Minimal interesse for toppstillingen i UiO:Livsvitenskap

Direktørstillingen for UiOs største satsing noensinne har nettopp vært lyst ut, men interessen er lav. Professor Linda Bergersen har en mulig forklaring.

SØKER IKKE PÅ NY: – Gørbitz passer godt inn. Han kommer fra kjemi og kjenner alle gutta. Så det blir fint med fire nye år med ham, sier professor på OD-fakultetet Linda Hildegard Bergersen. (arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Direktørstillingen i UiOs største satsing noensinne, UiO:Livsvitenskap, har nylig vært lyst ut med søknadsfrist 8. november.

Til det fireårige åremålet ønsker universitetet seg en «drivende og visjonær leder som kan bidra til å løfte norsk forskning og innovasjon innen livsvitenskap».

Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg to kandidater.

Gørbitz søker ny periode

Satsingens ambisjon er ifølge utlysningsteksten å «utvikle verdensledende forskermiljøer, bidra til tverrfaglige og flerfaglige forsker-, utdanning- og innovasjonsinitiativer og til et blomstrende internasjonalt synlig økosystem innen livsvitenskap i Oslo-regionen».

Videre listes det opp fire kvalifikasjonskrav: Professorkompetanse, «ledererfaring fra kunnskapsbaserte og innovative miljøer», «god innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk og kilder til ekstern forskningsfinansiering», samt «godt nettverk nasjonalt og internasjonalt».

Direktøren skal «samhandle tett med universitetets øverste ledelse, med dekanatene ved våre fakulteter, med Veksthuset for innovasjon og samfunnskontakt og med Oslo Science City».

Bare to personer har følt seg kallet av utlysningen.

Den ene er nåværende direktør for UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz (61), opprinnelig professor i kjemi på UiO.

Den andre er Aisha Shakil (32) fra Vestland, som ifølge den offentlige søkerlisten jobber i ReliveNow.

Planen er UiO-styrebehandling i desember

Til tross for den korte søkerlisten, har UiO valgt ikke å forlenge søknadsfristen.

Uniforum har spurt UiO hvorfor dette ikke er gjort, og om hvordan universitetet har jobbet for å gjøre utlysningen kjent. Vi har også spurt hvor stillingen er kunngjort, og konkret om den også er kunngjort internasjonalt.

Personaldirektør Irene Sandlie svarer på noe av dette, og på noen av Uniforums øvrige spørsmål, i et samlesvar:

«Stillingen er offentlig kunngjort. I henhold til regelverket har stillingen vært utlyst i tre uker. Etter søknadsfristens utløp har vi vurdert at det er kvalifiserte søkere til stillingen. Rekrutteringen er under prosess, og ansettelsessaken skal etter planen behandles av universitetsstyret i desember.»

– Skal bruken av ordet «søkere» (flertall) forstås slik at UiO vurderer begge søkerne som kvalifiserte? 

– Vi har ikke anledning til å kommunisere hvilke vurderinger som gjøres i en rekrutteringsprosess mens den pågår, svarer Sandlie på Uniforums oppfølgingsspørsmål.

Kronglete prosess forrige gang

Forrige gang UiO skulle tilsette livsvitenskapsdirektør ble prosessen noe kronglete.

Stillingen ble ledig i 2017, etter at daværende direktør Finn-Eirik Johansen sluttet i stillingen etter kort tid for å bli forskningsdekan på MN-fakultetet.

Syv personer søkte stillingen da den ble lyst ut høsten 2017. Men få dager etter at søknadsfristen gikk ut, ble prosessen stanset. Rektoratet trengte nemlig tid til å se på helheten i satsingen.

Kort tid etterpå ble stillingen lyst ut på nytt, og tilbudet gikk til professor og viserektor Simon G. Møller på St. John´s University i New York.

Han takket imidlertid nei. Deretter gikk tilbudet til professor i kjemi Carl Henrik Gørbitz.

– Jeg har blitt klokere siden sist

Bare to av søkerne som søkte direktørstillingen da den ble lyst ut høsten 2017, søkte på ny i 2018. Den ene var Simon G. Møller. Den andre var professor i fysiologi Linda Hildegard Bergersen.

Denne gang er altså ingen av dem å se på søkerlisten.

– Hvorfor har du ikke søkt stillingen denne gang?

– Livsvitenskap er et bygg for MN-fakultetet, så det er ikke interessant for meg, svarer Bergersen.

– Du har søkt stillingen tidligere. Har livsvitenskapsatsingen endret karakter siden den gang?

– Jeg har blitt klokere siden sist, konstaterer professoren og utdyper:

– Gjennom årene som forskningsdekan på OD-fakultetet har jeg fått god forståelse for at det er noen fra MN-fakultetet som må lede dette. Det er ikke mulig for noen utenfra å styre noe som omtales som «tverrfaglig» når det egentlig bare er et bygg for MN-fakultetet. Nå har de riktignok fått penger fra OUS også, så det ligger på toppen, men dette er ikke et tverrfaglig bygg.

– Det skinner gjennom at dette er en MN-satsing

– Er UiO:Livsvitenskap etter ditt syn heller ikke en tverrfaglig satsing?

– Det spørs hvordan man definerer tverrfaglig. Jeg kan ikke se at man har tatt hensyn til humaniora og samfunnsvitenskapene, at man har noen vilje til «ordentlig» tverrfaglighet. Så derfor vil ikke jeg være direktør. Men Gørbitz passer godt inn. Han kommer fra kjemi og kjenner alle gutta. Så det blir fint med fire nye år med ham, sier professoren.

– Hvorfor tror du «ingen» andre har søkt stillingen?

– Jeg tror det skinner veldig igjennom at dette er en MN-satsing. Så da tenker nok folk at det ikke er noen vits i å søke. Humsam-miljøet har trolig gitt opp å prøve å bli inkludert i denne satsingen, og holder heller på med sitt. Det er naturlig.

– Det er heller ingen andre enn Gørbitz fra MN som har søkt?

– Alle på fakultetet kjenner Gørbitz godt fra før. Så om de skjønner at det er ham UiO vil ha, så søker de ikke, antar Bergersen.

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 16. nov. 2022 05:40 - Sist endra 16. nov. 2022 12:42

Burde ikke dette kommentarfeltet koke? 🍿🍿🍿

Hans Magnus Mikalsen Nedreberg - 18. nov. 2022 10:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere