Holocaust-senteret er etablert!

Det var høytid og glede innenfor de solide murveggene i Quislings førerresidens, Villa Grande, da Holocaust-senteret ble formelt etablert denne uka.

Feststemning i Villa Grande. Til venstre: Rolv Mikkel Blakar og Rolf Golombek, til høyre: Gry Aalde (KUF) og Knut Aukrust.
Foto: Trine Nickelsen

Den 3. april kunne endelig senterets styre, som ble oppnevnt av Kollegiet i slutten av forrige måned, konstituere seg. Med det er Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge formelt etablert.

- Vi er svært glade for at senteret nå er en realitet. Og virksomheten ved senteret er i gang fra og med i dag av, forsikret styrets leder, førsteamanuensis Knut Aukrust ved Institutt for kulturstudier, UiO. Med seg i styret har han representanter fra de mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim, Samarbeidsrådet for tros- og livssynsminoritetet og Universitetet i Oslo.

Ullevålsveien 105

Holocaust-senteret, som organiseres som en selveiende stiftelse, kan imidlertid ikke ta Villa Grande i bruk ennå. Den store bygningen ytterst på Bygdøy må pusses opp og istandsettes - et arbeid som vil ta minst to år. I mellomtiden vil senteret leie UiOs lokaler i Ullevålsveien 105. Arbeidet med å finne også andre brukere til Villa Grande, pågår stadig. Holocaust-senteret vil komme til å disponere omkring 1/3 av den 3200 kvm store bygningen.

Boksamling

- Virksomheten ved senteret er i gang allerede, særlig på dokumentasjonssiden er det stor aktivitet nå. Holocaust-senteret skal bli et koordineringssted for all forskningsinnsats som er drevet til nå på jødenes historie, på Holocaust og livssynsminoriteter i Norge, påpekte Aukrust.

Senteret er lovet en større boksamling fra Biblioteket for humaniora og samfunnsfag. I tillegg til bibliotek, skal senteret også formidle kunnskap til gjennom opprettelsen av et permanent Holocaustmuseum med arkiver og gjennom audiovisuelle tjenester.

Studentrepresentanten på plass

Stiftelsen Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteters stilling i Norge skulle egentlig hatt sitt første konstituerende styremøte på Villa Grande for en måned siden. Men møtet ble utsatt etter at Kollegiet vedtok å utvide styret med ett medlem for å gi plass til en studentrepresentant. De mosaiske trossamfunn var skeptiske til å utvide stiftelsens styre med én representant fra universitetet. Men nå er det funnet en løsning: Stud.philol. Lynn Claire Feinberg er oppnevnt som personlig vararepresentant for professor emeritus Nils Johan Lavik, istedenfor professor Øyvind Baune.

- Dette er kjempespennende. Jeg synes det er fascinerende å få lov til å følge prosessen fra starten. I dette arbeidet er det viktig at studentene er med, påpekte Feinberg, som er hovedfagsstudent i religionshistorie og studerer forholdet mellom jødedom og feminisme.

Unik satsing

- I dag er jeg fylt av ærefrykt, sa generalsekretær Britt Strandlie Thoresen fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

- Med opprettelsen av dette senteret er det tatt et valg om ikke utelukkende å forske på Holocaust, men også på tros- og livssynsminoriteters historie og situasjon. Det gjør dette senteret til en unik satsing, også internasjonalt. Jeg tror dette vil bli et levende senter som har svært mye å gi mennesker i dag.

- Ytterst velkomment

- Dette er et ytterst velkomment tilskudd til undervisningstilbudet ved Universitetet i Oslo og for arbeidet for toleranse og menneskerettighetsrespekt i Norge, sa professor Bernt Hagtvet. - UiO inngår med dette i en bred internasjonal satsing i forskning omkring etnisk rensing, religiøs og politisk intoleranse.

Stiftelsens styre (personlig varamedlem i parentes)

Førsteamanuensis Knut Aukrust (førsteamanuensis Kari Vogt), professor Bernt Hagtvet (professor Karsten Hundeide), professor Per Ole Johansen (professor David Hellholm) og professor emeritus Nils Johan Lavik (stud.philol. Lynn Claire Feinberg), professor Irene Levin (forstander Julius Paltiel), professor Einhart Lorenz (forsker Rolf Golombek), psykolog Berit Reisel (overlege Rolf Kirschner), generalsekretær Britt Strandlie Thoresen (cand.philol. Lena Larsen).

Emneord: Villa Grande Av Trine Nickelsen
Publisert 4. apr. 2001 23:07 - Sist endret 10. des. 2008 15:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere