Klar vekst i antall søkere til UiO

Antall søkere til studier ved Universitetet i Oslo har økt merkbart på de fleste fakulteter. I år utgjør dette 42,3 % av førsteprioritetssøkerne til de fire universitetene, sammenliknet med 41,2 % i fjor på samme tid. Det er 11 003 som har UiO som førsteprioritet, mot 9767 i fjor.

- Jeg er tilfreds med at de store fakultetene har fått tilbake flere søkere, sier rektor Arild Underdal.
Foto: Trine Nickelsen

Det er verd å merke seg at den største økningen skjer på de store fakultetene for realfag, samfunnsvitenskap, juridiske fag, språk og historie, går det fram av ei pressemelding fra UiO.

- Forklaringen er ganske sikkert sammensatt. Arbeidsmarkedet er blitt noe mer usikkert på enkelte felter, og det kan føre til at flere ser behovet for å skaffe seg en solid utdanning. Kanskje ser vi også resultatet av en opptrapping av informasjonsarbeidet, sier rektor Arild Underdal.

Det har vært knyttet spenning til hvordan innføringen av ny studiereform høsten 2003 og ville få innvirkning på søkertallene i år. Det var derfor atskillig glede å spore på universitetet da tallene for 2002 ble kjent. Bortsett fra teologi og medisin, er det en merkbar økning ved samtlige fakulteter. På IT-fagene er det en viss nedgang i forhold til de store søkertallene i fjor:
- Men søkerne har nok fått kjennskap til at det er bare noen få som blir tatt opp i forhold til den store mengden som vil inn på disse studiene. Tallene viser at etter en periode med fallende søkertall, er vi nå tilbake til nivået fra 1998, påpeker direktør Toril Johansson i Studie- og forskningsadministrativ avdeling. Profesjonsfag som helseledelse, tegnspråk og tolking er eksempler på nye tilbud som tiltrekker seg forholdsvis mange søkere.

Tilfreds rektor

- Jeg er tilfreds med at de store fakultetene har fått tilbake flere søkere, sier rektor Underdal. De studentene som begynner nå, vil finne nye og interessante studieløp etter hvert som Kvalitetsreformen gjennomføres. Vi ønsker fra universitetets side å styrke oppfølgingen av studentene underveis, og er overbevist om at det vil bidra til at flere vil fullføre på normert tid.

Emneord: Undervisning, Studentforhold
Publisert 8. mai 2002 10:42 - Sist endret 10. des. 2008 15:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere