Nøgd med exphil-vedtak

Den moderate endringa av exphil-studiet som HFs fakultetsstyre vedtok i førre veke får støtte frå styrar ved Filosofisk institutt, Camilla Serck-Hanssen. - Eg synest forslaget til HFs studentutval (HFSU) var det beste, men eg er nøgd med det vedtaket som fekk fleirtal, seier ho.

- Det er viktig at alle studentane får ei innføring i tema som viser fram føresetnadene for den type verksemd som skjer på eit universitet, meiner Camilla Serck-Hanssen.
Foto: Ståle Skogstad

- Akkurat som forslaget frå studentane understrekar det kor viktig det er at exphil skal bestå av fellesstoff med ein bestemt type innhald. Det er viktig at alle studentane får ei innføring i tema som viser fram føresetnadene for den type verksemd som skjer på eit universitet, seier Serck-Hanssen.

Ho understrekar det faktum at å studera ikkje berre dreier seg om å læra seg noko, men også om å forstå at og kvifor det blir stilt visse krav til kva som kan telja som eit bidrag til vitskap.

- Det er vanskeleg å sjå at Austens filosofi, som har vore foreslått som eit mogleg innhald til exphil, kan ha ein slik funksjon. Temaet er sjølvsagt interessant nok, men det viser ikkje kvifor studiet av asiatiske språk er styrt av visse grunnleggjande vitskaplege normer.
Det er dette perspektivet studentar på eit universitet bør innførast i, i motsetning til dei som tar språkkurs, meiner ho.

- Når det gjeld exfac, er det viktig å sikra at studentane får eit godt innhaldsmessig tilbod som kan vinklast mot studieprogramma deira, samtidig som ein tar problemet med konvertibilitet på alvor. Det vil blant anna seia at denne delen ikkje må fyllast med fagspesifikt metodestoff, avsluttar Serck-Hanssen.

Kollegiet vil 28. februar gjera det endelege vedtaket om framtida til exphil-studiet.

Emneord: Universitetspolitikk, Undervisning Av Martin Toft
Publisert 7. feb. 2002 16:12 - Sist endra 10. des. 2008 15:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere