Regjeringen tviholder på kvinneprofessorat

Regjeringen fastholder det norske standpunktet om at universitets - og høgskoleloven og øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner ikke vurderes å være i strid med EØS-avtalen. - Dette var en glimrende avgjørelse, sier likestillingsrådgiver Lise Christensen ved UiO i en kommentar til Uniforum.

Kristin Clemet og regjeringen tviholder på kvinneprofessoratene.
Foto: Ståle Skogstad

-Det er fint at dagens regjering følger opp tidligere statsråd Giskes sterke profilering i denne saka og så sterkt understreker Norges syn, mener Christensen. Hun viser til at dagens samarbeidsregjering også har vært med på å vedta øremerking av til sammen ti kvinneprofessorat på årets statsbudsjett.

Det var i august 2000 EFTAs overvåkningsorgan (ESA) mottok en klage mot Norge vedrørende slik øremerking ved Universitetet i Oslo. Det ble hevdet at universitetets ordning var i strid med det såkalte likebehandlingsdirektivet, og dermed i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Norges vurdering var derimot at den ordning som Universitetet i Oslo hadde etablert var i overensstemmelse både med universitetets- og høgskoleloven og med EØS-avtalen.

I november i fjor mottok Norge en grunngitt uttalelse fra ESA, der overvåkingsorganet slo fast at det anser universitets- og høgskoleloven og ordningen med øremerking ved universitetet i Oslo for å være i strid med EØS-avtalen.

Regjeringen har etter grundig vurdering bestemt seg for å fastholde det syn Norge hele tiden har gitt uttrykk for i saken. Det vil si at universitets- og høgskoleloven og ordningen med øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner ikke vurderes å være i strid med EØS-avtalen. Dette vil kunne innebære at ESA bringer saken inn for EFTA-domstolen, står det i ei pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Det var i 1998 at Universitetet i Oslo første gangen øremerket 20 postdoktorstillinger for kvinner. I universitetets plan for likestilling 2000-2004 er 10 postdoktorstillinger og 12 faste vitenskapelige stillinger reservert for kvinner. Øremerkingen har sin bakgrunn i at Utdannings- og forskningsdepartementet i flere år har oppfordret universiteter og høgskoler til å satse på likestilling.

Likestillingsrådgiver Lise Christensen frykter ikke en eventuell rettsak mot Norge i EFTA-domstolen.
-Nei, det kan tvertimot være interessant å få prøvd denne saken for EFTA-domstolen.

Emneord: Likestilling, Universitetspolitikk
Publisert 13. feb. 2002 14:53 - Sist endret 10. des. 2008 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere