UiO Campus sør har til nå fått 2,5 millioner kroner i støtte

UiO er i ferd med å etablere UiO Campus sør for medisinstudenter på Sørlandet.  Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har gitt 1 million til etableringen, mens Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bevilget 500.000 kroner til det samme formålet.Fra før er det kommet en  bevilgning på  en million kroner fra Sørlandets kompetansefond.

En stor hvit bygning

1,5 MILLIONER: UiO Campus sør får 1,5 millioner kroner til etablering av et desentralisert medisinstudium i Agder. 

Foto: Sørlandet sykehus

I Agder planlegger Sørlandet sykehus HF den første desentraliserte medisinutdanningen i Helse Sør-Øst. Sammen med Universitetet i Oslo utredes nå hvilke deler av studiet som kan tilbys på Sørlandet. Sammen med kommunene, og i tett samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) vil UiO Campus sør kunne tilby god og pasientnær undervisning. Nå har UiO Campus sør fått 1,5 millioner i gaver, melder Sørlandet sykehus i en pressemelding

Desentralisert medisinutdanning: 

Grimstad-rapporten foreslår å øke antall legestudenter i Norge med 60 prosent innen 2027. I Agder planlegger Sørlandet sykehus HF den første desentraliserte medisinutdanningen i Helse Sør-Øst. Sammen med Universitetet i Oslo utredes nå hvilke deler av studiet som kan tilbys på Sørlandet. Derfor navnet UiO Campus sør.

(Kilde: Sørlandet sykehus)

- Det er veldig gledelig at sentrale aktører som Sparebankstiftelse Sparebanken Sør og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gjennom sine bevilgningen viser at de ser viktigheten av å utdanne fremtidens leger her i regionen. Ved å hente medisinstudenter ved Universitetet i Oslo hit til Sørlandet sykehus, vil vi kunne sørge for at både kommunene i Agder og sykehuset sikrer seg nødvendig kompetanse, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF, Nina Mevold.

Også Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet ved UiO synes at det er flott at regionen rundt Sørlandet sykehus støtter så entusiastisk opp om å etablere et godt miljø for medisinstudentene.

- Dette lover godt for det videre arbeidet, sier hun.

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Rune Røiseland, understreker at de engasjerer seg i spleiselag som skal gjøre det bedre for flere å leve i Agder og Telemark.

- Med kunnskapen vi har om behovet for flere leger i framtiden gir det stor mening i å legge noen av våre gavemidler i et løft for at flere kan bli utdannet til leger og samtidig få et forhold til landsdelen vår. Blir legestudentene tatt godt imot gjennom studietiden, er det all grunn til å tro at flere av dem vil slå rot i landsdelen, sier han.

Daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Ole Magnus Heimvik, sier i en kommentar at styret vurderer at en desentralisert medisinutdanning på Agder har betydning også for andre kompetanse- og forskningsmiljøer i Agder.

- UiO Campus sør vil ikke kun sørge for rekruttering av fremtidens leger, men vil i tillegg bety styrking av det totale kompetansemiljøet vi har her i regionen. Ringvirkningene vil være store, sier Heimvik.

Emneord: Medisin, Studier
Publisert 23. aug. 2021 11:40 - Sist endra 23. aug. 2021 16:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere