DEBATT: Vi må løse det akutte, men også planlegge langsiktig

Beslutningen om at vi må planlegge for en digital høst er diskutert og har bred støtte hos dekaner og studiedekaner. Å ikke planlegge og informere om dette ville vært uansvarlig. Det svarer rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen på kritikken fra Forskerforbundet.

En mann står og ser rett på fotografen

KREVENDE: Vi vet at mange synes det har vært og er krevende, skriver rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen i dette svaret til Forskerforbundet. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Beslutningen om at vi må planlegge for en digital høst er diskutert og har bred støtte hos dekaner og studiedekaner. Å ikke planlegge og informere om dette ville vært uansvarlig. Vi vil selvsagt diskutere med organisasjonene innholdet i planene, samt videre håndtering av korona-situasjonen i henhold til hovedavtalens bestemmelser. Det er viktig å understreke at det ikke foreligger noen beslutninger om gjennomføring av digital undervisning på nåværende tidspunkt; vi har besluttet å planlegge for et slikt scenario.

Forskerforbundet ved Belinda Eikås Skjøstad og Katerini Storeng etterspør medbestemmelse knyttet til at vi ber universitetet planlegge for et digitalt høstsemester.

Vi vet at mange synes det har vært og er krevende

Som vi har svart Kristian Bjørkdahl vil vi sørge for en god start for våre 7000 nye studenter til høsten. Vi har ved en stor dugnad fra universitetssamfunnet maktet å tilby nåværende studenter et digitalt undervisningstilbud. Vi vet at mange synes det har vært og er krevende. Vi har nå bedt fakultetene planlegge for digital undervisning i høstsemesteret slik at vi er godt forberedt dersom det blir nødvendig. Parallelt planlegger vi også for en normal høst. Dette gjør vi for å gi ansatte tid til å forberede. Fakultetene har etterspurt signaler for hva de bør planlegge for, slik at de kan lage studieopplegg med god sammenheng mellom undervisning, læringsmiljø og vurderingsformer.

Vi er opptatt av å ha god kontakt med fagforeningene og vi har jevnlige møter der vi har fått gode innspill og diskutert hvordan vi sammen løser situasjonen universitetet er i som følge av korona-tiltakene. Vi har vært åpne på at vi må løse det akutte, men også planlegge langsiktig.

Samtidig legger vi planer som vil muliggjøre fysisk undervisning

Vi kan ikke fortsette med like høyt tempo som vi har hatt de siste ukene. Hvis vi ikke planlegger for et digitalt scenario nå og det viser seg at tiltakene fra regjeringen fortsatt blir restriktive, er vi redd for at det på nytt vil bli nødvendig å be om stor dugnadsinnsats. Vi ønsker ikke det! Det er derfor viktig å utvikle et godt studentmottak under disse forutsetningene. Samtidig legger vi planer som vil muliggjøre fysisk undervisning, hvis smittesituasjonen blir bedre enn fryktet. Vi håper og tror at emner med få studenter, ofte lagt sent i studieløpet vil kunne undervises mer normalt kommende høst, men vi vet ikke.

Vi planlegger for et godt høstsemester.

 

Emneord: Koronavirus, Undervisning Av rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen
Publisert 23. apr. 2020 10:43 - Sist endra 23. apr. 2020 11:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere