Realkompetansereformen virker

Omlag sju prosent av søkerne til høyere utdanning søkte på grunnlag av realkompetanse de to første årene av realkompetansereformen. Av disse ble 40 prosent vurdert som kompetente til sitt førsteønske. Det viser en ny kartlegging som også bekrefter at universiteter og høyskoler tar reformen seriøst,melder Utdannings- og forskningsdepartementet.

Rapporten, som er utført av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning for Utdannings- og forskningsdepartementet, viser at reformen i stor grad fungerer etter intensjonen om å verdsette realkompetanse og gi voksne bedre muligheter for kompetanseheving. Funn i rapporten viser at:

* ca. 85 pst. av søkerne har søkt om statlig høyskole- utdanning.

* kvinnelige søkere utgjør ca. 70 pst. av realkompetansesøkerne.

* nesten 50 pst. av realkompetansesøkerne søker opptak til et helse- eller sosialfaglig studium (sykepleier, vernepleier, sosionom og barnevernspedagog) mens 17-18 pst. søkte pedagogiske utdanninger (lærer- og førskole-lærerutdanninger).

* ca. 40 pst. av realkompetansesøkerne blir vurdert studiekompetent til sitt primære studieønske.

* realkompetansesøkere som har fått tilbud om studieplass møter oftere til studiestart i Nord-Norge enn i resten av landet.

* 75 pst. av de som har bedt om realkompetansevurdering har søkt gjennom Samordna opptak (SO). De øvrige realkompetansesøkerne er registrert til lokale opptak.

Kartleggingen gir også en oversikt over hvordan universiteter og høyskoler har forholdt seg til reformen.
De fleste institusjonene har utarbeidet nærmere retningslinjer for godkjenning av arbeidspraksis og relevant kompetanse.

Rapporten viser også noen av de erfaringene som institusjonene har gjort med selve opptaksprosessen, inklusive utvikling av lokale regelverk og metoder for vurdering av realkompetansesøkere.

Bakgrunnen for reformen er lovendringen fra 1. januar 2001 i Universitets- og høgskoleloven som åpner for opptak til høyere utdanning med grunnlag i realkompetanse.

Emneord: Studentsaker, Studentforhold
Publisert 28. apr. 2004 11:06 - Sist endret 10. des. 2008 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere