Fagforeningen støttet Graver i 2017. Dette sier de nå.

Svein Stølen vant rektorvalget i 2017 med slagordet «UiO i samspill». Siden den gang har UiO-fagforeninger gjentatte ganger måttet etterlyse medbestemmelse.

ANGRER IKKE: – Da vi besluttet å gå ut offentlig med støtte til Graver, var det på bakgrunn av mange diskusjoner i NTL-styret i tillegg til samtaler med begge teamene. Det er en avgjørelse vi lever godt med, sier hovedtillitsvalgt Natalia Zubillaga i NTL.  (arkivfoto, valgdebatt i 2017)

Foto: Ola Sæther

Svein Stølen er inne i sine siste tolv måneder som UiOs valgte rektor. Til våren skal det igjen være rektorvalg, og Stølen har allerede kunngjort at han ønsker seg fire nye år.

Ved valget i 2017 var tittelen på Stølen og Gro Mos valgplattform «UiO i samspill». Men hvordan står det egentlig til med samspillet på universitetet med Stølen som rektor? Uniforum har spurt noen av dem som flere ganger har etterlyst å bli inkludert.

Lever godt med støtten til Graver

Ved rektorvalget i 2017 gikk NTL-UiO ut med offentlig støtte til Stølens motkandidat, Hans Petter Graver. Fagforeningen slo fast i et debattinnlegg i Uniforum at «det eneste teamet som har det nødvendige engasjementet og viljen til å bevare og styrke universitetsdemokratiet, er Graver, Sandli og Frich».

– Hvordan har påstanden om Stølens manglende engasjement for universitetsdemokratiet stått seg?

– Da vi besluttet å gå ut offentlig med støtte til Graver, var det på bakgrunn av mange diskusjoner i NTL-styret i tillegg til samtaler med begge teamene. Det er en avgjørelse vi lever godt med, sier hovedtillitsvalgt Natalia Zubillaga og utdyper:

– Et av de spørsmålene Stølen ikke ga tydelig svar på under rektorvalgkampen, var spørsmålet om valgt eller ansatt ledelse. Det er et prinsipp som er viktig både for oss og for universitetsdemokratiet. I dag er også Stølen blitt klar på sin støtte til valgt ledelse, og det synes vi er bra.

– Der kunne vi godt sett rektor mer på banen

– Hva kan du si om fagforeningenes posisjon på UiO de siste tre årene?

– Slik vi ser det, er medbestemmelsen under press. Det er en generell tendens både i vår sektor og i arbeidslivet for øvrig. Også på UiO har vi utfordringer når det gjelder medbestemmelse og forhandlingsrett. Men problemstillingen er for sammensatt til at det går an å knytte den til én rolle, og si noe om fagforeningene er styrket eller svekket under Stølen. Det ansvaret deles med flere. Men det er klart at rektors rolle er viktig i denne sammenheng, svarer Zubillaga.

Hun trekker fram BOTT-samarbeidet mellom UiO og tre andre universiteter som et utfordrende sakskompleks der hun gjerne skulle sett rektor mer på banen. BOTT handler om administrative systemer, men angår også de vitenskapelige ansatte, peker hun på.

– I BOTT ønsker jeg meg en større vilje fra arbeidsgiver til å komme kravene våre i møte. Vi er alle tjent med å finne frem til et kompromiss vi alle kan leve med. Det er et problem for alle partene at avgjørelsene flyttes ut av virksomhetene. Det handler rett og slett om hvordan vi skal organisere mange støttefunksjoner og arbeidsprosesser på UiO. Her har også rektor mer å gå på. Han kunne vist mer interesse for dette området, foreslår Zubillaga.

NTL var også blant kritikerne av sammensetningen av tankesmiene som ble satt ned i forbindelse med arbeidet med universitetets nye Strategi 2030.

– At den ene tankesmien kun hadde representanter fra næringsliv og arbeidsgiversiden, mener jeg kunne tolkes som et tegn på at man ikke forsto hvorfor arbeidstakersiden også burde vært representert som den viktige samfunnsaktøren vi er. Sammensetningen av tankesmiene ble ikke endret, men nå ble foreningene mer involvert i arbeidet med selve strategien i etterkant. Men det skjedde som resultat av kritikken, det kom ikke av seg selv, minnes NTL-lederen.

Utfordring til Stølen

– Hvilke positive ting kan du si om Stølen?

– Han har vært en synlig rektor som deltar i den offentlige debatten. Det er ikke alltid jeg er enig i det han sier, men det er viktig at han er synlig. Så det skal han ha, sier Zubillaga.

Fagforeningslederen sier seg også fornøyd med at Stølen har vært klar og tydelig på at universitetene fortsatt må eie og forvalte sine egne bygg. Her er ledelsen og NTL helt på linje.

– Så vil jeg gjerne komme med en utfordring til Stølen, sier Zubillaga og fortsetter:

– Rektor har i likhet med oss gjort det klart at han ikke er tilhenger av mål og resultatstyring. Men her synes jeg han kunne vært tydeligere på hva han mener er alternativene. For oss handler det blant annet om å endre finansieringssystemet, med mer basisbevilgninger på bekostning av resultatdelen. Styringspolitikken i sektoren interesserer både studenter, fagforeninger og ansatte. Derfor burde han presentere tankene sine for universitetssamfunnet, slik at vi kan få en debatt! Og så må han selvfølgelig også bruke den innflytelsen han har som rektor til å påvirke denne saken oppover i systemet.

«Hva skjedde med medbestemmelsen, rektor?»

I Forskerforbundets UiO-lag var misnøyen stor tidligere i år da Stølen ba fakultetene planlegge for digital undervisning høsten 2020.

– Vi fikk beskjed om dette gjennom media. Beslutningen var tatt uten at vi var involvert, uten verken medvirkning eller medbestemmelse, sier Skjøstad.

Sammen med lokallagets styreleder Katerini Storeng skrev hun debattinnlegget «Hva skjedde med medbestemmelsen, rektor?». I Uniforum-innlegget beklaget de at «Ledelsen har for øvrig glemt å informere og inkludere Forskerforbundet og de andre tjenestemannsorganisasjonene i denne beslutningen, og dermed utelatt de som representerer de ansatte ved institusjonen».

– Da vi sa fra opplevde vi at de tok et skritt tilbake, og flere ble inkludert, sier Skjøstad.

Stølen og universitetsdirektør Arne Benjminsen svarte også på Skjøstad og Storengs kritikk i innlegget «Vi må løse det akutte, men også planlegge langsiktig».

– Viktig at hovedavtalen respekteres

I likhet med NTL og flere andre reagerte også Forskerforbundet på sammensetningen av tankesmiene som var satt ned for å jobbe fram Strategi 2030. I Uniforum skrev Skjøstad og daværende lokallagsleder Steinar Sæther at «Vi er i tvil om toppledelsen ønsker tillitsvalgte inn i kollegiale utvalg og grupper, dvs. reell medbestemmelse, eller om de helst vil styre slik de selv ønsker.».

– De siste årene har dere kritisert partsamarbeidet ved en rekke anledninger. Er det mer å ta tak i nå enn tidligere?

– Det er vanskelig å si. Men Forskerforbundet sier tydelig fra hver gang det er behov for det. Vi har et aktivt lokallag og et aktivt styre. Det er viktig for oss at hovedavtalen respekteres og at vi opplever reell medbestemmelse, sier Skjøstad. 

Overlater valget til velgerne

Skjøstad understreker at hun ikke anser det som fagforeningens oppgave å mene noe om hvem som bør bli UiOs neste rektor.

– Det er ikke vår oppgave å komme med føringer i forkant av et demokratisk valg om hvem som skal styre UiO. Hvem som er den beste kandidaten overlater vi til velgerne å avgjøre. For oss handler det om å respektere universitetsdemokratiet, framhever hun.

Forskerforbundet deler synspunkt med Stølen i mange saker. Skjøstad framhever synet på akademisk frihet, institusjonell autonomi og synet på valgt ledelse.

Stølen får dessuten ros fra fagforeningen for sitt arbeid for å få ned midlertidigheten, samtidig som Skjøstad ikke legger skjul på at det fremdeles gjenstår mye arbeid og oppfølging av tiltakene som er vedtatt.

– Det har ellers vært en del å utsette på medbestemmelse, både under koronakrisen og tidligere, medgir hun.

– Hvem er egentlig disse «UiO» i samspill?

– Stølen stilte til valg med slagordet «UiO i samspill». Lever han opp til det?

– Vi har vært kritiske til manglende medvirkning flere steder. I BOTT-samarbeidet kjemper vi fremdeles hardt for deltakelse både nasjonalt og lokalt på UiO. Her opplever vi at det iverksettes mye uten at nødvendig medvirkning er på plass. Vi er opptatt av å finne gode løsninger sammen, men da må vi bli tatt med fra starten av, sier Skjøstad og fortsetter:

– Vi ønsker oss stadig et større fokus på partssamarbeidet. Så om en rektorkandidat vil si at han eller hun er opptatt av partssamarbeidet, da blir vi glade. For hvem er egentlig disse «UiO» i samspill? Er det ledelsen? Jeg vil tro medlemmene våre ønsker seg en rektorkandidat som er opptatt av å lytte til de ansatte ved å inkludere fagforeningene.

Emneord: Rektorvalget 2021 Av Helene Lindqvist
Publisert 24. aug. 2020 05:40 - Sist endra 8. jan. 2021 12:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere