- OD-dekan feilinformerer om pasientjournalsystem

Når UiO har brukt over 16 millioner kroner på pasientjournalsystemet Salud de siste ti årene og kunne brukt ca. 10 prosent av denne summen om de hadde valgt Opus, så må det ligge mye under «teppet» som ikke tåler dagens lys.

REN LØGN: Når Pål Barkvoll hevder at Opus fikk sjansen i 2014, men ikke kom med noe tilbud må jeg si at dette er ren løgn, skriver Lasse Moe, administrerende direktør i Opus dental, i sitt leserbrev.

Foto: Ola Sæther

Dekanen ved Det odontologiske fakultet, Pål Barkvoll hevder at det irske pasientjournalsystemet Salud ble kjøpt inn uten konkurranse. Dette er IKKE riktig. Vi i Opus Systemer AS sitter med tilbud oversendt daværende klinikksjef ved fakultetet, Kirsten Nerheim Ahlsen i 2004. Tilbudet er på kr 100.000 for kjøp av systemet, i tillegg til 100.000 årlig for vedlikehold inkludert fri support, lovpålagt utvikling og lisenser. Det tilsvarende tilbudet fra det irske selskapet Two-Ten Health om kjøp av systemet Salud var 1,6 millioner kroner for kjøp av systemet og en million kroner årlig for vedlikehold som ikke inkluderte oppdateringer pga. endringer i henhold til norske regler og lover.

Vi fikk deretter vite at det var satt ned en gruppe som skulle vurdere løsningene og som ønsket en demonstrasjon av vår mulige løsning. Vi så frem til dette, men noen dager før demonstrasjonen fikk vi beskjed fra UiO om at SQL var for dårlig som database. Vi måtte kunne kjøre Oracle database. Klinikksjefen etterlyste også større mulighet til å ta ut rapporter. Dette var ikke noe vi hadde på det daværende tidspunkt. Men som vi informerte universitetet, var dette noe vi enkelt kunne tilpasse i løpet av en tremåneders periode og i god tid før planlagt installasjon.

Neste beskjed vi mottok var imidlertid at dette var en forutsetning for valg av løsning. Dette til tross for at vi kunne garantere at alle krav ville være oppfylt til oppstart i 2005 til en langt rimeligere pris enn Salud. Med disse forutsetningene som det «plutselig» var avgjørende at måtte være på plass ved utformingen av tilbudet, var vi uønsket og ute av tilbudsrunden.

Følelsen vi satt igjen med, var at dette innkjøpet var avtalt før tilbudsrunden ble igangsatt.

Når Barkvoll videre hevder at Opus igjen fikk sjansen i 2014, men ikke kom med noe tilbud må jeg si at dette er ren løgn.

Vi hadde et møte med Barkvoll høsten 2013 og fikk på dette møtet beskjed om at han og UiO var sterkt involvert i Saluds prosjekter utenlands. Dette var noe vi ikke kunne tilby ham. Barkvoll viste til at UiOs sterke engasjement i Salud, et spesialisert program rettet mot universiteter, gav fakultetet en god markedsposisjon internasjonalt som man ønsket å beholde. På møtet bemerket Barkvoll dessuten at det totale kostnadsbildet ved bruk av Salud sammenlignet med de gunstige prisene til Opus, ville gi UiO uønsket oppmerksomhet.

Vi fikk beskjed av Barkvoll at vi kunne sende ham et tilbud om å skifte system uten anbudsrunde, men han opplyste samtidig at sjansene for at UiO ville velge et nytt system, var små. Min kommentar til dette var at det vel var bortkastet tid å sende et tilbud før det ble lagt ut spesifisering i en anbudsrunde, noe Barkvoll sa at han forstod.

Det at det hevdes at det er lagt ut anbudsforespørsel er merkelig, da det ALDRI ble lagt ut noen anbudsforespørsel i Norge, noe som etter min oppfatning skal gjøres i henhold til lover og regler om anskaffelser for offentlige norske organisasjoner.

At Barkvoll hevder å ha lagt ut en internasjonal intensjonskunngjøring i 2014-2015, er etter min mening ikke å tråd med anskaffelser av IT i Norge. Hvis han hadde ønsket å vurdere andre løsninger, kunne han sendt Opus en mail om at en intensjonskunngjøring ville bli lagt ut som en oppfølgning av vårt møte høsten 2013. Barkvoll visste jo at vi ønsket å delta i en slik anbudsrunde.

Barkvoll sier i intervju med Uniforum at han ikke kan sammenligne løsningene og derfor ikke prisen, men han burde vite at vi kan tilby samme løsning veldig mye billigere. I tillegg har Salud en lite rasjonell arbeidsmetodikk med mye klikk i en rekke forskjellige vinduer for å ferdigstille en pasient. Odontologi kunne spart millioner ved å velge et annet pasientjournalsystem

Barkvoll vet også at 95 prosent av alle instruktørtannleger og vitenskapelig ansatte ved fakultetet mener de vil kunne arbeide mer effektivt med Opus og derav ha økt trivsel.

Når UiO har brukt minimum 16 millioner på Salud i løpet av de siste ti årene og kunne brukt ca. 10 prosent av dette om de hadde valgt Opus, må det ligge mye under «teppet» som ikke tåler dagens lys.

Uniforum har gitt Pål Barkvoll anledning til å kommentere påstandene fra Lasse Moe:

Grove påstander som ikke medfører riktighet

Pål Barvoll dekan ved Det odontologiske fakultet:

Jeg kan ikke se at Opus' daglige leder Lasse Moe kommer med noen ny informasjon, men gjentar grove og udokumenterte påstander som ikke medfører riktighet. Intensjonskunngjøring for anskaffelse av elektronisk pasientjournal ble lagt ut offentlig i Norge og EU i 2014. UiO har ikke registrert noen respons eller innvendinger fra Opus Dental til denne.

Som fakultet er vi opptatt av å ha det beste systemet som tilfredsstiller våre krav som utdannings- og forskningsinstitusjon. Opus, som er eid av en av verdens største leverandører av dentalt utstyr, med en årlig omsetning på over sju milliarder kroner, er selvsagt velkomne til å komme med et tilbud til oss neste gang elektronisk pasientjournalsystem skal ut på anbud, hvilket vil si i 2023.

Emneord: Odontologi Av Lasse Moe, administrerende direktør i Opus dental
Publisert 22. mai 2019 12:13 - Sist endra 9. okt. 2020 10:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere