BOTT: Oppsigelser er usannsynlig, men ikke umulig

– Det er et ønske at mye av omstillingen kan gjøres uten oppsigelser, men noen jobb-garanti kan vi ikke gi, medgir underdirektør i lederstøtten Johannes Falk Paulsen.

KAN BLI BEDRE: – Ja, det vil bli endringer. Noen oppgaver vil forsvinne, men vi tror at dette også vil gi nye muligheter. Faktisk kan det hende at dere får mer interessante arbeidsoppgaver, sa underdirektør i Enhet for lederstøtte Johannes Falk Paulsen på mandagens allmøte for de ansatte i ADS.

Foto: Ola Sæther

Hvordan vil en avtale med Direktoratet for økonomistyring påvirke de ansatte i Avdeling for administrativ støtte på UiO? I går samlet avdelingen seg til allmøte i lokalene i Sogn Arena, for å få vite mer. De fikk ikke så mange konkrete svar, verken fra UiO-ledelsen eller fra sin egen avdelingsdirektør, Jan-Børge Tjäder.

– Vi inviterte til dette allmøtet i forkant av styringsgruppemøtet i BOTT økonomi-HR.  Men fordi styringsgruppa ikke fattet noe endelig vedtak, har vi ikke så mye informasjon som vi gjerne skulle hatt, forklarte Tjäder de frammøtte.

Som å flytte inn i et nytt hus

Arbeidsoppgavene til de ansatte i ADS skal uansett digitaliseres ytterligere. Og digitalisering er bra, var gjennomgangstonen hos både Tjäder, seksjonssjef i Seksjon for prosjekt/prosessforbedring Camilla Kuhlman og underdirektør i Enhet for lederstøtte Johannes Falk Paulsen.

GEVINSTER: De ansatte i Avdeling for administrativ støtte kan se fram til en mer spennende hverdag, ifølge powerpointpresentasjonen fra møtet.

– Noen vil miste noen oppgaver. Det betyr likevel ikke at det ikke er behov for de personene, men at de kan få andre typer oppgaver, forklarte Tjäder.

Og skulle frafallet av oppgaver resultere i fristilt tid, kan denne tiden brukes til kompetanseutvikling, understreket han.

Kuhlman sammenlignet de kommende endringene med å flytte inn i nytt hus:

– Det er litt krevende. Ting er ikke der de var før. Du trenger nye rutiner: Hvor skal du pusse tennene? Kanskje får du ny vei til jobb. Etter hvert finner du kanskje ut at skapet ikke skal stå her, men der, sa hun.

Falk Paulsen ville også selge inn digitalisering for de ansatte, og viste fram et bilde av studenter på tidlig 2000-tall som står i kø for semesterregistrering, og et enda eldre bilde av en mann som leverer inn selvangivelsen i en stor kasse: «Er det noen som vet hva dette er?»

– Ja, det vil bli endringer. Noen oppgaver vil forsvinne, men vi tror at dette også vil gi nye muligheter. Faktisk kan det hende at dere får mer interessante arbeidsoppgaver. Dere må jobbe mer tverrfaglig. Mer brukerstøtte og rådgiving, mindre punche på papir, beskrev han.

Dette er saken

* BOTT er et samarbeid mellom UiB, UiO, UiT og NTNU.
* Det er etablert to prosjekter i BOTT regi: «Lønn, økonomi og HR» og «Arkiv og saksbehandling»
* Intensjonen til prosjektene er at BOTT skal forenkle, fornye og forbedre det administrative støtteapparatet ved det enkelte universitetet. Ved hjelp av digitalisering og standardiserte prosesser skal universitetene oppnå effektive tjenester og frigjøring av ressurser.
* Det ligger an til at Direktoratet for økonomistyring (DFØ) overtar en rekke lønns- og økonomitjenester fra universitetene. Se en oppsummering av BOTT-styringsgruppens anbefaling nederst i artikkelen.

Kilde: UiO

– Krisemaksimering

Uniforum skrev søndag om NTL-leder Ellen Dalen, som fryktet at prosessen vil resultere i nedleggelse av et stort antall UiO-arbeidsplasser. Dette blant annet fordi ledelsen – i motsetning til ved tidligere omstillinger – har avvist å gi en garanti for at ingen vil bli sagt opp.

Spørsmålet om mulige oppsigelser ble ikke nevnt av innlederne før en av de ansatte tok ordet:

– Det ligger mellom linjene i det dere sier, at på UiO regner dere ikke med at det blir et eneste årsverk overflødig? spurte mannen.

Han fikk svar fra Falk Paulsen:

– Å stå her og spå om framtida er krevende, særlig når det gjelder digitalisering. Det er ingen tvil om at UiO er en stor organisasjon med mye naturlig omstilling. Mange slutter av naturlige årsaker. Historisk har vi sett at dette har gått helt fint, uten noen form for oppsigelser.

Det samme uttrykker Kuhlman, Tjäder og Falk Paulsen overfor Uniforum etter møtet:

– Det blir krisemaksimering å snakke om masseoppsigelser?

– Ja! svarer alle tre i kor.

– Vi kan ikke se noe grunnlag for det, konstaterer Falk Paulsen.

– Men en garanti, slik UiO ga under omorganiseringen IHR, det går det ikke an å gi?

– UiO har egen omstillingsavtale som uttrykkelig sier at oppsigelser skal unngås så langt som mulig, og vi følger også statlig rammeverk for omstilling. Det er et ønske at mye av omstillingen kan gjøres uten oppsigelser, men noen jobb-garanti kan vi ikke gi, medgir underdirektøren.

Løses med turnover

– Hva vil avtalen med DFØ innebære for ansatte på UiO som i dag jobber innenfor økonomi og HR-tjenester?

– DFØ er en tjenesteleverandør, så hvis UiO blir kunde hos DFØ, vil dette bety at UiO ikke lengere vil drifte lønns- og økonomisystemene selv. Dette vil få betydning for noen ansatte ved USIT, samt noen ansatte i Avdeling for administrativ støtte som arbeider med mer systemorienterte oppgaver, forklarer Falk Paulsen.

– UiOs foreløpige vurdering er at de det gjelder kan få andre arbeidsoppgaver, gitt den turnover som er i disse avdelingene, fortsetter han.

Underdirektøren presiserer at DFØ tilbyr flere lønns- og økonomirelaterte tjenester enn det UiO i dag vurderer å kjøpe.

– UiO har i dag ansatte som utfører disse tjenestene på en utmerket måte, og vi ser det ikke som naturlig å kjøpe disse tjenestene av DFØ, sier han, men legger til:

– Ved naturlig avgang og/eller endring av teknologi, må dette løpende vurderes.

Vil skjerme forskning og utdanning

Den digitalisering som har påvirket UiO og resten av norsk arbeidsliv de senere årene, vil påvirke oss sterkere i fremtiden, framhever Falk Paulsen.

– Dette vil medføre forandringer. Noen arbeidsoppgaver vil endre karakter, noen vil falle bort, og nye vil komme til. Det er svært mye som tyder på at disse endringene vil skje raskere fremover. Vår sektor er også pålagt et «avbyråkratisering og effektiviserings»-kutt som i 2018 nå beløper seg til 37,5 millioner kroner. Det vil være mulig å hente inn noe av dette gjennom digitaliseringsprosjekter, for på den måten å skjerme primærvirksomheten, påpeker han.


Slik oppsummerer UiO BOTT-styringsgruppens anbefaling:

Samarbeidet med DFØ i forprosjektet viser at vi i all hovedsak har fått positivt avklart 4 av de 5 hovedspørsmålene som ble lagt til grunn for vurderingen:

• Finansdepartementet har gitt DFØ rammevilkår som gjør at de kan utvikle sine tjenester til å bli en strategisk partner.
• Det vil bli etablert en modell for strategisk samarbeid. Modellen skal legge grunnlaget for et gjensidig forpliktende samarbeid om felles utvikling av tjenester.
• BOTT har fått forpliktende svar på at kravet om eierskap og kontinuerlig tilgang til egne data (i sann tid) er løsbart.
• Integrasjonsløsninger mellom BOTT-institusjonenes egen systemportefølje og DFØs systemleveranser kan utvikles.

Følgende kulepunkt er ikke tilstrekkelig utredet:
• De økonomiske rammene både for et implementeringsprosjekt og videreutvikling må spesifiseres og garanteres.
Styringsgruppen anbefaler at et tydeligere kostnadsbilde blir utarbeidet før endelig innstilling fattes. Dette arbeidet bør gjennomføres så raskt som mulig.

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 30. jan. 2018 12:04 - Sist endra 30. jan. 2018 22:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere