstrahjelp skal skape fortgang i dette arbeidet ved UiO.

HALV MILLION: - Mange av opplysningene befinner seg i fjernarkiver og er vanskelige å spore opp. Til dette arbeidet har vi fått en halv million kroner av UiO for å hyre inn ekstrahjelp, forteller Ryd.
Foto: Ola Sæther

Uniforum omtalte i nummer 6/04 saken til økonomiprofessor Olav Bjerkholt som oppdaget at han ikke var registrert i SPK til tross for at han hadde blitt trukket pensjonsavgift hver måned i til sammen 13 år. En ringerunde til de tre største fagforeningene ved UiO viser at de har hatt en håndfull henvendelser fra medlemmer om gale opplysninger hos SPK om startdato, stillingsbrøk og utmelding.

- Vi vil sende ut et nyhetsbrev til våre medlemmer ved UiO og be dem om å gå inn og sjekke på SPKs nettsider om alle data om dem er korrekte, sier hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO, Live Skrindo. Hennes kollega Kristian Mollestad oppdaget nylig at han ikke lenger var registrert hos pensjonskassen etter at han i mars i fjor fikk permisjon fra sin stilling ved UiO for å bli tillitsvalgt.

Uforklarlige feilregistreringer

Dagfinn Worren, førsteamanuensis ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, fikk seg en overraskelse da han fulgte oppfordringen i Uniforum og sjekket "mappa" si på www.spk.no.

- Jeg ble ansatt som vikar i full stilling ved instituttet 1. januar 1978 og fikk fast stilling 1. november 1980. Men hos pensjonskassen ble jeg først registrert 4. juli 1984, en helt vilkårlig valgt dato, forteller han. Worren tok straks kontakt med personalkonsulenten på sitt fakultet for å få dokumentert sine ansettelsesforhold ved UiO slik SPK har bedt om.

Tone C. Gadmar har vært ansatt ved Kjemisk institutt siden 1997 som stipendiat og studiekonsulent, men oppdaget at hun siden 1. november i fjor kun var registrert i SPK med den ene stillingsbrøken. Hun er imidlertid fortsatt blitt trukket pensjonsavgift i henhold til sin faktiske stillingsbrøk.

- Jeg tror at folk i brøkstillinger og midlertidig ansatte er mest utsatt for feilregistreringer i Pensjonskassen. Folk i min aldersgruppe tenker nok ikke så mye på pensjonen sin ennå, sier 35 år gamle Gadmar.

- Ingen grunn til bekymring

Lønningssjef Trond Ryd sier i en samtale med Uniforum at lønningsseksjonen ved UiO har mottatt om lag 30 henvendelser om feil innberetning til SPK den siste måneden noe som er 5-6 ganger så mange som tidligere. Han beroliger UiO-ansatte med at de ikke trenger å frykte for å få redusert statlig tilleggspensjon selv om pensjonsdataene deres per i dag ikke stemmer.

- Pensjonsavgiften blir sendt direkte til SPK. Vi har imidlertid hatt problemer med å kople penge- og datastrømmen til pensjonskassen. Derfor startet vi i fjor høst et datakvalitetssikringsprosjekt. Innen 2004 skal vi ha gått igjennom alle våre ansattes pensjonsforhold.

- Vi tar for oss de eldste først og er nå helt ferdig med årgangene 1934-35. Mange av opplysningene befinner seg i fjernarkiver og er vanskelige å spore opp. Til dette arbeidet har vi fått en halv million kroner av UiO for å hyre inn ekstrahjelp, forteller Ryd.

I løpet av 2005 vil UiO dessuten få et nytt lønnssystem som vil overføre alle data til SPK automatisk, noe som mangler i dag.

Jan Fredrik Nordby, UiOs kontaktperson i SPK, bekrefter at det har vært mangler i innrapporteringen fra UiO, men at institusjonen ikke skiller seg spesielt ut fra andre statsbedrifter.

- Vi har hatt en del problemer etter at vi la om vårt datasystem i 1996-99. SPK er nå i gang med et omfattende datakvalitetssikringsarbeid hvor vi går inn og sjekker alle våre medlemsbedrifter.

- Innen utgangen av 2005 skal alle våre nærmere 300 000 aktive medlemmer ha fått et brev hvor de får anledning til å sjekke opplysningene vi har om dem. UiO står for tur i januar neste år. I 2006 vil vi ta for oss alle med en oppsatt rettighet hos oss, det vil si dem som har sluttet i en av våre medlemsbedrifter og gått over i ny jobb, opplyser Nordby.

Emneord: Arbeidsforhold, Universitetspolitikk Av Lars Hoff
Publisert 14. juni 2004 15:12 - Sist endret 10. des. 2008 15:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere