Derfor var det så lett å bli kvitt Ellen Rees som prodekan

To ordninger for prodekaner eksisterer side om side på UiO. Noen velges, andre utpekes. – Ikke helt rasjonelt, medgir rektor Svein Stølen.

NØDVENDIG: – Gitt forutsetningen om at dekanen kan utpeke sine prodekaner, må også dekanen ha myndighet til å trekke fullmaktene tilbake i en særskilt situasjon hvor det nødvendige faglige eller personlige gjensidige tillitsforholdet ikke eksisterer, framhever rektor Svein Stølen. Dette skjedde i tilfellet Ellen Rees (t.h.).

Foto: Ola Sæther

Da prodekan Ellen Rees stilte seg bak dekan Arne Bugge Amundsens motkandidat i dekanvalget på HF, gikk det ikke lang tid før fakultetet sendte ut en melding om at hun var «løst fra sitt verv».

Det kunne Amundsen gjøre så raskt og greit fordi Rees var utpekt av dekan, og ikke valgt. En valgt representant kan ikke uten videre trekke seg eller bli bedt om å gå.

Dekanvalg på HF

*
Valg av dekan for Det humanistiske fakultet for valgperioden 2019–2022, gjennomføres elektronisk fra 29. oktober – 2. november 2018. 
* Kandidater er sittende dekan Arne Bugge Amundsen og leder for Ibsensenteret Frode Helland.

Flere detaljer på HFs valgsider

– Ikke helt rasjonelt

UiOs valgreglement åpner for at prodekan i stedet for å velges, kan utpekes av dekan. HF har valgt denne løsningen. Selv om dekanatene stiller til valg i team, står valgvinneren altså relativt fritt til å kvitte seg med sin prodekankandidat etter valget.

Rektor Svein Stølen synes ordningen i alt fungerer godt, men beskriver også valgreglementets dobbeltløsning for prodekaner som ikke helt rasjonell:

– Synes du ordningen med utpekt dekan fungerer godt?

– Mitt generelle inntrykk er at ordningen med utpeking av prodekaner har fungert godt der hvor denne muligheten er benyttet. Gitt forutsetningen om at dekanen kan utpeke sine prodekaner, må også dekanen ha myndighet til å trekke fullmaktene tilbake i en særskilt situasjon hvor det nødvendige faglige eller personlige gjensidige tillitsforholdet ikke eksisterer eller av andre grunner som påvirker ledelsen av fakultetet, skriver Stølen i en e-post til Uniforum.

– Det som ikke er helt rasjonelt i vårt regelverk er at det er to ulike ordninger for prodekaner, en valgordning og en utpekingsordning, og at avviklingsordningene for disse også er forskjellige. Dette da prodekan er dekanens stedfortreder som trer inn ved fravær og eventuelt ved sykdom av en viss varighet. Slik sett er det en vesentlig forskjell mellom en prodekan og en visedekan, fortsetter rektoren.

– En akseptabel løsning for fakultetet

For Forskerforbundet er det viktigste å sikre at valgt ledelse har de ansattes tillit.

– Forskerforbundet er tilhenger av valgte ledere. Så det viktigste for oss, er å lage regler som legger til rette for hensiktsmessige valg etter demokratiske prinsipper. Den som blir valgt må da ha et visst spillerom, sier professor Steinar Sæther, som leder lokallaget på UiO.

– Er det helt uproblematisk for prodekanen selv, og for de ansatte, at prodekanen plutselig kan bli droppet?

– Det er aldri heldig i seg selv at en prodekan må gå, men dette blir en avveining av hensyn. Gitt at det er dype uenigheter i et dekanat, er det en akseptabel løsning for fakultetet at utpekt prodekan går. Men når slikt skjer, er det svært viktig at ansatte og studenter blir grundig informert om bakgrunnen for uenigheten innad i dekanatet, sier Sæther.

Paralleller til prorektorsaken

Det er viktig ikke å lage valgordninger som gjør ting vanskeligere enn de trenger å være, framhever fagforeningslederen. Han trekker fram den såkalte prorektorsaken fra 2014, da prorektor Ruth Vatvedt Fjeld trakk seg fra sitt valgte verv etter uenigheter med rektor Ole Petter Ottersen. Etter UiOs valgreglement skulle dette utløst nyvalg på rektor. I stedet valgte Universitetsstyret å sette valgreglementet til side for at Ottersen skulle få fortsette som rektor. Senere ble valgreglementet endret i tråd med denne avgjørelsen: Prorektors fratreden utløser ikke lenger automatisk nyvalg på rektor. Tilsvarende endringer ble gjort for konsekvensene av valgt prodekans fratreden.

– Det undergraver ordningen med valgte ledere dersom det stadig skal være nyvalg. Forskerforbundet ønsker at ordningen med valgt dekan skal bestå, og mener det er viktig med effektive valgordninger som sikrer en fornuftig balanse mellom valgte dekaner og fakultetsstyret, sier Sæther.

– Vi mener ikke nødvendigvis at valgordningen har funnet sin endelige form, og bidrar gjerne i den videre diskusjonen her, tilføyer han.

Trakk seg fra oppgaver i august

I den konkrete saken på HF, hadde professor Ellen Rees allerede i noen måneder trappet ned oppgavene sine i dekanatet, da hun ble bedt om å gå.

– Jeg trakk meg fra mine konstitusjonelle oppgaver i august. Disse ble overført til prodekan Eirik Welo etter muntlig avtale, sier hun til Uniforum.

– Slik jeg forstår det, var dekanen i sin fulle rett til å gjøre det han gjorde da han ba meg gå. For min del er ikke akkurat det en sak, sier hun.

Noe mer enn dette ønsker Rees ikke å si til Uniforum i denne omgang.

For dekan Arne Bugge Amundsen var det en naturlig sak å løse Rees fra vervet da navnet hennes dukket opp blant forslagsstillerne bak dekankandidat Frode Helland.

– Prodekanene er utpekt av meg, og har sine fullmakter fra meg. I det ligger det at jeg også kan tilbakekalle fullmaktene, konstaterer dekanen.

Han har tidligere uttalt til Uniforum at han ble overrasket over Rees’ støtte til Helland.

– Du ble overrasket, men samtidig ikke?

– Jo, jeg ble overrasket, sier han.

Fortsatt uavklart om utpeking av visedekaner

I fjor reagerte NTL-leder på UiO Ellen Dalen skarpt på Matnat-fakultetets ansettelse av Høyre-politikeren Kristin Vinje som ny visedekan, uten forutgående prosess. Hun tok samtidig et generelt oppgjør med ordningen der dekaner fritt kan oppnevne visedekaner.

– Det hører ikke noe sted hjemme at et stort antall ledere ved UiO blir pekt ut av en enkeltperson og dermed får masse makt uten noen vurdering gjennom valg eller tilsettingsprosess, uttalte hun i Uniforum.

– Ny rektor bør ta tak i denne praksisen, oppfordret Dalen. Og det lovte Svein Stølen å gjøre.

– Jeg ønsker å ta en runde internt, med blant annet en diskusjon med dekangruppen, for å få et fullstendig bilde av hvordan ordningen fungerer, og for å undersøke om det trengs en tydeliggjøring av disse prosessene i våre interne retningslinjer, sa han til Uniforum i fjor.

Ett år senere er han ikke helt ferdig med undersøkelsene.

– Har du kikket nærmere på hvordan visedekaner tilsettes, slik du sa du skulle? Hva kom du eventuelt fram til?

– Jeg har diskutert problemstillingen med noen av dekanene og i ledelsen, men foreløpig ikke gått dypere inn i problemstillingen. Vi vil ta opp saken formelt, svarer Stølen på epost til Uniforum.

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 19. okt. 2018 13:38 - Sist endra 19. okt. 2018 16:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere