Fotobevaringsprosjektet legges ned

Arbeidet med å bygge opp en universitetshistorisk fotobase ved UiO kan strande på grunn av manglende finansiering. - Det er ikke realistisk å tro at en god søkbar base vil være ferdig innen utgangen av 2004, uttaler prosjektkoordinator Anne Vaalund . Hun frykter at verdifullt fotomateriale kan gå tapt.

UHELDIG SITUAJON: Bjarne Rogan og Anne Vaalund frykter at fotobevaringsprosjektet må legges ned fra årskiftet.
Foto: Ola Sæther

- Målsettingen med å opprette en digital fotobase er å bevare universitetshistoriske fotografier for ettertiden og gjøre dem tilgjengelige. På sikt skal deler av basen legges ut på Internett, forteller prosjektkoordinator Anne Vaalund.

Hun forteller at mange enheter ved UiO sitter på store samlinger av eldre fotografier. Prosjektet har blant annet fått mange fotografier fra museene på Tøyen, fra Informasjonsavdelingen og fra en rekke institutter. Blant bidragsyterne er også mange privatpersoner.

Fotobase for hele universitetet

Anne Vaalunds oppgave er å sikre det eldre billedmaterialet, men hun understreker at basen også skal inneholde nyere materiale. Digitale fotografier skal etter hvert legges inn fortløpende av universitetets fotografer og andre som har tilgang til basen.
- Basen vil ha interesse for alle med tilknytning til UiO og for mange utenfor institusjonen. Den vil bli et viktig verktøy når man skal skrive vitenskaps- og universitetshistorie og et redskap i det identitetsskapende og informasjonsfaglige arbeidet ved universitetet, sier hun.

Prosjektet Universitetshistorisk fotobase ble startet opp i 2003.
Anne Vaalund forteller at Museumsprosjektet ved Enhet for digital dokumentasjon ved Det historisk-filosofiske fakultet har påtatt seg det tekniske ansvaret for etableringen og driften av fotobasen. Universitetsbiblioteket stiller kontor og infrastruktur til rådighet for Vaalund. Selv utfører hun det praktiske arbeidet knyttet til oppsporing, innsamling, skanning og klassifisering av eldre fotografier. Vaalunds stilling er i år finansiert av Museum for universitets- og vitenskapshistorie MUV (75 prosent) og Forum for universitetshistorie (25 prosent).

MUV har imidlertid informert om at enheten ikke har mulighet til å bidra med midler til videreføring av prosjektet etter årsskiftet. Anne Vaalund frykter derfor at prosjektet vil stagnere.

- Det er ikke realistisk å tro at en god søkbar base vil være ferdig ved utgangen av 2004, sier hun.
Anne Vaalund forteller at flere tusen bilder er skannet og lagt inn i basen. Nå gjenstår et stort klassifiseringsarbeid for at basen skal bli søkbar.
- Selv om vi setter inn alle arbeidskrefter, vil vi ikke rekke å avslutte klassifiseringsarbeidet i løpet av året. I tillegg vil flere verdifulle samlinger som vi kjenner til, ikke bli digitalisert. Privatpersoner som kontakter prosjektet for å tilby å låne oss bilder, vil ikke få noen respons, og vi vil dermed miste sjansen til å skaffe oss verdifulle fotografier. Vi vil også miste kontakt med viktige informanter, og arbeidet med å bygge opp nettverk vil være bortkastet, sier hun og minner om at mange av informantene er svært gamle.
- Fortsatt lever personer som kjenner historiene bak de eldste bildene, men dette er ikke noe vi kan utsette for lenge, sier hun.

Beklager situajonen

Leder for Museum for universitets- og vitenskapshistorie Bjarne Rogan beklager situasjonen som er oppstått.
- Anne Vaalund gjør en fantastisk jobb, men de økonomiske realiteter er dessverre slik at det ikke er mulig for oss å bidra til en videre finansiering av prosjektet, sier han.

Rogan mener det vil være svært uheldig om prosjektet må legges på is til videre finansiering er på plass.
- Det er langt mer effektivt å gjøre dette i et strekk enn stykkevis og delt. Det er mye arbeid knyttet til innsamling og klassifisering av de gamle bildene, og altfor mye tid vil gå med til oppstart og opplæring dersom prosjektet skal gjenopptas på et senere tidspunkt, påpeker han.

Universitetsstyrets ansvar

Universitetet har, ifølge Rogan, plikt til å ta vare på de gamle fotografiene.
- Europarådets komité for høyere utdanning og forskning er i ferd med å vedta et charter som forplikter landenes universiteter til å ta vare på sin materielle og immaterielle kulturarv. Vårt håp nå er at Universitetsstyret er seg bevisst det ansvar som ligger i opprettelsen av et universitetsmuseum og bidrar til at prosjektet kan fullføres. Skal vi få etablert et fullgodt museum før jubileet i 2011, må dette materialet sikres, uttaler han og legger til:

- Fotobevaring er et felt som er blitt stemoderlig behandlet ved UiO. Vi har derfor et etterslep på 150 år når det gjelder å sikre verdifullt fotomateriale. Det krever en del ressurser å komme à jour, men tatt i betraktning hvor viktig dette er, er prosjektet svært rimelig og ressursene som vi trenger for å avslutte prosjektet på en ordentlig måte, begrensede. Det dreier seg kun om én stilling.

Av Grethe Tidemann
Publisert 9. juni 2004 10:08 - Sist endret 10. des. 2008 15:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere