Melder seg ut av Forskerforbundet etter år med irritasjon

– Aaslestad skyter ned en viktig sak, uten å ha satt seg inn i den, klager professor Kristian Gundersen. Han er svært lite fornøyd med at Forskerforbundets leder så raskt har avvist behovet for et forskerombud, og har nå skiftet fagforening.

INN I NTL: I mangel på en egen fagforening for forskere, har Kristian Gundersen nå meldt seg inn i NTL. – Historisk sett har de vært viktige for universitetsdemokratiet, og de har alltid vært tilhengere av et fritt universitet, beskriver professoren.

 

Foto: Ola Sæther

– En elendig fagforening.
Det er biologiprofessor Kristian Gundersens dom over Forskerforbundet. Nå har han meldt seg ut av fagforeningen, etter å ha lest Uniforums
intervju med leder Petter Aaslestad.

I intervjuet avviser Aaslestad behovet for et eget ombud for forskere, slik Gundersen har tatt til orde for og trolig vil foreslå for Universitetsstyret i høst.

– Jeg har tenkt på å melde meg ut flere ganger tidligere, men intervjuet fikk det til å vippe over for meg, sier UiO-professoren.

– Ikke hva jeg ønsker å høre fra min fagforeningsleder

Aaslestad sier i intervjuet at han ikke kjenner seg igjen i Gundersens beskrivelser av selvsensur og ytringsfrykt blant etablerte forskere, og siteres blant annet på at «professorer greier seg, skulle man tro».

– At professorer «greier seg», er ikke hva jeg ønsker å høre fra lederen for min fagforening. Jeg mener Aaslestad skyter ned en viktig sak, uten å ha satt seg inn i den, sier Gundersen, og sikter til ideen om et eget forskerombud.

Flere grunner til utmeldingen

Når Gundersen nå har meldt seg ut av Forskerforbundet, så er det etter flere år med irritasjon:

– En ting er den lite prinsipielle behandlingen av avskjedssaken til Arnved Nedkvitne. De støttet ikke anken til Høyesterett, og det var bare så vidt de ytte rettshjelp til ham i det hele tatt.

At de ikke var krystallklare i å yte rettshjelp til Nedkvitne, er skremmende, synes professoren.

– Jeg forsto at heller ikke jeg selv kunne stole på å få hjelp fra dem, skulle jeg havne i en konflikt. En fagforening som Sykepleierforbundet derimot, gir rettshjelp selv til medlemmer som har voldtatt pasienter, poengterer han.

Generelt mener Gundersen at Forskerforbundet verken lykkes innen lønns- og arbeidsvilkår eller som forskningspolitisk aktør:

– Det til forskjell fra for eksempel Legeforeningen, som ivaretar medlemmenes interesser på en glimrende måte: Samtidig som legene opplever god lønnsøkning, lykkes fagforeningen også i å fungere som nasjonal aktør innen blant annet helsespørsmål.

– Alminneliggjøring av forskerrollen

Forskerforbundet, derimot, består slik Gundersen ser det av for mange grupper med for ulike interesser. Det fører til en alminneliggjøring av forskerrollen, mener han.

– Det er ikke et forskerforbund, men en sektorforening der alt fra bibliotekarer til professorer er medlemmer. Det er noe med at det å drive med forskning, har en del særegne forhold knyttet til seg. For eksempel dette med fast arbeidstid, sier professoren, og legger ikke skjul på at han mener fagforeningen burde vært forbeholdt forskere.

Har meldt seg inn i NTL

I mangel på en egen fagforening for forskere, har Gundersen nå meldt seg inn i NTL.

– Historisk sett har de vært viktige for universitetsdemokratiet, og de har alltid vært tilhengere av et fritt universitet, beskriver han.

En fagforening biologiprofessoren dermed valgte bort, er Tekna, som organiserer personer utdannet innen realfag og teknologi.

– Tekna kunne vært et alternativ for meg. Men nylig gikk de ut og erklærte seg som motstandere av rektorvalg. Det er helt fantastisk! En fagforening som ber om mindre makt til sine medlemmer. Man kan lure på hva de driver med, disse fagforeningene, kommenterer Gundersen.

 

Les også:

UiO-forskere kan få eget ombud
Professorer greier seg, skulle man tro 
* Fritt fram for å ytre seg på UiO
* Hvorfor behøver vi et forskerombud?
* Makt og avmakt ved UiO

 

 

Emneord: arbeidsmiljø, arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 26. aug. 2013 15:49 - Sist endret 3. juni 2021 20:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere