DEBATT: Hva skjedde med medbestemmelsen, rektor?

Forskerforbundet støtter derfor Kristian Bjørkdahl om at denne avgjørelsen ikke bare er tatt for raskt, men også i at ansatte og våre medlemmer ikke på forhånd har blitt inkludert, skriver Belinda Eikås Skjøstad og Katerini Storeng.

Ei kvinne sitter foran et bord med håndflatene på bordet

REAGERER: Men at det ved slike viktige og store avgjørelser pågår et arbeid hos faglig ledelse uten at avtaleverk respekteres og at vi ikke kan utøve vår medbestemmelse, reagerer vi på, skriver hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad (bildet) og styreleder Katerini Storeng i Forskerforbundet. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Kristian Bjørkdahl kritiserer ledelsen på UiO for å være for rask på avtrekkeren i avgjørelsen om å digitalisere all undervisning til høsten.

Rektor Stølen skriver i sitt svar at «Beslutningen er diskutert og har bred støtte hos dekaner og studiedekaner».

Ledelsen har for øvrig glemt å informere og inkludere Forskerforbundet og de andre tjenestemannsorganisasjonene i denne beslutningen, og dermed utelatt de som representerer de ansatte ved institusjonen. Det er godt å høre (i media) at det legges planer om mulig fysisk undervisning hvis smittesituasjonen tillater det. Disse planene har vi for øvrig heller ikke fått lagt fram i rette organer der medbestemmelse tas ut. Kanskje ville ansatte og våre medlemmer blant de 7000 ansatte på UiO også ha kommet med andre innspill før en slik avgjørelse ble fattet og lagt fram?

Forskerforbundet har ikke deltatt i, eller blitt lagt fram på forhånd noen av disse planene

Når ledelsen på UiO planlegger for et såkalt worst-case-scenario, ligger det følgelig en plan bak og en strategi. Forskerforbundet har ikke deltatt i, eller blitt lagt fram på forhånd noen av disse planene. Dette handler ikke om manglende forståelse i en vanskelig vedvarende situasjon når vi ikke umiddelbart heier fram en slik avgjørelse, om ikke å forstå at «nå må det handles», men om at ledelsen må klare å forholde seg til et felles avtaleverk også i en krisetid. At avtaler på tvers av institusjoner inngås uten medbestemmelse (MED og OUS) kunne vi forstå ved krisestart, selv om vi også da skulle ønsket et lite vink og senere medbestemmelse. Men at det ved slike viktige og store avgjørelser pågår et arbeid hos faglig ledelse uten at avtaleverk respekteres og at vi ikke kan utøve vår medbestemmelse, reagerer vi på.

Forskerforbundet støtter derfor Kristian Bjørkdahl om at denne avgjørelsen ikke bare er tatt for raskt, men også i at ansatte og våre medlemmer ikke på forhånd har blitt inkludert. Vi har derfor allerede bedt ledelsen om informasjon og om å få komme med våre innspill til saken i rette organ, der ledelsen møter de andre partene, der vi forholder oss til Hovedavtalen, og der saker drøftes.

 

Emneord: Koronavirus, Undervisning Av hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad og styreleder Katerini Storeng, Forskerforbundet
Publisert 22. apr. 2020 14:14 - Sist endra 22. apr. 2020 14:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere