Holocaust-senteret starter organiseringen i dag

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge hadde sitt konstituerende møte i går, 3. april i Villa Grande, Quislings bolig og hovedkvarter under den 2. verdenskrig. Der vil senteret også få sin permanente lokalisering i 2003 etter at bygningen er satt i stand.

I Quislings gamle førerresidens, Villa Grande, skal Holocaust-senteret ligge.
Foto: Ståle Skogstad

Senteret vil i mellomtiden leie lokaler av Universitetet i Oslo.

Senteret er en stiftelse som er opprettet av Universitetet i Oslo etter oppdrag fra staten. Stiftelsen har en grunnkapital på 40 mill kr som er bevilget av Stortinget som en del av det såkalte jødebo-oppgjøret, står det i ei pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings-, utdannings- og formidlingssenter som bygger sin aktivitet på to pilarer.

Senterets hovedpilar er å drive forskning og kunnskapsformidling om Holocaust. Aktiviteten skal spesielt knyttes til det norske kapittel i historien om Holocaust. Senteret skal også studere antisemittismens historie og antisemittisme i dag og i tiden fremover, både i Norge og i det øvrige Europa. Med utgangspunkt i den kunnskap disse studier gir, skal senteret drive forskning knyttet til folkemord og beslektede brudd på menneskerettighetene. Senteret skal også studere menneskelige reaksjoner på slike overgrep hos ofrene og deres etterkommere.

Senterets andre pilar er studier av minoriteter, spesielt livssynsminoritetene. Aktiviteten skal fokusere på minoritetenes vilkår i Norge, historisk og i samtiden, samt deres rolle i et flerkulturelt samfunn.

Senterets formidlingsoppgaver skal ivaretas gjennom et tilbud til skoleverket, universiteter og høgskoler og det norske samfunn generelt. Tjenesten, som også skal ha en forebyggende funksjon, skal dekke informasjon og undervisning om Holocaust og massive brudd på menneskerettighetene. Senteret skal formidle kunnskap gjennom opprettelse og drift av et permanent Holocaustmuseum med tilhørende arkiv, bibliotek og audiovisuelle tjenester. Senterets dokumentasjons- og bibliotekstjeneste skal også dekke senterets øvrige forskningsfelt.

Senterets styre ble oppnevnt av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo den 27. mars.

Emneord: Villa Grande
Publisert 3. apr. 2001 13:28 - Sist endret 10. des. 2008 15:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere