Japansk bokgåve til UB

Bibliotek for humaniora og samfunnsvitskap har fått ei bokgåve på 200 000 yen eller 27 000 kroner frå The Japan Foundation. Ambassaderåd Yasuo Takase ved Den japanske ambassaden overrekte bokgåva til overbibliotekar Randi Rønningen og fagansvarleg i japansk, Naomi Yabe Magnussen onsdag 14. august.

Japans ambassaderåd Yasuo Takase, overrekkjer ei bokgåve på 200 000 yen til overbibliotekar Randi Rønningen og fagansvarleg for japansk, Naomi Yabe Magnussen.
Foto: Martin Toft

Sidan 1975 har Seksjon for japansk ved Institutt for austeuropeiske og orientalske studiar fått mellom 6000 og 12 000 kroner i bokgåve frå¨The Japan Foundation. Dette utgjer mellom 12 og 35 prosent av det samla bokbudsjettet for japansk litteratur. Bøkene er både på japansk og engelsk, og dei fagansvarlege bestemmer sjølve kva bøker som skal kjøpast inn, opplyser seksjonssjef Anette Breder Koch ved Universitetsbiblioteket til Uniforum.

- Det er ei stor ære for meg å få høve til å marknadsføra japansk språk og litteratur på denne måten, sa ambassaderåd Yasuo Takase under ei kort markering i Georg Sverdrups hus. I dag studerer 30 norske studentar japansk ved Universitetet i Oslo.

Emneord: Internasjonalisering, Japan Av Martin Toft
Publisert 21. aug. 2002 10:58 - Sist endra 10. des. 2008 15:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere