NSU reagerer på mistenkeliggjøring av internasjonale studenter

Norsk Studentunion kritiserer Universitetet i Bergen for å ha levert en liste med informasjon over 500 internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS-området og Nord-Amerika til Politiets sikkerhetstjenete. NSU mener at en slik liste vil bidra til å skape en kollektiv mistenkeliggjøring av internasjonale studenter som gruppe, går det fram av en pressemelding.

NSU viser til at i en rettsstat må det være et bærende prinsipp at overvåking kun skal finne sted om det eksisterer gyldig grunn til mistanke, og ikke i form av kollektiv overvåking uten konkret mistanke.

For det andre skal akademia stå for verdier som demokrati, frihet og likeverd. Vi bør da kunne forvente at disse verdiene preger den daglige virksomheten ved universitetene og høgskolene. Med basis i disse grunnleggende prinsippene burde det være en selvfølge at enkeltindividers kulturbakgrunn ikke skal være grunnlag for mistenkeliggjøring.

For det tredje vil denne formen for kollektiv mistenkeliggjøring kunne slå tilbake på norske universiteter og høgskoler ved at Norge som studieland blir mindre attraktivt for internasjonale studenter.

Oppmerksomheten rundt overleveringen av disse listene har skapt usikkerhet og uro blant mange internasjonale studenter i Norge. NSU forventer derfor at de ansvarlige myndigheter setter i verk tiltak for å informere internasjonale studenter om hvilke regler og retningslinjer som gjelder for overvåking i Norge, står det i pressemeldingen fra NSU.

Emneord: Studentsaker, Internasjonalisering, Terror i USA
Publisert 9. feb. 2004 13:46 - Sist endret 10. des. 2008 15:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere