UiO.no også for forskere

De fleste enheter ved UiO vil være opptatte av å vise tilhørighet til institusjonen, samtidig som de ønsker å uttrykke sin egenart. Det er denne balansen vi ønsker å ivareta med en ny, digital designløsning for uio.no.

Portrett av kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné ved UiO

MÅ VEDLIKEHOLDES: Uio.no må vedlikeholdes og forvaltes løpende – både ved å bruke statistikk, kartlegge behov hos brukergruppene, undersøke brukeratferd og så gjennomgå informasjonen og arkitekturen, skriver kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné ved UiO  i dette innlegget.

Foto: Ola Sæther

Når 50 % av brukerne på uio.no er studenter, vil mye av informasjonen og arkitekturen bak nettstedet innrettes slik at våre 28 000 studenter får informasjon til å kunne gjennomføre studiene. Men vi er også opptatt av å tilby innhold som støtter opp om forskningsvirksomheten. 

Jeg er glad for engasjementet for uio.no som universitetets viktigste kommunikasjonskanal fra både  postdoktor Kristian Bjørkdahl ved SUM og professor Andreas Føllesdal fra PluriCourts SFF. De etterlyser begge mulighet til å uttrykke mer egenart og vi ser frem til å utvikle en rikere verktøykasse for dette som samtidig ivaretar en helhetlig og tydelig profil for UiO som jeg skrev i forrige innlegg.

Uio.no må vedlikeholdes og forvaltes løpende – både ved å bruke statistikk, kartlegge behov hos brukergruppene, undersøke brukeratferd og så gjennomgå informasjonen og arkitekturen. En vesentlig del av brukeratferden til alle målgrupper er å «google» og vi jobber daglig med søkemotoroptimalisering. Det å tilhøre et stort offentlig nettsted som uio.no gir fordeler som å komme høyt i søk på google fordi institusjonen scorer høyt, like navigasjonsprinsipper gjør det enklere for brukeren, en sikrer universell utforming, mobiltilpasning osv.

De fleste digitale oppgaver knyttet til forskning løses som Føllesdahl påpeker i andre digitale systemer som databaser, samhandlingsverktøy etc i tillegg til informasjon og digitale tjenester på nettsidene.

Basert på behovskartlegging i ulike forskermiljøer gjennomfører vi nå flere forbedringsprosjekter, for eks nye nettsider for kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning og veileder for eksternfinansierte prosjekter. I et prosjekt vi har gjort med det tverrfaglige senteret RITMO, har vi brukt flere nye virkemidler i utformingen av årsrapporten.  

Føllesdal peker også på at vi bør bruke flere kanaler for å spre informasjon og treffe målgrupper som ikke nødvendigvis oppsøker oss. Det er jeg enig i og vi vil ta initiativ til flere tiltak som kan bidra i forskningsformidlingen.  

De fleste enheter ved UiO vil være opptatte av å vise tilhørighet til institusjonen, samtidig som de ønsker å uttrykke sin egenart. Det er denne balansen vi ønsker å ivareta med en ny, digital designløsning for uio.no. Vi ser frem til videre samarbeid for å utvikle vår viktigste digitale kanal.

 

 

Emneord: Web, Universitetspolitikk Av Berit Kolberg Rossiné, kommunikasjonsdirektør ved UiO
Publisert 3. juni 2019 17:01 - Sist endra 7. juni 2019 11:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere