6 av 7 kollegiemedlemmer ønsker gjenvalg

Valg til nytt kollegium nærmer seg. Torsdag 31. oktober klokka 16 er siste frist for å levere inn forslag til kandidater blant vitenskapelig tilsatte. Uniforum har foretatt en "ringerunde" blant de nåværende representantene. Resultat: 6 av 7 ønsker å fortsette.

Vi kontaktet de fem valgte representantene for de vitenskapelig tilsatte og de to som representerer de teknisk-administrativt tilsatte og spurte: Ønsker du å stille som kandidat ved valget i år?

Harriet Bjerrum Nielsen (professor): - Ja, jeg regner med å stille.

Kristian Gundersen (professor): - Jeg er blitt spurt av folk som kunne tenke seg å foreslå meg og har sagt meg villig til å stille til valg dersom jeg blir foreslått.

Gunnar Handal (professor): - Jeg er villig til å stille til kollegievalg for en ny periode under forutsetning av oppslutning for det blant dem som foreslo meg forrige gang - og eventuelt andre.

Gunnar Nicolaysen (professor): - Jeg stiller såfremt jeg blir foreslått.

Camilla Serck-Hanssen (førsteamanuensis): - Jeg har fått noen ufomelle henvendelser og har sagt at jeg stiller hvis jeg blir formelt foreslått.

Kristian Mollestad (forskningskonsulent): - Ja, jeg kommer til å stille som kandidat også ved dette valget.

Harald Ulrik Sverdrup (hovedbibliotekar): - Nei, jeg kommer ikke til å stille som kandidat.

- Ikke bare rett, men plikt

Ved dette valget er det oppnevnt både et valgstyre og en valgkomite. Valgstyret skal ta seg av de formelle sidene ved valget, mens valgkomiteen skal skape blest og interesse.
- Som medlem av universitetsssamfunnet har en ikke bare rett til å fremme gode kandidater, ta standpunkt og stemme, det er en plikt. Det slår valgkomiteens leder professor Knut Kaasen ettertrykkelig fast.

Fra fem til to representanter

I første omgang er det forslag til kandidater som etterlyses.
- Til nå har de vitenskapelig tilsatte hatt fem valgte representanter i universitetets øverste organ i tillegg til rektor og prorektor. Dette antallet reduseres nå til to. Det skal altså velges 2 representanter og 2 vararepresentanter til Kollegiet for perioden 1. januar 2003 til 31. juli 2005, presiserer valgstyrets leder, professor Ørnulf Borgan.

Et forslag kan inneholde navn på en eller flere kandidater og skal være underskrevet av minst 10 og maks 20 stemmeberettigede. Til forslaget bør det legges ved en presentasjon av hver kandidat på inntil én A4-side som kan sendes til velgerene.
- Reglene for kjønnskvotering gjelder ved valg til Kollegiet. Det skal derfor velges en av hvert kjønn som faste representanter og vararepresentanter. Det er derfor viktig at det kommer forslag til kandidater av begge kjønn, sier Borgan.

Forslaget sendes valgstyret, v/valgsekretariatet, Organisasjons- og personalavdelingen, postboks 1071 og må være mottatt innen torsdag 31. oktober kl. 16.00.

Torsdag 31. oktober om kvelden vil navnene på kandidatene bli offentliggjort i Uniforum nett no: http://uniforum.uio.no

Valget gjennomføres som postvalg. Valgmaterialet vil bli sendt ut til de vitenskapelige tilsatte i starten av uke 45, og fristen for å avgi stemme er 18. november.

Fra to til én representant

De teknisk- administrativt tilsatte mister en representant i Kollegiet og reduserer dermed sitt antall fra to til én fast representant. Det skal også velges én vararepresentant. Prosedyrene for å fremme kandidater og for gjennomføringen av valget er de samme som for de vitenskapelig tilsatte.

Fristen for innlevering av forslag på kandidater er torsdag 7. november 2002 klokka 16. Valgmaterialet vil bli sendt ut til de teknisk- administrativt tilsatte i starten av uke 46, og fristen for å avgi stemme er 26. november

Emneord: Universitetspolitikk, Kollegievalget 2002 Av Trine Nickelsen
Publisert 23. okt. 2002 10:16 - Sist endret 10. des. 2008 14:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere