Nå vet rektoratet hva de vil med livsvitenskapsdirektøren

I september stanset UiO tilsettingen av ny livsvitenskapsdirektør. Nå skal stillingen snart lyses ut på nytt – men ikke alle som søkte tidligere i høst, vil prøve seg igjen.

MÅTTE TENKE SEG OM: Det var for å klargjøre hvilket ansvar direktøren skal ha for livsvitenskapsbygget, at ansettelsesprosessen ble stanset tidligere i høst. Det forklarte rektor Svein Stølen medlemmene i universitetsstyret på møtet 24. oktober.

Foto: Ola Sæther

Etter at Finn Eirik Johansen sluttet som direktør for UiO: Livsvitenskap for snart tre måneder siden, har stillingen stått ledig.

Den ble lyst ut tidligere i høst, men få dager etter at søknadsfristen gikk ut 1. september, fikk søkerne beskjed om at ansettelsen var stanset. Rektoratet trengte nemlig tid til å se på helheten i satsingen.

Nå sier rektor Svein Stølen til Uniforum at direktørstillingen vil bli lyst ut på nytt så snart som mulig.

– Skal være en faglig direktør

UiO: Livsvitenskap går for å være UiOs største satsing noensinne. Dagen før UiO besluttet å vente med direktørtilsettingen, kom en gladnyhet universitetet hadde ventet lenge på:

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom personlig til UiO for å feire budsjettlekkasjen om at livsvitenskapsbygget får en startbevilgning på 50 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2018. Bygningen er antatt å kunne være ferdig i 2023.

Da Stølen den 24. oktober orienterte universitetsstyret om den videre veien for UiO: Livsvitenskap, forklarte han at det var for å klargjøre hvilket ansvar direktøren skal ha for selve livsvitenskapsbygget, at ansettelsesprosessen ble stanset.

Dette er UiO: Livsvitenskap

Livsvitenskap er Universitetet i Oslos (UiOs) største satsing noensinne. Det overordnede målet for satsingen er ifølge UiO: Livsvitenskaps egne nettsider å bringe sammen spisskompetanse fra medisin, biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, statistikk, informatikk og en rekke andre fag, inkludert samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Dette for å skape tverrfaglig forskning og utdanning som gir ny kunnskap, nye ideer og betydelig innovasjon innen livsvitenskap.

Det er antatt at UiOs nye bygg for livsvitenskap kan stå ferdig i Gaustadbekkdalen i 2023.

Finn Eirik Johansen er styreleder for UiO: Livsvitenskap. Han tok over oppgaven etter Svein Stølen, da Stølen ble rektor.

Les mer om satsingen på UiO: Livsvitenskaps nettsider

I tenkepausen fant rektoratet ut at de ønsker å fortsette den policyen som ble lagt av det forrige styret og det forrige rektoratet, forklarte Stølen:

– Direktøren for UiO: Livsvitenskap skal være en faglig direktør som har som oppgave å skape entusiasme for nye, tverrfaglige prosjekter, sa han.

Dermed skal direktørstillingen lyses ut på ny med omtrent samme profil som ved forrige utlysning. En liten endring blir at det vil åpnes for at direktøren også kan drive noe med forskning, bemerket UiO-rektoren.

Viserektor skal spille en viktig rolle

Mens direktøren altså får ansvar for det faglige, ønsker rektoratet selv å spille en sterk rolle i utviklingen av livsvitenskapsbygget.

– Bygget baserer seg på det som heter konvergens og vi skal få fagmiljøer på tvers til å jobbe sammen. Det betyr at det her skal inn aktivitet fra ulike fakulteter og vi mener at det er hensiktsmessig at den som driver de prosessene, sitter på nivå over fakultetene. Og det betyr at det er en oppgave som kommer til å ligge i rektoratet, sa Stølen på styremøtet.

En særlig sentral rolle i dette arbeidet får viserektor Per Morten Sandset. Men han skal ikke jobbe helt alene. Det skal også ansettes en person under Sandset, som skal bidra til å sørge for gode prosesser.

Nøyaktig hvilke arbeidsoppgaver denne personen skal ha, er fortsatt uklart.

Ikke alle søker på nytt

Da direktørstillingen ble lyst ut tidligere i høst, meldte det seg seks søkere, halvparten av dem interne.

Blant de tre interne søkerne, var forskningsdekan på Det odontologiske fakultet, Linda Hildegard Bergersen. Da Uniforum snakket med henne i september, fortalte hun at hun hadde stått på rektor sin utvalgte liste over personer som ble sterkt oppfordret til å søke.

Bergersen ønsker ikke å svare på Uniforums spørsmål om hun vil søke stillingen også neste gang den lyses ut.

Anne Hope Jahren, forsker ved Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED) og i fjor kåret til en av de 100 mest innflytelsesrike personene i USA av Time Magazine, har derimot svaret klart:

– Nei, jeg kommer ikke til å søke igjen. Jeg har det veldig fint der jeg er akkurat nå, sier hun.

Professor Stefan Krauss, ansatt ved Det medisinske fakultet, sier til Uniforum at han foreløpig ikke vet om han vil søke på nytt eller ei.
 

Av Helene Lindqvist
Publisert 30. okt. 2017 05:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere