Upresist i Uniforum

Uniforum har gitt Lasse Moe mye plass både redaksjonelt og med eget debattinnlegg, etter min mening, på grensen til tekstreklame for systemet Opus Dental, skriver odontologidekan Pål Barkvoll.

INGEN TILBUD: Det kom ingen tilbud ei heller innsigelser på denne kunngjøringen til UiOs innkjøpsavdeling. Det er den enkelte leverandørs ansvar å holde seg orientert i disse kunngjøringene dersom man ønsker å levere på offentlige innkjøp, skriver dekan Pål Barkvoll ved Det odontologiske fakultet.

Foto: Ola Sæther

Jeg aksepterer at Uniforum skal være kritisk til det som foregår på UiO, og at offentlige innkjøp er et felt som pressen med rette skal gå nøye etter i sømmene.

Gjennom flere oppslag de siste månedene har jeg registrert at Uniforum har hatt fokus på Det odontologiske fakultet (OD), med særlig fokus på meg som dekan, - det siste kan jeg personlig leve med – men jeg er lite glad for at upresis journalistikk kan svekke ODs omdømme.  Jeg har ingen ting å skjule og har aldri skodd meg økonomisk i noe henseende på hverken pasientjournalsystemet SALUD eller University Health Network.

Jeg reagerer særlig på oppslaget og journalistikken i Uniforum 27 mai. Uniforum skriver «Anskaffelsen av elektronisk pasientjournal ble ikke lagt ut på anbud i 2014 fordi det ifølge Barkvoll fortsatt ikke fantes noe alternativ til Salud».  Faktum er at Uniforum lett kunne ha bragt på det rene at det ble foretatt en offentlig intensjonskunngjøring i 2014. Denne ble lagt ut i Norge (Doffin) og i EU (TED). En telefon til UiOs innkjøpsavdeling ville umiddelbart avklart dette. Er ikke det en del av journalistikken og gjøre undersøkelser før man trykker slike artikler med denne type påstander? Det kom ingen tilbud ei heller innsigelser på denne kunngjøringen til UiOs innkjøpsavdeling. Det er den enkelte leverandørs ansvar å holde seg orientert i disse kunngjøringene dersom man ønsker å levere på offentlige innkjøp.

Hans påstander er imidlertid grove og udokumenterte

At Uniforums siste ukesoppsummering på epost 24. mai til sine lesere, har overskriften «Anklager OD dekanen for løgn» reagerer jeg på.  Denne henviser til et debattinnlegg fra Lasse Moe, daglig leder i OPUS Systemer A/S.  Jeg regner med at Uniforum har tenkt over at Moe i denne saken har en egen kommersiell agenda? Uniforum har gitt Lasse Moe mye plass både redaksjonelt og med eget debattinnlegg, etter min mening, på grensen til tekstreklame for systemet Opus Dental som er eid av et av verdens største firmaer i tannlegebransjen med en årlig omsetning på over 7 milliarder og 2700 ansatte. I Norge har de tilnærmet monopol. Moe har selvsagt legitime hensikter når han ønsker at også UiO tar i bruk OPUS Dental da det igjen vil kunne skape brukervaner hos fremtidens tannleger. Hans påstander er imidlertid grove og udokumenterte.

Det ville som nevnt over, vært lett for redaksjonen å sjekke Lasse Moes påstand om at dekanen farer med løgn. UiOs innkjøpsseksjon sitter på all dokumentasjon som viser at intensjonskunngjøringen ble gjort offentlig i 2014.  Til Lasse Moe er det bare å si: «Følg med i timen».

Systemet kan utvilsomt bli mer brukervennlig

Fakta i saken er, som dere også kjenner til, at OD for 18 år siden valgte en annen løsning etter grundige prosesser som ble fattet og gjennomgått i fakultetets valgte organer med enstemmig vedtak i det daværende fakultetsrådet - en transparent prosess, utvilsomt.

Systemet kan utvilsomt bli mer brukervennlig – men SALUD leverer på de ting vi som fakultet la i kravspesifikasjonen i sin tid. SALUD er brukerstyrt og universitetsgenerert og benyttes av tunge prestisjeuniversiteter over hele verden.

 

 • Les også svaret fra Uniforum-redaktør Martin Toft: 

Uniforums oppgåve å peika på at det fanst ein annan leverandør

Emneord: Odontologi, Arbeidsforhold, Økonomi Av Pål Barkvoll, dekan, Det odontologiske fakultet, UiO
Publisert 29. mai 2019 12:17 - Sist endra 5. juni 2019 00:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere