Deltakere fra 85 land til soppkongress på UiO

I går kom 1300 forskere fra alle verdens kontinenter til campus på Blindern. Da startet nemlig den syvende internasjonale mykologikongressen.

- At vi ble valgt til å arrangere kongressen, tyder på at vi ble vurdert som faglig og arrangementsmessig sterke, sier president for kongressen, Leif Ryvarden
Foto: Ståle Skogstad

Verdenskongressen, som varer fram til lørdag 17. august, arrangeres av soppforskerne ved Universitetet i Oslo.

- En slik kongress avholdes hvert fjerde år og går på omgang mellom kontinentene. Vi konkurrerte med mange land. At vi ble valgt til å arrangere kongressen, tyder på at vi ble vurdert som faglig og arrangementsmessig sterke, sier president for kongressen, professor Leif Ryvarden ved Biologisk institutt, UiO. Det er han som sitter med det overordnede ansvaret for arrangementet.

100 000 kjente arter

Mykologi er læren om sopp. Mykologisk forskning omfatter en rekke disipliner, slik som medisinsk mykologi (f.eks. antibiotika), industriell mykologi, råteproblematikk, plantepatologi, i tillegg til biomangfold, systematikk, evolusjon og cellebiologi.
Soppene utgjør et eget rike - ved siden av planteriket og dyreriket. Det fins langt flere sopper i verden enn grønne planter. Foreløpig kjenner forskerne til om lag 100 000 forskjellige sopparter, men antar at det eskisterer mange ganger så mange som ennå er ukjente.

På åpningsdagen var det mottakelse i Rådhuset og om kvelden ble et stort arrangement i Konserthuset avholdt, hvor blant andre utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet vil tale til de 1000 inviterte.

- Hver formiddag kongressen varer, holdes fem parallelle seminarserier på ulike tema og hver med mange foredrag. Etter lunch og til kvelden foregår ti-tolv parallelle seminar- og workshop-serier med et mylder av forskjellige emner, forteller Ryvarden.

- På mandag vil plakater bli hengt opp i gymnastikksalen på Blindern, hvor den enkelte forsker forteller om sin forskning på sopp. I løpet av uka skal til sammen 1400 plakater henges opp.

Program for alle

Parallelt med kongressen arrangeres et "populærprogram" som er åpent for alle. I Vilhelm Bjerknes hus kan en stor sopputstilling besøkes, arrangert av Norsk Soppforening under mottoet "Er det liv - er det sopp" (mandag til torsdag).

I samme hus vil det fra mandag til onsdag kl. 18.00-20.00 holdes populærvitenskapelige lysbildeforedrag. Disse er åpne for alle og handler om mat- og giftsopper, soppers levevis, sopp i hus og sopp i mennesker. Programmet finner du her: http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/imc7/foredrag.htm

I Galleri Sverdrup på UB kan publikum se utstillingen "Sopp i kunst og kultur" (mandag til lørdag som viser soppakvareller. (Akvarellene kan allerede nå betraktes i en egen nettutstilling). Dessuten fins det utstillinger om soppfrimerker fra hele verden, om sopp i tradisjon og nåtid og om Norges første sopp- og lavekspert, Søren Chr. Sommerfelt (1794 - 1838).

Tirsdag, onsdag og torsdag er det mulighet for å plukke sopp under kyndig veiledning av en soppekspert i Oslos omegn. Turene og turlederne finner du her: http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/imc7/tur.htm.

Emneord: Sopp Av Trine Nickelsen
Publisert 9. aug. 2002 12:47 - Sist endret 10. des. 2008 14:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere