Antallet søknader til UiO viser klar oppgang

Den svake nedgangen i antall søknader til Universitetet i Oslo de senere år er nå stoppet. Tallene for 2001 viser nå en oppgang både for søkere til førsteprioritet og samlet for alle søknadsalternativene til UiO, påpeker prorektor Rolv Mikkel Blakar i en pressemelding fra UiO. Universitetet i Oslo har mottatt totalt 41 613 søknader fra 21 183 personer i 2001. I fjor var det totale antall søknader 38 967.

Prorektor Rolv Mikkel Blakar er godt fornøyd med at antallet søknader til UiO viser en klar oppgang.
Foto: Martin Toft

Det har særlig vært fokusert på nedgangen i studenter til realfag. Både myndigheter og næringsliv har vært bekymret for den fremtidige nasjonale kompetansen innen disse fagene. Nå viser totaltallene for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet en merkbar økning.

- Det skyldes fremfor alt at vi i år har tilbudt tre nye strukturerte studieløp i informatikk der vi har mottatt hele 2655 søknader til 50 studieplasser. Dette er en kraftig og tydelig tilbakemelding fra ungdom som vil ha et godt profesjonsstudium, sier Blakar og betegner tiltakene som en suksess. Han mener at dette er en sterk støtte til den mer generelle diskusjonen om å tilby flere mer fast organiserte studieløp ved allmennfakultetene.

Blakar tror at økningen til realfag også skyldes at lærere og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har lagt mye arbeid i skolebesøk. Ulike typer formidlings- og markedsføringstiltak begynner å bære frukter.

Antall søknader til Det historisk-filosofiske fakultet har stabilisert seg. Innenfor samfunnsvitenskapene viser tallene en liten økning. Tallene viser en liten nedgang i søknader til Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Blakar understreker imidlertid at dette ikke må tolkes som en avvisning av lærerutdanningen som Universitetet i Oslo har prioritert. For det er studenter som har valgt språkfag, realfag og samfunnsfag osv som må motiveres for utdanning til læreryrket.

Det er mottatt snaut 500 søknader som ikke oppfyller de formelle krav til utdanning, og som baserer seg på retten til å søke på grunnlag av realkompetanse, det vil si yrkeserfaring og andre kvalifikasjoner.

Emneord: Studentforhold
Publisert 10. mai 2001 14:25 - Sist endret 10. des. 2008 14:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere