Stor spenning knyttet til valg av nytt pasientjournalsystem

Vil Det odontologiske fakultetet på UiO vrake det omstridte pasientjournalsystemet Salud og gå for Opus dental eller vil en oppgradert versjon av Salud bli resultatet? 11. juni er fristen for å levere et tilbud.

 – Prosessen har vært lang og tøff, innrømmer dekan Tiril Willumsen.

- VI ER SUPERSPENTE: Engasjementet blant de ansatte rundt valget av nytt pasientjournalsystem er stor, konstaterer Tiril Willumsen, dekan ved Det odontologiske fakultet. (arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

21. juni skal Det odontologiske fakultetet bestemme hvilket elektronisk pasientjournalsystem fakultetet skal bruke de neste årene.

Bak beslutningen ligger en lang og grundig prosess, ifølge dekan Tiril Willumsen.

– Nå er vi er superspente, innrømmer hun.

Etter det Uniforum kjenner til har tre tilbydere, Opus systemer, Titanium Solutions og ytterligere et selskap, meldt sin interesse. Hvorvidt samtlige vil levere et tilbud eller hvorvidt det også kan komme inn tilbud fra andre selskaper enn disse, har Willumsen ingen formening om.

– Jeg får tilbudene på mitt bord mandag 13 juni, forteller hun, og viser til at lørdag 11. juni er siste frist for å levere inn tilbud.

Flere aktuelle leverandører

Carl Hjortsjö, instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi, er den som har ledet prosessen.

Han forteller at beslutningen om å kjøre en anbudsrunde ble tatt da en markedsundersøkelse avslørte at det var minst to aktuelle kandidater.

At det ble en anbudsrunde er Hjortsjø svært glad for.

– En anbudsrunde gir oss mulighet til å sikre oss det beste systemet på markedet, understreker han.

Det finskeide selskapet Opus Systemer AS utvikler og selger Opus Dental, et journalsystem for private og offentlige tannlegeklinikker. I Norge har Opus Dental en markedsandel på ca. 95 prosent.

– Vi leverte en markedsrettet informasjon innen 9. mai, som vi fikk vite var bra, og nå for to uker siden kom anbudet som skal leveres innen søndag 12 juni. Vi jobber nå som bare det for å få et så stort tilbud ferdig på tre uker, forteller administrerende direktør i Opus systemer Lasse Moe til Uniforum.

Moe har tidligere kommet med sterk kritikk av prosessen rundt fakultetets valg av pasientjournalsystemet Salud.

– Denne gangen tror jeg det blir en god prosess, sier han.

Les mer i Uniforum:Odontologi kunne spart millioner ved å velge et annet pasientjournalsystem  * OD-dekan feilinformerer om pasientjournalsystem

Det newzealandske selskapet Titanium Solutions overtok våren 2021 det irske selskapet Two-Ten Health som har utviklet Salud, pasientjournalsystemet som fakultetet tok i bruk i 2001.

– Vi er trygge på at vi ved hjelp av våre samlede ressurser og ekspertise vil kunne tilby Universitetet i Oslo en løsning som er verdt en seriøs vurdering, uttalte Paul Weatherly, administrerende direktør for Titanium Solutions og datterselskapet Two Ten Health, i intervju med Uniforum i oktober.

Et valgløfte

Bruken av Salud har vært omstridt. Under valgkampen før dekanvalget høsten 2020 dukket det flere steder på fakultetet opp klistremerker med teksten «Stem Tiril Willumsen for å skrote Salud». Disse var det etter Willumsens utsagn, noen ivrige instruktørtannleger som tok initiativ til.

– Det er tydelig at mange er misfornøyde med systemet, og vi har gått til valg på at vi vil vurdere dette opp mot andre journalsystemer, presiserte Willumsen i intervju med Uniforum etter valgseieren.

Les mer i Uniforum: Unison misnøye med dyrt pasientjournalsystem

Hjortsjø gir koronapandemien litt av skylden for at det har gått nesten halvannet år å gjøre denne vurderingen, men forklarer at hovedårsaken er det grundige arbeidet som er blitt lagt ned. 

– Det har vært en åpen og inkluderende prosess. Alle de tolv fagavdelingene har vært involvert i tillegg til økonomi og IT-avdelingene, og alle ansatte har hatt mulighet til å komme med innspill, opplyser Hjortsjø som kan fortelle om et stort engasjement blant de ansatte.

– Det er mange som er spente nå, bekrefter han.

Mange krav til systemet

Systemet som blir valgt må kunne oppfylle en rekke krav. Hjortsjø peker på at fakultetets klinikk med ca. 50 000 pasientbesøk årlig er landets største tannhelseklinikk. At systemet skal brukes i undervisning og forskning, stiller dessuten helt spesielle krav som at behandlingene studentene gjør, skal godkjennes av instruktør, og at dette må registreres. At pasientmateriale brukes av forskere stiller spesifikke krav blant annet til søkbarhet.  At det er mange som skal ha tilgang til systemet på ulike nivåer, krever dessuten et gradert tilgangssystem hvor både praktiske, teknologiske og sosiale hensyn spiller inn. 

– Pris er vel også en faktor når fakultetet skal velge system?

Ja, men funksjonalitet er vel så viktig. Vi ser at vi ikke alltid har lykkes i få inn de inntekter vi har rett til i form av refusjoner fra helsemyndighetene, og at dette har vært vanskelig å følge opp. Det er derfor viktig at vi får et system som sikrer at vi får de inntektene vi har krav på, kommenterer Hjortsjø.

– Fristen for å levere inn tilbud er 11 juni, og allerede 21 juni skal fakultetene ta en beslutning. Vil dere klare å holde denne tidsplanen?

Ja, det tror jeg, svarer instituttlederen.  

– Jeg har vært opptatt av at dette skal være en korrekt, ærlig og grundig prosess, og vi har gjort et svært grundig forarbeid, forsikrer han.

– Men skulle det trengs, vil vi bruke mer tid og utsette beslutningen, legger han til.  


 
Emneord: Odontologi, innkjøp Av Grethe Tidemann
Publisert 9. juni 2022 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere