Instituttleder Karen Gammelgaard: Vi ønsker å ha et relevant og godt studietilbud i portugisisk

Ingen bachelorstudenter har gjennomført på normert tid de siste syv årene, skriver instituttleder Karen Gammelgaard  i et svar på kritikken mot  kuttet i studietilbudet i portugisisk ved UiO.

EN PLAN: I løpet av høsten 2017 har ledelsen arbeidet frem en plan for portugisiskfaget som konsentrerer innsatsen der studentinteressen er størst, skriver instituttleder Karen Gammelgaard ved ILOS.

I et innlegg i Uniforum 5. januar er flere forskere kritiske til det de mener er en svekking av portugisiskfaget ved UiO. De oppfordrer til at faget styrkes og moderniseres. Utgangspunktet er blant annet Brasils strategiske betydning for Norge.

Les i Uniforum: Portugisk må styrkes, ikke svekkes!

                         Delvis avvikling av portugisisk - i praksis nedleggelse

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ønsker å ha et godt og relevant studietilbud i portugisisk. Det er samtidig viktig for ILOS å sikre de faste vitenskapelige ansattes mulighet for å drive forskning og utviklingsarbeid i faget. Arbeidet med portugisisktilbudet inngår i den helhetlige kvalitetsutviklingen av instituttets samlede fagportefølje.

Studietilbudet i portugisisk har hatt problemer med både rekruttering og gjennomføring. Mellom 2013 og 2017 falt antallet kvalifiserte førsteprioritetssøkere til bachelorprogrammet i portugisisk fra 23 til bare 10. Antallet søkere til portugisisk faller også i resten av Norden. I fjor var portugisisk det eneste faget på ILOS der det var færre førsteprioritetssøkere enn plasser, med 10 søkere til 15 plasser. Ingen bachelorstudenter har gjennomført på normert tid de siste syv årene, og bare fire studenter har fullført bachelor. Dette er klart den dårligste gjennomføringsgraden av alle instituttets fag.

Dette er en alvorlig faglig utfordring for instituttet

Dette er en alvorlig faglig utfordring for instituttet. I tillegg gjør finansieringsmodellen det svært krevende å tilby studier der det er få studenter og lav gjennomføring. Ledelsen ved ILOS har de siste årene hatt mange møter med de ansatte i portugisiskfaget for å finne løsninger på disse utfordringene. I løpet av høsten 2017 har ledelsen arbeidet frem en plan for portugisiskfaget som konsentrerer innsatsen der studentinteressen er størst. Fagmiljøet ble informert om instituttets planer for portugisiskfaget i et møte 15. desember 2017. Instituttets ledelse planlegger flere møter med de ansatte våren 2018 for å få på plass de siste detaljene i det nye studietilbudet.

Instituttets forslag innebærer at det fra høsten 2018 vil være mulig å ta 50 studiepoeng i portugisisk på bachelornivå ved UiO. Studenter som vil kvalifisere seg til opptak til master, må kombinere studiene ved UiO med et opphold på et universitet i et portugisisktalende land. Flere av fakultetets fag har allerede studieløp med obligatoriske utenlandsopphold. Erfaringsmessig bidrar utenlandsopphold til å styrke studentenes kompetanse, og dette gjelder ikke minst for fremmedspråkstudier.

Mastergraden i portugisisk bevares i samarbeid med spansk

Det nye grunntilbudet i portugisisk er i tillegg godt egnet til å bygges inn i andre studieløp og oppfylle samfunnets behov for dobbelkompetanse hos nyutdannede. ILOS ønsker økt samarbeid med andre utdanninger ved UiO for å synliggjøre muligheten for å studere portugisisk sammen med andre fag. Mastergraden i portugisisk bevares i samarbeid med spansk.

ILOS deler innsendernes syn på betydningen av portugisisk og er overbevist om at den nye organiseringen av studietilbudet vil bidra til å gi samfunnet den kompetansen det trenger på dette området.

Emneord: Språkpolitikk, portugisisk, Brasil, Språk Av instituttleder Karen Gammelgaard ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)
Publisert 9. jan. 2018 14:44 - Sist endra 9. jan. 2018 14:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere