Et tydelig uio.no med mangfold

Kommunikasjonsdirektøren svarer på kritikken: uio.no skal løse mange formål og først og fremst gjøre hverdagen enklere for studenter og ansatte.

MER FLEKSIBILITET: Til høsten starter arbeidet med å utvikle en designmanual og maler som oppleves mer romslige og fleksible for enhetene, skriver Berit Kolberg Rossiné i et svar på kritikken fra Kristian Bjørkdahl.

Foto: Ola Sæther

Oppfatningen av uio.no er avhengig av hvilken brukergruppe man spør. Uio.no er bygget rundt de viktigste oppgavene brukerne kommer til nettstedet for å få løst. Den gode nyheten er at 87,1 prosent av brukerne finner det de skal og at kvaliteten på innholdet i stor grad er høy. Studentene og potensielle studenter, som bruker nettstedet mest, vil finne emner, pensumlister og læringskrav, timeplan for studiene og informasjon om eksamen (ca 25%). Andre toppoppgaver er å finne en person (ansatt, student, forsker), administrativ informasjon for ansatte og IT-tjenester (7,5%). Informasjon om fakulteter, institutter og sentre er viktig for 3,4 prosent av brukerne.

Kristian Bjørkdahl, postdoktor ved SUM, uttrykker i et innlegg på Uniforum 16. mai i år bekymring for hvilken effekt en standardisering av forskningssektoren har på utøvelsen av forskningen innenfor de ulike fagfeltene. Vi deler hans bekymring for en økende grad av regelstyring i sektoren og universitetsledelsen har gitt uttrykk for dette i høringen til den nye universitets- og høyskoleloven. Bjørkdahl trekker frem UiOs nettsted som et eksempel på en malbasert tilnærming, og for å illustrere hvilke utfordringer dette representerer for fleksibilitet og mangfoldet ved de enkelte fagmiljøene.

Vi erkjenner utfordringene med å lage gode løsninger særlig for tverrfaglige miljøer og enheter som har behov for å uttrykke en sterkere egenart. Dette må balanseres mot behovet for å fremstå som en tydelig og helhetlig institusjon. Dette støttes også av tankesmierapporten «UiO sett utenfra» som ble utviklet som grunnlagsdokument til Strategi 2030.

I 2007-2011 gjennomgikk UiO.no en større omlegging hvor målet blant annet var å styrke UiOs avtrykk i samfunnet og sørge for et mer helhetlig uttrykk og presentasjon. Omleggingen bygget på evalueringer som viste at ulik bruk av grafiske løsninger og innholdsnavigasjon gjorde det vanskelig for brukere å finne frem. Kvaliteten på innholdet var sterkt varierende, og fagmiljøene meldte om manglende ressurser og kompetanse til å jobbe tilfredsstillende med nett. Det var også svært ressursdrivende å ha mange ulike løsninger for design og teknologi.

Det er siden jobbet kontinuerlig med å utvikle og tilpasse nettstedet til brukergruppene. Det er utviklet en redaksjonsmodell på tvers av universitetet og det jobbes godt på enhetene med gjennomganger av innhold og navigasjon slik at det er så tilpasset som mulig. Den siste evalueringen av hele nettstedet ble gjennomført høsten 2016 og viser at 9 av 10 får gjort det de kommer til nettsiden for å gjøre. Det er likevel et svært stort nettsted med over 500 000 sider og det er behov for å rydde og tydeliggjøre informasjonen og modernisere den visuelle profilen i de digitale kanalene.

Til høsten starter arbeidet med å utvikle en designmanual og maler som oppleves mer romslige og fleksible for enhetene, samtidig som de er enkle og oversiktlige for brukerne og gir et samlet inntrykk av UiO. Målsetningen er å utvide den digitale verktøykassen med farger og andre grafiske elementer for å modernisere uttrykket, tydeliggjøre konteksten og lette navigasjonen for både interne og eksterne brukere. Vi håper dette vil gi enhetene større mulighet til å uttrykke sin egenart, samtidig som vi ivaretar et helhetlig UiO-uttrykk. 

Av Berit Kolberg Rossiné, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Publisert 23. mai 2019 05:30 - Sist endra 24. mai 2019 15:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere