DEBATT: Samarbeid er svaret!

Faglig dyktighet er en forutsetning for god akademisk ledelse ved UiO på alle nivå, men det er ikke nok.

MÅ UTVIKLES: En god leder kjennetegnes av hennes eller hans evner til å lytte, til å skape tillit, til å delegere, til å forankre beslutninger i kollegiet og til å involvere de vitenskapelig og  administrativt ansatte i beslutningsprosesser. Dette er ikke alltid medfødte evner, de må læres og utvikles, skriver Mariel Aguilar-Støen.

Foto: SUM/ UiO

Spørsmål om todelt ledelse ved UiO har blitt diskutert av styrekandidatene Jan Helge Solbakk, Finn-Eirik Johansen og Helge Jordheim. Takk til Helge Jordheim som sender spørsmålet videre til de kvinnelige kandidatene og ber oss å tone flagg i spørsmålet «Er todelt ledelse på høyere nivå en god eller dårlig idé, og hvorfor?».

Jeg mener at akademiske verdier og prinsipper bør ligge til grunn for styring av et universitet og alle dets enheter, mens byråkratiske verdier bør være underordnet dette. Todelt ledelse på alle nivåer er en god idé fordi det er den beste måte å ta i bruk og kombinere kunnskap og erfaringer som ikke bare er forskjellige, men også utfyller hverandre. Det kan også bidra til å forhindre at byråkratiske prinsipper trumfer over akademiske verdier. Forutsetningen er at en akademisk leder, enten det er rektor, instituttleder eller senterleder, bør være den øverste leder på det nivået det gjelder og at disse vervene fortsatt velges.

Faglig dyktighet er en forutsetning for god akademisk ledelse ved UiO på alle nivå, men det er ikke nok. En god leder kjennetegnes av hennes eller hans evner til å lytte, til å skape tillit, til å delegere, til å forankre beslutninger i kollegiet og til å involvere de vitenskapelig og  administrativt ansatte i beslutningsprosesser. Dette er ikke alltid medfødte evner, de må læres og utvikles. For at en todelt ledelse, med akademisk leder som øverste leder, skal fungere er akademiske ledere avhengig av gode støttespillere, av at man viser stor respekt for hverandres kompetanse og behov og at det samarbeides for å oppnå høye akademiske mål. UiO har et eget forskningslederprogram også, men vi trenger flere arenaer der kollegiet kan møtes for å styrke sin kompetanse, slik at flere både ønsker og tør å stille til valg.

Emneord: Universitetsstyrevalget 2021 Av professor og UiO-styrekandidat Mariel Aguilar-Støen
Publisert 31. mai 2021 16:01 - Sist endra 18. juni 2021 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere