Simon G. Møller tilbudt stillingen som direktør for UiO:Livsvitenskap

Etter to utlysningsrunder har UiOs styre pekt ut ny direktør for UiO:Livsvitenskap.

SØKTE TO GANGER: Simon Møller og forskningsdekan på OD-fakultetet Linda Hildegard Bergersen var de eneste som søkte direktørstillingen begge gangene den ble lyst ut.

Foto: Ratio arkitekter / UiO

Professor og viserektor Simon G. Møller på St. John´s University i New York får tilbud om stillingen som direktør for UiO: Livsvitenskap. Det skriver UiO i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har Møller bred ledererfaring fra kunnskapsbaserte og innovative miljøer.

Dette er UiO: Livsvitenskap

Livsvitenskap er Universitetet i Oslos (UiOs) største satsing noensinne. Det overordnede målet for satsingen er ifølge UiO: Livsvitenskaps egne nettsider å bringe sammen spisskompetanse fra medisin, biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, statistikk, informatikk og en rekke andre fag, inkludert samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Dette for å skape tverrfaglig forskning og utdanning som gir ny kunnskap, nye ideer og betydelig innovasjon innen livsvitenskap.

Det er antatt at UiOs nye bygg for livsvitenskap kan stå ferdig i Gaustadbekkdalen i 2023.

Finn Eirik Johansen er styreleder for UiO: Livsvitenskap. Han tok over oppgaven etter Svein Stølen, da Stølen ble rektor.

Les mer om satsingen på UiO: Livsvitenskaps nettside

 

Søkte begge gangene

Direktørstillingen har stått tom helt siden tidligere direktør Finn Eirik Johansen sluttet i juli 2017. Etter dette har stillingen vært lyst ut to ganger. I første runde, høsten 2017, valgte UiO å stanse prosessen få dager etter at søknadsfristen gikk ut. Begrunnelsen var at de trengte mer tid til å se på helheten i satsingen.

Da tenkepausen var over, ble stillingen lyst ut på ny med omtrent samme profil som ved første utlysning. Simon Møller og forskningsdekan på OD-fakultetet Linda Hildegard Bergersen var de eneste to søkerne som søkte begge gangene.

I september i fjor fortalte Bergersen i Uniforum at hun hadde stått på rektor sin utvalgte liste over personer som ble sterkt oppfordret til å søke. Men det var altså Møller som til slutt ble tilbudt stillingen.

Opprinnelig skulle direktøren tilsettes på universitetsstyrets møte 13. mars. Styret var imidlertid ikke fornøyd med begrunnelsen for innstillingen, og sendte saken i retur.

Disse søkte direktørstillingen i september 2017

Disse søkte direktørstillingen i januar 2018 

Av Helene Lindqvist
Publisert 19. apr. 2018 10:32 - Sist endra 26. nov. 2018 16:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere